Požadavky na informace o firmě

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Důležité upozornění: Zobrazování podkladů s informacemi o firmě není zaručeno ani v případě, že účet úspěšně prošel ověřením inzerenta. Některé (nebo dokonce žádné) vaše reklamy tedy nemusí takové podklady zobrazovat. Toto opatření obecně slouží k ochraně uživatelů. Ačkoli nelze stav zobrazování vašich podkladů s informacemi o firmě žádným způsobem změnit, Google bude způsobilost inzerenta automaticky kontrolovat a aktualizovat. Doporučujeme účet Google Ads pravidelně kontrolovat, abyste zjistili, jestli se tyto podklady zobrazují častěji.

Díky informacím o firmě můžete stávající textové reklamy pro počítač a mobil doplnit o podklady související s firmou, například o název firmy nebo její logo. Tyto podklady pomáhají inzerentům lépe oslovit nové i stávající zákazníky a využít hodnoty značky. Přečtěte si víc o informacích o firmě.

Odmítnutí odpovědnosti: Poskytnutím vlastních podkladů potvrzujete a souhlasíte s tím, že vy (inzerent) vlastníte veškerá zákonná práva ke zveřejnění sdíleného názvu a loga firmy.

Chceme zajistit vysoce kvalitní uživatelský dojem z reklam, a proto musí informace o firmě splňovat všechny zásady pro Google Ads, ochranné známky a autorská práva. Kromě toho musí tyto podklady splňovat i následující požadavky.

Specifikace názvu firmy

 • Musí přesně odpovídat názvu domény nebo obchodnímu názvu zadanému při ověřování inzerenta.
 • Musí mít délku maximálně 25 znaků.
 • Podporovány jsou všechny jazyky.

Pokud název firmy přesně neodpovídá názvu domény nebo obchodnímu názvu, který má inzerent na Googlu ověřen, nebude podklad schválen.

Jestli se chcete podívat, jaký obchodní název má inzerent u Googlu ověřený, přejděte do účtu Google Ads. Název se zobrazuje na stránce Ověření inzerenta v nabídce Fakturace.

Poznámka: Název firmy musí přesně odpovídat názvu domény nebo obchodnímu názvu ověřenému prostřednictvím Programu ověřování inzerentů. Pokud však chcete použít alternativní název firmy a zároveň vlastníte aktivní registraci ochranné známky pro tento název, můžete dokončit proces ověření značky pro informace o firmě. Tento proces podporuje následující scénáře:
 • Název firmy představuje subdoménu domény ověřeného inzerenta / oficiální domény.
 • Pro různé obory podnikání vlastníte různé názvy firmy.

 • Logo musí odpovídat inzerované firmě a musí být v rámci dané domény konzistentní.
 • Poměr stran: čtverec (1 × 1)
 • Rozlišení obrázku: 1200 × 1200 (doporučené); 128 × 128 (minimální)
 • Formáty souborů: PNG, JPG; maximální velikost souboru: 5120 kB
 • Kompatibilita se světlým i tmavým režimem
 • Doporučená část obrázku, která se zaručeně zobrazí: Důležitý obsah vložte do 80 % plochy uprostřed obrázku.
 • Google ve výchozím nastavení zobrazuje loga jako kruhová. Vykreslování log v kruhovém tvaru někdy sníží kvalitu firemního loga (např. když dojde k uříznutí části loga). Abyste měli jistotu, že bude Google logo zobrazovat kvalitně, dodržujte výše uvedené specifikace loga.
  • Dynamická firemní loga se budou v některých případech místo kruhu zobrazovat jako čtverec a/nebo se šedým pozadím. Pokud chcete mít jistotu, že se vaše logo bude zobrazovat jako kruh, doporučujeme nahrát vlastní loga.
 • Náhled loga ve výsledcích Google Ads:
  Tato ikona představuje původní podklad pro firemní logo. Tato ikona představuje vykreslený kruhový podklad pro firemní logo.
  Původní podklad Zobrazený kruhový podklad
(výchozí)

Poznámka: Logo firmy musí odpovídat inzerované firmě a musí být v souladu s názvem domény nebo obchodním názvem, který byl ověřen v rámci Programu ověřování inzerentů. Pokud však chcete použít alternativní logo a zároveň vlastníte aktivní registraci ochranné známky pro toto logo, můžete dokončit proces ověření značky pro informace o firmě. Tento proces podporuje následující scénáře:

 • Logo představuje subdoménu domény ověřeného inzerenta / oficiální domény.
 • Pro různé obory podnikání vlastníte různá loga.

Požadavky na formát

Neodpovídající název firmy

Červené znaménko × Je použit jiný název firmy než název domény nebo obchodní název inzerenta.

Poznámka: Jestli se chcete podívat, jaký obchodní název má inzerent u Googlu ověřený, přejděte do účtu Google Ads. Ověřený název se zobrazuje na stránce Ověření inzerenta v nabídce Fakturace.

Název domény

Povoleno

Nepovoleno

https://www.google.com

Google

Příklad

Poznámka: V některých případech můžete použít alternativní název firmy. Přečtěte si další informace o ověření značky pro informace o firmě.

Nápadnost názvu

Červené znaménko × Název firmy inzerenta není zřetelně uvedený na vstupní stránce reklamy.

Vstupní stránka

Povoleno

Nepovoleno

google.com

Google

Příklad

Neodpovídající logo

Červené znaménko × Logo neodpovídá názvu firmy nebo inzerované firmě.

Červené znaménko × K jednomu názvu firmy nebo inzerované firmě bylo nahráno několik log.

Název firmy

Povoleno

Nepovoleno

example.com

Příklad loga, které není pro příslušný web relevantní

Příklad loga, které není pro příslušný web relevantníPříklad správně zobrazeného loga.

Poznámka: V některých případech můžete použít alternativní firemní logo. Přečtěte si další informace o ověření značky pro informace o firmě.

Nápadnost loga

Červené znaménko × Firemní logo inzerenta není na vstupní stránce reklamy dostatečně viditelné.

Vstupní stránka

Povoleno

Nepovoleno

google.com

Příklad loga, které není pro příslušný web relevantní

Zakázaný obsah

Červené znaménko × Obrázky zobrazující nahotu, včetně nahoty používané k uměleckým účelům

Červené znaménko × Obrázky se sexuálním podtextem

Povoleno

Nepovoleno

Příklad loga, které neobsahuje zakázaný obsah

Příklad loga se zakázaným obsahem

Špatné oříznutí

Červené znaménko × Logo je oříznuté, což vede k nepřesné nebo matoucí reprezentaci firmy.

Povoleno

Nepovoleno

Příklad správně oříznutého loga

Příklad špatně oříznutého loga

Rozostřené

Červené znaménko × Logo je velmi rozmazané, nezaostřené nebo nečitelně malé.

Povoleno

Nepovoleno

Příklad loga, které není rozmazané

Příklad rozmazaného loga

Příklad loga s čitelnou velikostí textu. Příklad loga s nečitelnou velikostí textu.
Ilustrace přijatelného loga v Google Ads. Ilustrace nepřijatelného loga v Google Ads.

Prázdný prostor

Červené znaménko × Jednobarevný blok nebo jiná forma nejasné nebo nevýrazné prezentace

Povoleno

Nepovoleno

Příklad loga, které má povolené množství prázdného místa

Nepřesné

Červené znaménko × Odlišné barvy: barva neodpovídá originálnímu logu na webu.

Červené znaménko × Vzhůru nohama: logo je oproti originálu převrácené.

Červené znaménko × Zdeformování, zkreslení, zkosení, pozměnění tvaru: logo je oproti původnímu logu na webu pozměněné.

Povoleno

Nepovoleno

Příklad loga, které zobrazuje správné barvy

Příklad loga s převrácenými barvami.

Příklad loga se správnou orientací.

Příklad převráceného loga.

Příklad správně zobrazeného loga.

Příklad loga, které je zkreslené či zdeformované.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka