Par verifikāciju finanšu pakalpojumu reklamēšanai Apvienotajā Karalistē

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lai rādītu jebkāda veida finanšu pakalpojumu reklāmas Apvienotajā Karalistē, tostarp rādītu reklāmas tādiem lietotājiem Apvienotajā Karalistē, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus, reklāmdevējiem ir jāsaņem Google verifikācija. Verifikācijas procesa laikā reklāmdevējiem ir jāapliecina, ka to darbību ir pilnvarojusi AK Finanšu pārvaldības iestāde vai ka tie atbilst kādai no izņēmumu prasībām, kas norādītas tālāk. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī prasība attiecas gan uz finanšu pakalpojumiem, ko reglamentē AK Finanšu pārvaldības iestāde, gan uz tiem, ko tā nereglamentē.

Šī verifikācija ir obligāta visu reklāmu formātu un paplašinājumu izmantošanai. Authorized Buyers un Display & Video 360 kontu īpašniekiem, kuri sniedz finanšu pakalpojumus, pašlaik verifikācija nav jāveic. 

Lai veiktu verifikāciju, tās pieteikums ir jāiesniedz pilnvarotam pārstāvim.

 

Definīcijas

Pirms sākat verifikāciju, ir svarīgi saprast terminus un definīcijas, jo šī informācija jums palīdzēs minētajā procesā.

Finanšu pārvaldības iestāde: Apvienotās Karalistes Finanšu pārvaldības iestāde ir finanšu uzraudzības iestāde Apvienotajā Karalistē.

Finanšu pārvaldības iestādes pilnvaroti reklāmdevēji: finanšu pakalpojumu reklāmdevēji, kurus Apvienotās Karalistes Finanšu pārvaldības iestāde ir pilnvarojusi veikt finanšu pakalpojumu darbības vai ir iekļāvusi tās Finanšu pakalpojumu reģistrā kā izņēmumiem atbilstošus profesionālus uzņēmumus vai atzītas investīciju biržas.

Apstiprinātas trešās puses: reklāmdevēji, kuru reklāmas ir apstiprinājis Finanšu pārvaldības iestādes pilnvarots uzņēmums. Piemēri: apstiprināti tālākpārdevēji, saistītie uzņēmumi, mārketinga aģentūras potenciālo pircēju piesaistīšanai.

Izņēmuma nefinanšu pakalpojumu reklāmdevēji: reklāmdevēji, kas nereklamē finanšu pakalpojumus, bet kam ir pārliecinošs iemesls mērķauditorijas atlasē iekļaut lietotājus, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus. Daži piemēri: meklētājprogrammas, e-komercijas platformas.

Izņēmuma valsts iestādes: Apvienotās Karalistes valsts iestādes, regulatori vai citas iestādes, kas izmanto .gov.uk domēnus, starpvaldību organizācijas, piemēram, ANO, Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības valstu centrālās bankas, Apvienotās Karalistes Reklamēšanas standartu iestāde, kā arī juridiskās personas, ko jebkura no minētajām iestādēm ir apstiprinājusi šīs politikas kontekstā.

 

 

Verifikācijas prasības Finanšu pārvaldības iestādes pilnvarotiem uzņēmumiem

Lai varētu saņemt šo Apvienotās Karalistes Finanšu pārvaldības iestādes verifikāciju, reklāmdevējiem, kas reklamē reglamentētu finanšu pakalpojumu darbības, ir 1) jābūt AK Finanšu pārvaldības iestādes pilnvarotiem vai iekļautiem AK Finanšu pārvaldības iestādes Finanšu pakalpojumu reģistrā kā izņēmumiem atbilstošiem profesionāliem uzņēmumiem vai atzītām investīciju biržām un 2) pēc pieprasījuma jāpabeidz reklāmdevēja verifikācijas programma.

1. darbība. Saistiet savu AK Finanšu pārvaldības iestādes kontaktpersonu ar savu Google Ads kontu

Sākot no 26. septembra, pirms piesakāties verifikācijai, jūsu Google Ads kontā ir jāiekļauj kontaktpersona, kuras e-pasta domēns sakrīt ar Finanšu pārvaldības iestādē reģistrētā uzņēmuma domēnu.

Piezīme. Google Ads kontaktpersonām, kas pievienotas ar tādu publisko domēnu e-pasta adresēm kā gmail.com, yahoo.com un outlook.com, ir jāizmanto e-pasta adreses, kas ir identiskas Finanšu pārvaldības iestādē reģistrētajām e-pasta adresēm.

Ja jums Finanšu pārvaldības iestādē pašlaik nav reģistrēta e-pasta adrese, pievienojiet to pirms verifikācijas uzsākšanas.

Lai savā kontā pievienotu jaunu kontaktpersonu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet Google Ads kontu un pārejiet uz izvēlni Administrators kreisajā statusa joslā vai uz izvēlni Rīki un iestatījumi augšējā statusa joslā. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet Piekļuve un drošība.
 2. Cilnē “Lietotāji” atlasiet pluszīmes ikonu , lai kontā pievienotu jaunu lietotāju. Izvēlieties tādu piekļuves līmeni, kādu esat gatavs piešķirt Finanšu pārvaldības iestādē reģistrētajai kontaktpersonai (nepieciešama piekļuve e-pasta līmenī), un pēc tam atlasiet Nosūtīt ielūgumu.
 3. Sazinieties ar jauno kontaktpersonu un informējiet viņu par to, ka tai no Google tiks nosūtīts e-pasta ziņojums ar informāciju par saņemto pieprasījumu pievienot šo kontaktpersonu jūsu Google Ads kontā.
 4. Jūsu kontaktpersonai ir jāpieņem pieprasījums.
 5. Tiklīdz Finanšu pārvaldības iestādē reģistrētā kontaktpersona būs pieņēmusi ielūgumu, jūs varēsiet viņu redzēt sava Google Ads konta cilnē Lietotāji.

2. darbība. AK Finanšu pārvaldības iestādes pilnvarojums

Piesakieties verifikācijai un sniedziet uzņēmumam Google tālāk norādīto informāciju, aizpildot šo veidlapu.

 • Google Ads konta klienta ID.
 • pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, kurš iesniedz verifikācijas pieteikumu.
 • Jūsu uzņēmuma informācija (nosaukums, adrese, e-pasta adrese).
 • AK Finanšu pārvaldības iestādes reģistrā iekļautie jūsu domēni vai vietnes un jebkuri citi jūsu domēni vai vietnes, ko izmantojat reklamēšanai programmā Google Ads, bet kuru nav AK Finanšu pārvaldības iestādes reģistrā.
 • AK Finanšu pārvaldības iestādes reģistrācijas numurs (FRN)
 • Galvojums, ka ievērosiet visus pienākumus saistībā ar saziņu, apstiprināšanu un ierobežojumiem, kas attiecas uz finanšu reklāmām, atbilstoši piemērojamajām juridiskajām un reglamentējošām prasībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā verifikācijas procesā sniegtajai uzņēmuma informācijai ir precīzi jāatbilst uzņēmuma informācijai, kas ir pieejama AK Finanšu pārvaldības iestādes reģistrā vai dokumentācijā. Piemēram, jūsu verifikācija var būt nesekmīga, ja organizācijas nosaukums vai jūsu organizācijas AK Finanšu pārvaldības iestādes reģistrācijas numurs atšķiras vai nav pieejams AK Finanšu pārvaldības iestādes dokumentācijā.

Kad šī verifikācija būs sekmīgi pabeigta, sertifikāts tiks attiecināts arī uz jūsu Google Ads kontu. Par jūsu pieprasījuma statusu mēs jūs informēsim pa e-pastu.

 

 

Izņēmumi

Verifikācijas prasības apstiprinātām trešajām pusēm

Ja atbilstat iepriekš sniegtajai apstiprinātas trešās puses definīcijai, verifikācija būs jāuzsāk Finanšu pārvaldības iestādes pilnvarotam uzņēmumam, iesniedzot to domēnu vai vietņu sarakstu, ko jūs izmantojat finanšu pakalpojumu reklamēšanai. Kad tas būs izdarīts, Google var sazināties ar jums, lai sāktu reklāmdevēja verifikācijas programmu, ja iepriekš neesat pabeidzis šo verifikācijas programmu. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Ja pārstāvat Finanšu pārvaldības iestādes pilnvarotu uzņēmumu, apstiprinātas trešās puses verifikāciju varat sākt, izmantojot šo veidlapu. Pirms šīs veidlapas iesniegšanas jums ir jāveic verifikācija finanšu pakalpojumu reklamēšanai Apvienotajā Karalistē, un jūs varat galvot tikai par tām trešajām pusēm, kuru finanšu reklāmas jūs esat apstiprinājis.

Piezīme. Ja kādā brīdī vēlaties pievienot vai noņemt apstiprinātu trešo pusi, jums ir vēlreiz jāiesniedz šī veidlapa. Ja atceļat kādas trešās puses reklāmu apstiprinājumu, nekavējoties par to informējiet mūs.

Jums būs jāiesniedz tālāk minētā informācija par to trešo pušu finanšu pakalpojumu reklāmdevēju domēniem un vietnēm, kuri ir saistīti ar jūsu uzņēmumu.

 • Google Ads konta klienta ID.
 • pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, kurš iesniedz verifikācijas pieteikumu.
 • Jūsu uzņēmuma informācija (nosaukums, adrese, e-pasta adrese).
 • To trešo pušu finanšu pakalpojumu reklāmdevēju domēni vai vietnes, kuru reklāmas esat apstiprinājis.
 • Galvojums, ka apstiprināt konkrētās trešās puses rādītās finanšu reklāmas.

Verifikācijas prasības izņēmuma nefinanšu pakalpojumu reklāmdevējiem

Ja jūs atbilstat iepriekš sniegtajai izņēmuma nefinanšu pakalpojumu reklāmdevēja definīcijai, varat pieteikties verifikācijai finanšu pakalpojumu reklamēšanai Apvienotajā Karalistē, izmantojot šo veidlapu. Ja jūsu pieteikums tiks apstiprināts, drīkstēsiet rādīt reklāmas tiem lietotājiem Apvienotajā Karalistē, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Izņēmuma veidlapā jums būs jānorāda tālāk minētā informācija.

 • Jūsu Google Ads konta klienta ID.
 • pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, kurš iesniedz verifikācijas pieteikumu.
 • Jūsu uzņēmuma informācija (nosaukums, adrese, e-pasta adrese).
 • Jūsu uzņēmuma domēni vai vietnes, ko reklamējat programmā Google Ads.
 • Īss jūsu uzņēmuma apraksts un pamatojums ar finanšu pakalpojumiem saistītu atslēgvārdu atlasei.
 • Galvojums, ka neizmantosiet šo izņēmumu, lai rādītu Google Ads finanšu pakalpojumu reklāmas.

Pēc jūsu pieprasījuma izskatīšanas Google var pieprasīt jums pabeigt reklāmdevēja verifikācijas programmu, ja iepriekš to neesat paveicis. Jūs saņemsiet gan e-pasta ziņojumu, gan paziņojumu kontā, un tajos būs sniegti norādījumi par nepieciešamo verifikācijas procesu.

Kad šī verifikācija būs sekmīgi pabeigta, jūs saņemsiet apstiprinājumu un e-pasta paziņojumu no Google. Jūsu Google Ads kontam tiks piešķirts sertifikāts, kas ļaus jums rādīt reklāmas tiem lietotājiem Apvienotajā Karalistē, kuri šķietami meklē finanšu pakalpojumus.

Verifikācijas prasības izņēmuma valsts iestādēm

Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu regulatori, kas izmanto .gov.uk domēnu, vienmēr tiek atbrīvoti no prasības veikt Google verifikāciju. Vairākuma citu valsts iestāžu reklāmdevēju, piemēram, starpvaldību organizāciju, kas atbilst iepriekš sniegtajai izņēmuma valsts iestādes definīcijai, verifikāciju Google veiks automātiski. Ja jūsu iestāde atbilst šai definīcijai, taču nav automātiski verificēta, sazinieties ar konta pārstāvi, lai pieprasītu verifikāciju finanšu pakalpojumu reklamēšanai Apvienotajā Karalistē.

 • Ja konstatēsim, ka pēc verifikācijas sekmīgas pabeigšanas reklamējat finanšu pakalpojumus, verifikācijas procesā esat sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpjat mūsu politiku par finanšu produktiem un pakalpojumiem, jūsu verifikācija tiks atsaukta, turklāt var tikt apturēta jūsu konta darbība.
 • Mēs varam atsaukt jūsu verifikāciju vai veikt darbības jūsu Google Ads kontā, pamatojoties, piemēram, uz regulējošo iestāžu negatīviem brīdinājumiem, vienošanos vai lēmumiem par jūsu uzņēmējdarbības praksi vai arī uzņēmumu tiešām sūdzībām.
 • Verifikācija periodiski būs jāatjauno. Kad šāda verifikācija būs nepieciešama, saņemsiet paziņojumu.
 • Iespējams, jums būs atkārtoti jāverificē sava identitāte, ja jūsu Google Ads kontā tiks veiktas ievērojamas izmaiņas, piemēram, tiks mainīts Google Ads maksājumu profils. Kad šāda verifikācija būs nepieciešama, jūs saņemsiet paziņojumu kontā.
 • Google jebkurā laikā var atjaunināt šīs verifikācijas prasības.

 

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne