Weryfikacja dotycząca usług finansowych w Wielkiej Brytanii

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Aby móc wyświetlać reklamy usług finansowych w Wielkiej Brytanii, w tym użytkownikom, którzy takich usług szukają, reklamodawcy muszą zostać zweryfikowani przez Google. Podczas weryfikacji reklamodawcy muszą wykazać, że mają autoryzację brytyjskiego urzędu Financial Conduct Authority lub że kwalifikują się do wyłączenia z tego obowiązku na podstawie jednej z opisanych niżej przesłanek. Ten wymóg obejmuje zarówno usługi finansowe regulowane, jak i nieregulowane przez urząd Financial Conduct Authority.

Ta weryfikacja jest wymagana w przypadku wszystkich formatów i rozszerzeń reklam. Użytkownicy kont Authorized Buyers i Display & Video 360, którzy promują usługi finansowe, nie muszą obecnie przechodzić weryfikacji.

Aby ukończyć weryfikację, zgłoszenie musi przesłać upoważniony przedstawiciel.

 

Definicje

Przed rozpoczęciem weryfikacji warto poznać istotne dla tego procesu terminy i ich definicje.

FCA: urząd Financial Conduct Authority jest organem nadzoru finansowego w Wielkiej Brytanii.

Reklamodawcy autoryzowani przez brytyjski urząd Financial Conduct Authority (FCA): reklamodawcy promujący usługi finansowe, którzy są upoważnieni przez FCA do podejmowania działań związanych z usługami finansowymi lub figurują w rejestrze FCA jako zwolnione firmy oferujące usługi specjalistyczne („Exempt Professional Firm”) lub uznane giełdy inwestycyjne („Recognised Investment Exchange”).

Zatwierdzone firmy zewnętrzne: reklamodawcy, których reklamy są zatwierdzone przez firmę posiadającą autoryzację urzędu Financial Conduct Authority. Przykłady: zatwierdzeni sprzedawcy, podmioty stowarzyszone, agencje marketingowe zajmujące się zdobywaniem potencjalnych klientów.

Zwolnieni reklamodawcy, którzy promują usługi inne niż finansowe: reklamodawcy, którzy nie promują usług finansowych, ale z uzasadnionych powodów zależy im na kierowaniu reklam na użytkowników szukających usług finansowych. Wybrane przykłady: wyszukiwarki, platformy e-commerce.

Zwolnione instytucje państwowe: brytyjskie instytucje państwowe, organy regulacyjne lub inne instytucje mające stronę w domenie .gov.uk, organizacje międzyrządowe (np. ONZ), brytyjskie i europejskie banki centralne, brytyjski urząd Advertising Standards Authority oraz jednostki zatwierdzone przez dowolny z tych podmiotów w zakresie wymaganym przez te zasady.

 

 

Wymagania dotyczące weryfikacji w przypadku firm autoryzowanych przez urząd Financial Conduct Authority (FCA):

Aby kwalifikować się do tej weryfikacji, reklamodawcy promujący regulowane usługi finansowe muszą (1) mieć autoryzację brytyjskiego organu nadzoru finansowego (FCA) albo figurować w rejestrze tego urzędu jako zwolniona firma oferująca usługi specjalistyczne (Exempt Professional Firm) lub uznana giełda inwestycyjna (Recognised Investment Exchange) i (2) przejść Program weryfikacji reklamodawców, gdy jest to wymagane.

Krok 1. Połącz swoje informacje z bazy brytyjskiego organu nadzoru finansowego (FCA) z kontem Google Ads

Od 26 września przed przesłaniem wniosku o weryfikację musisz dodać do konta Google Ads osobę kontaktową z adresem e-mail należącym do tej samej domeny co adres firmy zarejestrowanej w FCA.

Uwaga: dodane adresy e-mail osób kontaktowych ds. Google Ads znajdujące się w domenach publicznych takich jak gmail.com, yahoo.com, outlook.com, muszą być identyczne z zarejestrowanymi w FCA.

Jeśli nie masz adresu e-mail zarejestrowanego w FCA, dodaj go przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.

Aby dodać do konta nową osobę kontaktową, wykonaj te czynności:

 1. Wejdź na konto Google Ads i otwórz menu Administracja na pasku stanu po lewej stronie lub Narzędzia i ustawienia na pasku stanu u góry. Wybierz z menu Dostęp i bezpieczeństwo.
 2. Na karcie „Użytkownicy” kliknij ikonę plusa , aby dodać do konta nowego użytkownika. Wybierz poziom dostępu, który chcesz przyznać osobie kontaktowej zarejestrowanej w FCA (wymagany jest co najmniej poziom dostępu tylko do e-maili), a następnie kliknij Wyślij zaproszenie.
 3. Poinformuj nową osobę kontaktową, że otrzyma e-maila z Google z informacją o prośbie o dodanie jej do Twojego konta Google Ads.
 4. Poinformuj osobę kontaktową, że ma zaakceptować tę prośbę.
 5. Gdy osoba kontaktowa zarejestrowana w FCA zaakceptuje prośbę, jej dane pojawią się na karcie Użytkownicy na koncie Google Ads.

Krok 2. Autoryzacja brytyjskiego organu nadzoru finansowego (FCA)

Prześlij wniosek o weryfikację i użyj tego formularza, aby przekazać firmie Google następujące informacje:

 • identyfikator klienta konta Google Ads;
 • imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela składającego wniosek o weryfikację;
 • informacje o Twojej firmie (nazwa, adres, adres e-mail);
 • Twoje domeny lub witryny uwzględnione w rejestrze brytyjskiego organu nadzoru finansowego (FCA) oraz inne domeny i witryny, których używasz do reklamowania się za pomocą Google Ads, nieuwzględnione w wymienionym rejestrze;
 • numer rejestracji (FRN) w rejestrze brytyjskiego urzędu FCA;
 • potwierdzenie, że będziesz przestrzegać wszelkich zobowiązań związanych z informowaniem o reklamach finansowych i ich zatwierdzaniem oraz z dotyczącymi ich ograniczeniami, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Informacje o firmie podawane podczas procesu weryfikacji muszą być identyczne z informacjami zawartymi w rejestrze i aktach brytyjskiego urzędu FCA. Weryfikacja może na przykład zakończyć się niepomyślnie, jeżeli podana nazwa organizacji lub jej numer rejestracji w rejestrze brytyjskiego organu nadzoru finansowego (FCA) nie będą się zgadzać lub jeżeli takie dane będą w urzędzie niedostępne.

Gdy przejdziesz weryfikację, certyfikat zostanie umieszczony również na Twoim koncie Google Ads. Wyślemy Ci e-maila z informacją o stanie Twojego zgłoszenia.

 

 

Zwolnienia

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące zatwierdzone firmy zewnętrzne

Jeżeli spełniasz powyższą definicję zatwierdzonej firmy zewnętrznej, firma posiadająca autoryzację urzędu Financial Conduct Authority musi rozpocząć weryfikację w Twoim imieniu, przesyłając listę domen lub witryn, których używasz do promowania usług finansowych. Wtedy Google może skontaktować się z Tobą, aby rozpocząć Program weryfikacji reklamodawców, jeśli Twoja firma nie przeszła wcześniej tego procesu. Otrzymasz e-maila i powiadomienie na koncie z instrukcjami dotyczącymi wymaganego procesu weryfikacji.

Jeśli jesteś firmą autoryzowaną przez urząd Financial Conduct Authority, możesz zainicjować weryfikację zatwierdzonej firmy zewnętrznej, używając tego formularza. Zanim prześlesz formularz, Twoja firma musi przejść proces weryfikacji na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Weryfikację możesz zainicjować tylko w przypadku firm zewnętrznych, których reklamy usług finansowych są przez Ciebie zatwierdzone.

Uwaga: za każdym razem, gdy chcesz dodać lub usunąć zatwierdzoną firmę zewnętrzną, musisz ponownie przesłać formularz. Jeśli przestaniesz akceptować reklamy firmy zewnętrznej, bezzwłocznie nas o tym poinformuj.

Poprosimy Cię o przesłanie następujących informacji o domenach lub witrynach zewnętrznych reklamodawców usług finansowych współpracujących z Twoją firmą:

 • identyfikator klienta konta Google Ads;
 • imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela składającego wniosek o weryfikację;
 • informacje o Twojej firmie (nazwa, adres, adres e-mail);
 • domeny lub witryny zewnętrznych reklamodawców promujących usługi finansowe, których reklamy są przez Ciebie zatwierdzone;
 • potwierdzenie, że akceptujesz reklamy usług finansowych wyświetlane przez firmę zewnętrzną.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące zwolnionych reklamodawców promujących usługi inne niż finansowe

Jeżeli spełniasz powyższą definicję zwolnionego reklamodawcy promującego usługi inne niż finansowe, możesz poprosić o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii za pomocą tego formularza. Jeśli zgłoszenie zostanie zatwierdzone, Twoja firma uzyska możliwość wyświetlania reklam użytkownikom z Wielkiej Brytanii, którzy szukają usług finansowych.

W tym formularzu poprosimy Cię o podanie następujących informacji:

 • identyfikator klienta Twojego konta Google Ads;
 • imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela składającego wniosek o weryfikację;
 • informacje o Twojej firmie (nazwa, adres, adres e-mail);
 • Twoje domeny lub witryny biznesowe, które reklamujesz w Google Ads;
 • krótki opis firmy i uzasadnienie potrzeby kierowania reklam na słowa kluczowe związane z usługami finansowymi;
 • potwierdzenie, że nie będziesz korzystać z tego zwolnienia do wyświetlania za pomocą Google Ads reklam promujących usługi finansowe.

Po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem możemy poprosić Cię o przejście Programu weryfikacji reklamodawców, jeśli Twoja firma nie ukończyła wcześniej tego procesu. Otrzymasz e-maila i powiadomienie na koncie z instrukcjami dotyczącymi wymaganego procesu weryfikacji.

Po ukończeniu weryfikacji otrzymasz potwierdzenie i e-maila z powiadomieniem od Google. Twoje konto Google Ads otrzyma certyfikat zezwalający na wyświetlanie reklam brytyjskim użytkownikom, którzy szukają usług finansowych.

Wymagania weryfikacyjne obowiązujące zwolnione instytucje państwowe

Brytyjskie instytucje nadzoru usług finansowych używające domeny .gov.uk są zawsze zwolnione z wymogu weryfikacji w Google. Większość pozostałych reklamodawców będących instytucjami państwowymi, takich jak organizacje międzyrządowe, odpowiadających powyższej definicji zwolnionej instytucji państwowej będzie weryfikowana przez Google automatycznie. Jeśli Twoja instytucja odpowiada tej definicji, ale nie została zweryfikowana automatycznie, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta, aby poprosić o weryfikację na potrzeby wyświetlania reklam usług finansowych w Wielkiej Brytanii.

 • Jeżeli stwierdzimy, że po przejściu weryfikacji promujesz usługi finansowe albo że dane podane przez Ciebie podczas procesu weryfikacji były fałszywe lub że naruszasz nasze zasady dotyczące produktów i usług finansowych, weryfikacja zostanie cofnięta, a Twoje konto może zostać zawieszone.
 • Możemy cofnąć Twoją weryfikację lub podjąć działania wobec Twojego konta Google Ads – na przykład na podstawie urzędowych upomnień, ugód lub orzeczeń dotyczących Twojego sposobu prowadzenia działalności albo bezpośrednich skarg od firm.
 • Weryfikację należy okresowo odnawiać. Gdy zajdzie taka konieczność, otrzymasz powiadomienie.
 • Możemy także poprosić Cię o ponowną weryfikację tożsamości, jeśli na Twoim koncie Google Ads zajdą istotne zmiany, np. związane z profilem płatności w Google Ads. W takim przypadku otrzymasz powiadomienie na koncie.
 • Google może w każdej chwili zmienić te wymagania weryfikacyjne.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne