Om åtgärdsprocesser vid upprepade överträdelser

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Enligt Googles användarvillkor för annonsering förbehåller vi oss rätten att avvisa annonser eller stänga av annonskonton när detta bedöms vara nödvändigt. Google vill erbjuda en säker och positiv användarupplevelse och kräver därför att våra annonsörer följer Google Ads-policyerna. Vi tar upprepade policyöverträdelser på allvar och vidtar åtgärder mot annonsörer som bryter mot våra policyer.

Vi använder en kombination av automatiska och manuella utvärderingar för att upptäcka och ta bort annonser som bryter mot våra policyer och som är skadliga för användare och Google Ads-ekosystemet. Våra tillämpningstekniker kan använda algoritmer och maskininlärning som utgår från mänskliga granskarens beslut för att skydda våra användare och hålla annonsplattformen säker. Innehåll som bryter mot våra policyer kan komma att tas bort av våra automatiserade modeller. När det krävs en mer ingående kontroll i situationer som algoritmer kan ha svårt att hantera, till exempel när det krävs kunskap om sammanhanget där annonsen visas, kan innehållet flaggas för vidare granskning av utbildade operatörer och analytiker. Resultatet av dessa manuella granskningar används för att bygga upp träningsdata och förbättra våra maskininlärningsmodeller.

Vi vidtar åtgärder mot annonser som bryter mot våra policyer. Till exempel kan vi avvisa otillåtna annonser så att de inte visas och stänga av konton som gör sig skyldiga till upprepade eller allvarliga överträdelser. Vi tar upprepade policyöverträdelser på allvar och kommer att utvidga vårt system med varningar som tillämpas på återkommande regelbrytare.

Vid upprepade överträdelser av särskilda Google Ads-policyer utfärdar vi varningar i annonsörens Google Ads-konto. Den första överträdelsen leder inte till en varning. Du kan som mest få tre varningar. Påföljderna ökar för varje varning. Efter den första och andra varningen spärras ditt konto tillfälligt (under tre respektive sju dagar). Den tredje varningen resulterar i att kontot stängs av.

Detta varningsbaserade system gäller följande policyer: Möjliggöra ohederligt beteende, Otillåtna ämnen, Vapen, vapendelar och relaterade produkter, Sprängämnen, Övriga vapen, Tobak, Sexuella handlingar mot betalning, Postorderfruar, Klickbete, Vilseledande annonsutformning, Borgensrelaterade tjänster, Nummerupplysning, vidarekoppling och inspelning av samtal, Kreditvärdighetstjänster, Binära optioner och Privatlån.

Det här händer om du får en varning

När dina tillgångar eller annonser bryter mot en Google Ads-policy flera gånger utfärdar vi en varning i ditt Google Ads-konto via ett e-postmeddelande och en avisering i kontot. Varje konto kan få som mest en anmärkning och tre varningar per policyöverträdelse.

Varning

Vi förstår att det är lätt att göra misstag och att du inte avser att bryta mot våra policyer. Därför leder den första överträdelsen bara till en anmärkning. Du får en anmärkning endast en gång via e-post. Nästa gång som dina annonser bryter mot en Google Ads-policy får du en varning. Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du överklaga de avvisade annonserna.
Läs mer om överklaganden här.

Första varningen

Du får en första varning när vi identifierar att du har fortsatt bryta mot en viss Google Ads-policy också efter att du har fått en anmärkning.

Ditt konto spärras tillfälligt i tre dagar när du får den första varningen. Om du inte vidtar någon åtgärd för att godkänna eller överklaga varningen förblir kontot spärrat. Läs mer i avsnittet Vad du ska göra om du får en varning.

Tillfälligt spärrade konton kan inte visa annonser. Annonsörerna kan dock fortfarande komma åt sina konton och alla tillhörande rapporter. Läs mer om tillfälligt spärrade konton.

Andra varningen

Vi utfärdar en andra varning om du bryter mot samma policy igen inom 90 dagar efter den första varningen. Det här är den sista och slutliga varningen om att du bör ta bort alla tillgångar och annonser som bryter mot våra policyer från ditt Google Ads-konto för att undvika att kontot stängs av permanent.

Ditt konto spärras tillfälligt i sju dagar efter den andra varningen. Om du inte vidtar någon åtgärd för att godkänna eller överklaga varningen förblir kontot spärrat. Läs mer i avsnittet ”Vad du ska göra om du får en varning”.

Tillfälligt spärrade konton kan inte visa annonser. Annonsörerna kan dock fortfarande komma åt sina konton och alla tillhörande rapporter. Läs mer om tillfälligt spärrade konton.

Vi skickar en e-postavisering när den tillfälliga spärren av ditt konto har hävts.

Tredje varningen

Du får en tredje och sista varning om du bryter mot samma policy igen inom 90 dagar efter den andra varningen. Ditt konto stängs av permanent på grund av upprepade överträdelser av våra policyer. Läs mer om kontoavstängningar

Vad du ska göra om du får en varning

Ditt konto kan ha spärrats tillfälligt eller stängts av permanent. Om kontot har spärrats eller stängts av beror på hur många varningar som har utfärdats för ditt konto för en given policy.

Om ditt konto har spärrats tillfälligt

För att fortsätta visa annonser måste du åtgärda överträdelserna och skicka in ett bekräftelseformulär. Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har brutit mot våra policyer måste du överklaga varningen. Ditt konto förblir spärrat tills du antingen godkänner eller överklagar varningen.

Om du väljer att överklaga varningen men överklagandet avslås måste du fortfarande ta bort eller åtgärda policyöverträdelserna och godkänna varningen för att häva den tillfälliga spärren.

Godkänna varningen

För att godkänna varningen måste du ta bort eller åtgärda alla policyöverträdelser i ditt konto och fylla i bekräftelseformuläret.

Genom att fylla i formuläret intygar du att

  • du är medveten om den eller de specifika policyer som ledde till en varning i kontot, att du har läst igenom relevanta policyer och att du förstår att ytterligare överträdelser av dessa policyer kan leda till allvarliga policyåtgärder, inklusive kontoavstängning
  • du har tagit bort de tillgångar och annonser som strider mot policyerna och kommer att se till att framtida tillgångar och annonser följer våra policyer
  • det är strängt förbjudet att skapa ytterligare konton och/eller försöka kringgå Googles policyåtgärd och att detta kan leda till kontoavstängning.

När du har skickat in bekräftelseformuläret återupptas annonsvisningen i ditt konto efter en viss tidsperiod, beroende på hur många varningar du har fått.

  • Efter den första varningen återupptas annonsvisningen i kontot tre dagar efter att den tillfälliga spärren infördes.
  • Efter den andra varningen återupptas annonsvisningen sju dagar efter att den tillfälliga spärren infördes.

Om du redigerar befintliga annonser eller laddar upp nya måste du säkerställa att de följer den relevanta policyn. Om du skapar nya annonser som bryter mot policyn medan ditt konto är tillfälligt spärrat utfärdar vi en ny varning.

Google fortsätter bevaka ditt konto för att upptäcka fler överträdelser av våra annonspolicyer.

Överklaga varningen

Om du överklagar varningen och vi godkänner överklagandet tas varningen bort från ditt konto och alla annonser som följer våra policyer godkänns. Den tillfälliga spärren av ditt konto hävs omedelbart.

Om vi avslår ditt överklagande förblir kontot spärrat tills du har åtgärdat alla policyöverträdelser i ditt konto och fyllt i bekräftelseformuläret.

Om ditt konto stängs av

Om du anser att det har skett ett misstag och att du inte har överträtt vår policy kan du skicka in ett överklagande och förklara varför. Vi återställer bara konton som kan uppvisa övertygande omständigheter. Det är därför viktigt att du tar dig tid att vara noggrann, korrekt och ärlig. Läs mer om avstängda konton.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12099789147708376058
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067