Par piemērošanas procedūrām saistībā ar atkārtotiem pārkāpumiem

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

 

Lai varētu lietotājiem garantēt drošu un pozitīvu pieredzi, Google pieprasa reklāmdevējiem nodrošināt atbilstību Google Ads politikām. Mēs nopietni uztveram atkārtotus mūsu politiku pārkāpumus un atbilstoši rīkojamies, kad reklāmdevēji pārkāpj šīs politikas.

Brīdinājumi jūsu Google Ads kontam tiek piemēroti par noteiktu Google Ads politiku atkārtotu pārkāpšanu. Ņemiet vērā, ka par pirmo politikas pārkāpumu brīdinājumi netiek izteikti. Jūs varēsiet saņemt ne vairāk kā trīs brīdinājumus, un piemērotais soda apmērs pieaugs ar katru brīdinājuma reizi. Par pirmo un otro brīdinājumu tiks piemērota konta īslaicīga aizturēšana (attiecīgi trīs un septiņas dienas ilga), taču trešā brīdinājuma gadījumā konta darbība tiks apturēta. 

Šī uz brīdinājumiem balstītā sistēma attiecas uz šādām politikām: Negodīgas rīcības veicināšana; Neapstiprinātas vielas; Šaujamieroči, šaujamieroču daļas un saistītie produkti; Sprāgstvielas; Citi ieroči; Tabaka; Seksuālas darbības par atlīdzību; Sieviešu izprecināšana; Klikšķu ēsma; Maldinošs reklāmu dizains; Pirmstiesas galvojumu pakalpojumi; Zvanu katalogi, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumi; Kredītvēstures uzlabošanas pakalpojumi; Divu iespēju līgumi; Aizdevumi privātpersonām.

Kas notiek, ja ir saņemts brīdinājums

Brīdinājumu piemēro jūsu Google Ads kontam, izmantojot e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā, ja jūsu līdzekļi vai reklāmas vairākkārt pārkāpj Google Ads politiku.  Konts var saņemt ne vairāk kā vienu aizrādījumu un trīs brīdinājumus par katru politikas pārkāpumu.

Aizrādījums

Mēs saprotam, ka var tikt pieļautas kļūdas un jūs apzināti nepārkāpjat mūsu politikas. Tādēļ par pirmo pārkāpumu tiek reģistrēts tikai aizrādījums. Ņemiet vērā, ka aizrādījums tiek piemērots vienu reizi, nosūtot e-pasta paziņojumu. Nākamajā reizē, kad jūsu reklāmas pārkāps Google Ads politiku, saņemsiet brīdinājumu. Ja uzskatāt, ka esam pieļāvuši kļūdu, varat iesniegt apelāciju par noraidītajām reklāmām.

Pirmais brīdinājums

Saņemsiet pirmo brīdinājumu, ja konstatēsim, ka turpināt pārkāpt noteiktu Google Ads politiku pat pēc sākotnējā aizrādījuma saņemšanas.

Līdz ar pirmo brīdinājumu konta darbība tiks īslaicīgi aizturēta trīs dienas. Ja neveiksiet nekādas darbības, ne atzīstot pārkāpumu, ne iesniedzot apelāciju par brīdinājumu, konta darbība joprojām būs aizturēta. Papildu informāciju skatiet sadaļā “Kā rīkoties, ja saņemts brīdinājums”

Konti, kuru darbība ir īslaicīgi aizturēta, nevar rādīt reklāmas. Tomēr reklāmdevēji joprojām var piekļūt saviem kontiem un visiem saistītajiem pārskatiem. Uzziniet vairāk par konta īslaicīgu aizturēšanu

Otrais brīdinājums

Otro brīdinājumu saņemsiet, ja 90 dienu laikā kopš pirmā brīdinājuma atkal pārkāpsiet vienu un to pašu politiku. Tas būs kā pēdējais un galīgais paziņojums, lai jūs savā Google Ads kontā noņemtu visus līdzekļus un reklāmas, ar ko tiek pārkāpta politika, un tā izvairītos no konta darbības apturēšanas.

Līdz ar otro brīdinājumu konta darbība tiks īslaicīgi aizturēta septiņas dienas. Ja neveiksiet nekādas darbības, ne atzīstot pārkāpumu, ne iesniedzot apelāciju par brīdinājumu, konta darbība joprojām būs aizturēta. Papildu informāciju skatiet sadaļā “Kā rīkoties, ja saņemts brīdinājums”.

Konti, kuru darbība ir īslaicīgi aizturēta, nevar rādīt reklāmas. Tomēr reklāmdevēji joprojām var piekļūt saviem kontiem un visiem saistītajiem pārskatiem. Uzziniet vairāk par konta īslaicīgu aizturēšanu.

Mēs jums nosūtīsim e-pasta paziņojumu, kad konta darbība vairs nebūs īslaicīgi aizturēta. 

Trešais brīdinājums

Ja 90 dienu laikā kopš otrā brīdinājuma pārkāpsiet iepriekš pārkāpto politiku, saņemsiet trešo un pēdējo brīdinājumu. Jūsu konta darbība tiks apturēta atkārtotu politikas pārkāpumu dēļ. Uzziniet vairāk par kontu darbības apturēšanu. 

Kā rīkoties, ja saņemts brīdinājums

Jūsu konta darbība var tikt īslaicīgi aizturēta vai apturēta. Konta darbības īslaicīgu aizturēšanu un apturēšanu nosaka pēc tā, cik brīdinājumu kontā ir saņemts par noteiktas politikas pārkāpšanu. 

Rīcība konta darbības īslaicīgas aizturēšanas gadījumā

Lai atsāktu rādīt reklāmas, jums būs jānovērš pārkāpumi un jāiesniedz atzīšanas veidlapa. Ja uzskatāt, ka ir radusies kļūda un jūs nepārkāpāt mūsu politikas, jums ir jāiesniedz apelācija par brīdinājumu [insert link]. Ņemiet vērā, ka konta aizturēšanas statuss saglabāsies līdz laikam, kad iesniegsiet atzīšanas veidlapu vai apelāciju par brīdinājumu.

Ja iesniedzat apelāciju par pārkāpumu un tā tiek noraidīta, jums joprojām būs jānovērš vai jālabo politikas pārkāpumi un jāatzīst brīdinājums, lai konta darbības īslaicīgā aizturēšana tiktu atcelta. 

 

Brīdinājuma atzīšana

Lai atzītu brīdinājumu, jums ir jānovērš vai jālabo visi politikas pārkāpumi savā kontā un jāaizpilda atzīšanas veidlapa.

Aizpildot atzīšanas veidlapu, jūs apliecināt tālāk norādīto.

  • Jūsu rīcībā ir informācija par konkrētu politiku vai politikām, kuru dēļ kontam ir piešķirts brīdinājums, kā arī jūs pārskatījāt attiecīgās politikas un saprotat, ka turpmāki šo politiku pārkāpumi var izraisīt nopietnāku rīcību, tostarp konta darbības apturēšanu.
  • Jūs noņēmāt visus līdzekļus un reklāmas, kas neatbilst attiecīgajām politikām, un apņematies nodrošināt, ka turpmākie līdzekļi un reklāmas atbildīs mūsu politikām.
  • Stingri aizliegts izveidot papildu kontus un/vai mēģināt apiet Google politiku piemērošanu; šāda rīcība var izraisīt konta darbības apturēšanu. 

Kad atzīšanas veidlapas būs iesniegta, reklāmu rādīšana jūsu kontā tiks atsākta pēc noteikta laika posma — atkarībā no saņemto brīdinājumu skaita.

  • Pēc pirmā brīdinājuma reklāmu rādīšana kontā tiks atsākta trīs dienas pēc īslaicīgās aizturēšanas sākuma
  • Pēc otrā brīdinājuma reklāmu rādīšana kontā tiks atsākta septiņas dienas pēc īslaicīgās aizturēšanas sākuma

Pārveidojot esošās reklāmas vai augšupielādējot jaunas, gādājiet, lai tās atbilstu attiecīgajai politikai.  Ja izveidojat jaunu reklāmu, kas pārkāpj politiku, laikā, kamēr konta darbība ir īslaicīgi aizturēta, saņemsiet papildu brīdinājumu.

Google turpinās uzraudzīt jūsu kontu, lai tajā atkārtoti netiktu pārkāptas mūsu reklāmu politikas.

Apelācija

Ja iesniegsiet apelāciju par brīdinājumu un tā tiks apmierināta, brīdinājums no konta tiks noņemts un atbilstošās reklāmas tiks apstiprinātas. Jūsu konta darbības īslaicīgā aizturēšana nekavējoties tiks atcelta.

Ja apelācija netiks apmierināta, jūsu konta darbība joprojām būs aizturēta, līdz novērsīsiet visus politikas pārkāpumus kontā un iesniegsiet atzīšanas veidlapu.

Rīcība konta darbības apturēšanas gadījumā

Ja uzskatāt, ka ir radusies kļūda un jūs nepārkāpāt mūsu politiku, iesniedziet apelāciju un paskaidrojiet situāciju. Mēs atjaunojam kontu darbību tikai pamatotos gadījumos, tāpēc ir svarīgi sniegt mums izsmeļošu, precīzu un godīgu informāciju. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false
false