Vymáhání pravidel v případě opakovaných porušení zásad

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

 

Z důvodu zajišťování bezpečného a užitečného prostředí pro uživatele vyžaduje Google po inzerentech, aby dodržovali zásady Google Ads. Opakovaná porušení zásad nebereme na lehkou váhu a proti inzerentům, kteří se jich dopouštějí, jsme připraveni zakročit.

Sankce vůči účtům Google Ads ukládáme, pokud opakovaně porušíte konkrétní zásady Google Ads. Při prvním porušení zásad sankce uloženy nejsou. Sankce mohou být maximálně tři a postupně se zpřísňují. Při první a druhé sankci dojde k dočasnému pozastavení účtu (nejprve na 3 a poté na 7 dní) a při třetí sankci pak k trvalému pozastavení. 

Tento sankční systém bude zaveden v rámci následujících zásad: umožnění nepoctivého chování, neschválené látky, střelné zbraně, díly a související produkty, výbušniny, jiné zbraně, tabák, sexuální akty za odměnu, nevěsty na objednávku, clickbait, zavádějící design reklam, služby spojené s kaucemi, telefonní seznamy, přesměrování a nahrávání hovorů, služby zaměřené na zlepšení úvěruschopnosti, binární opce a osobní půjčky.

Co se stane, když je na váš účet uvalena sankce

Když vaše reklamy poruší zásady Google Ads opakovaně, bude na váš účet Google Ads uložena sankce. Dozvíte se o tom e-mailem a prostřednictvím oznámení v účtu.  Účet dostane za porušení zásad maximálně jedno varování a tři sankce.

Varování

Chápeme, že se může vloudit chyba a že jste naše zásady neporušili úmyslně – proto při prvním porušení zásad dostanete pouze varování. Varování, které má formu e-mailového oznámení, vám pošleme pouze jednou. Pokud vaše reklamy poruší zásady Google Ads znovu, budou již uloženy sankce. Pokud se domníváte, že se tak stalo omylem, můžete se proti zamítnutí reklam odvolat.

První sankce

První sankce přijde poté, co zjistíme, že pokračujete v porušování konkrétních zásad Google Ads, přestože jste obdrželi první varování.

První sankce bude znamenat, že váš účet bude na 3 dny dočasně pozastaven. Pokud nic neuděláte, tedy pokud sankci nepotvrdíte ani se proti ní neodvoláte, bude váš účet pozastaven i nadále. Další informace najdete v části Co dělat při uložení sankce

Účty ve stavu dočasného pozastavení nemohou zobrazovat reklamy. Jako inzerent ale máte k danému účtu a všem souvisejícím přehledům i nadále přístup. Přečtěte si další informace o dočasném pozastavení účtu

Druhá sankce

Když do 90 dnů od první sankce porušíte stejné zásady znovu, bude uložena druhá sankce. Slouží jako poslední a konečné upozornění, že je třeba odstranit veškeré podklady či reklamy porušující zásady z vašeho účtu Google Ads, pokud nechcete riskovat pozastavení účtu.

Při druhé sankci bude váš účet dočasně pozastaven na 7 dnů. Pokud nic neuděláte, tedy pokud sankci nepotvrdíte ani se proti ní neodvoláte, bude váš účet pozastaven i nadále. Další informace najdete v části Co dělat v případě uložení sankce.

Účty ve stavu dočasného pozastavení nemohou zobrazovat reklamy. Jako inzerent ale máte k danému účtu a všem souvisejícím přehledům i nadále přístup. Přečtěte si další informace o dočasném pozastavení účtu.

Až bude váš účet z dočasného pozastavení uvolněn, dáme vám vědět e-mailem. 

Třetí sankce

Třetí a poslední sankce bude uložena, pokud do 90 dnů od uložení druhé sankce opět porušíte stejné zásady. Váš účet bude poté z důvodu opakovaného porušování našich zásad pozastaven trvale. Přečtěte si další informace o pozastavení účtu

Co dělat, když je na váš účet uložena sankce

Váš účet může být dočasně nebo trvale pozastaven. Zda bude pozastaven dočasně, nebo trvale, bude dáno počtem sankcí nahromaděných v účtu ve vztahu k daným zásadám. 

Pokud je váš účet ve stavu dočasného pozastavení

Je třeba napravit porušení a vyplnit a odeslat formulář potvrzení, abyste mohli znovu začít zobrazovat reklamy. Pokud si myslíte, že došlo k omylu a nedopustili jste se porušení našich zásad, můžete se proti sankcím odvolat [insert link]. Váš účet bude ve stavu pozastavení, dokud sankci nepotvrdíte, případně se proti sankci neodvoláte.

Pokud se rozhodnete odvolat se proti sankci a odvolání nebude úspěšné, bude třeba odstranit nebo opravit porušení zásad a sankci potvrdit. Teprve poté může být účet uvolněn ze stavu dočasného pozastavení. 

 

Potvrzení sankce

Pro potvrzení sankce je třeba odstranit veškerá porušení zásad a vyplnit formulář potvrzení.

Vyplněním formuláře potvrzení potvrzujete, že:

  • Jste obeznámeni s konkrétními zásadami, kvůli kterým byla na účet uvalena sankce, že jste si tyto zásady přečetli a berete na vědomí, že jejich další porušení může vést k závažnějšímu postihu, v krajním případě až k pozastavení účtu.
  • Odstranili jste všechny podklady a reklamy, které příslušné zásady porušovaly, a zajistíte, aby vaše budoucí podklady a reklamy splňovaly zásady inzerce společnosti Google.
  • Vytváření dalších účtů či jakékoli jiné pokusy o obcházení sankcí uvalených kvůli porušení zásad společnosti Google se přísně zakazuje a může vést k pozastavení účtu. 

Po odeslání formuláře potvrzení se reklamy ve vašem účtu začnou zobrazovat po uplynutí stanovené lhůty, která závisí na počtu nahromaděných sankcí.

  • V případě první sankce bude zobrazování reklam v účtu obnoveno 3 dny po zahájení dočasného pozastavení účtu
  • U druhé sankce se zobrazování reklam obnoví 7 dnů po zahájení dočasného pozastavení účtu

Pokud upravujete stávající reklamy nebo nahráváte nové reklamy, je třeba zajistit, aby byly s příslušnými zásadami v souladu.  Pokud vytvoříte nové reklamy, které budou opět porušovat zásady, když bude váš účet ve stavu dočasného pozastavení, bude na vás uvalena další sankce.

Google bude váš účet nadále sledovat, aby nedocházelo k opakovanému porušování zásad inzerce.

Odvolání

Pokud se proti sankci úspěšně odvoláte, bude sankce z účtu odebrána a reklamy vyhovující zásadám budou schváleny. Váš účet bude okamžitě uvolněn ze stavu dočasného pozastavení.

Pokud nebude odvolání úspěšné, zůstane účet ve stavu pozastavení, dokud neopravíte všechna porušení zásad v účtu a nevyplníte formulář potvrzení.

Když je váš účet pozastaven

Pokud jste přesvědčeni, že se jedná o omyl a že jste zásady neporušili, podejte odvolání se zdůvodněním. Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Přečtěte si další informace o pozastavených účtech.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false