Σχετικά με την επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Προκειμένου να εμφανίζουν διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης διαφημίσεων σε χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να έχουν επαληθευτεί από την Google. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώνουν ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ή να πληρούν τα κριτήρια για κάποια από τις απαλλαγές που περιγράφονται παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η απαίτηση αφορά σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που είτε ρυθμίζονται είτε δεν ρυθμίζονται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εν λόγω επαλήθευση απαιτείται για όλες τις μορφές και επεκτάσεις διαφήμισης. Προς το παρόν, οι λογαριασμοί Authorized Buyers και Display & Video 360 που αφορούν σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δεν χρειάζεται να επαληθευτούν.

Για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται από έναν Εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

 

Ορισμοί

Πριν ξεκινήσετε την επαλήθευση, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους όρους και τους ορισμούς που θα σας βοηθήσουν σε αυτήν τη διαδικασία.

FCA: Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ένας οικονομικός ρυθμιστικός φορέας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαφημιζόμενοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς: Διαφημιζόμενοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανάληψη δραστηριοτήτων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξαιρούμενη επαγγελματική εταιρεία ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο επενδύσεων.

Εγκεκριμένα τρίτα μέρη: Διαφημιζόμενοι των οποίων οι διαφημίσεις έχουν εγκριθεί από εταιρεία η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς. Παραδείγματα: εγκεκριμένοι μεταπωλητές, συνδεδεμένες εταιρείες, εταιρείες μάρκετινγκ για δημιουργία δυνητικών πελατών.

Απαλλασσόμενοι διαφημιζόμενοι μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: Διαφημιζόμενοι που δεν προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά έχουν επιτακτικό λόγο να στοχεύουν χρήστες που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Παραδείγματα (ενδεικτικά): μηχανές αναζήτησης, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Απαλλασσόμενα κρατικά νομικά πρόσωπα: Κυβερνητικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου, ρυθμιστικές αρχές ή αρχές που λειτουργούν με τομείς .gov.uk, διακυβερνητικοί οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη, οι κεντρικές τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης, η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων του Ηνωμένου Βασιλείου ή οποιαδήποτε από αυτά τα νομικά πρόσωπα εγκρίνονται για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής.

 

 

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εταιρείες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA):

Προκειμένου να είναι κατάλληλοι για επαλήθευση από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου, οι διαφημιζόμενοι που προωθούν δραστηριότητες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει (1) να είναι εξουσιοδοτημένοι από την FCA του Ηνωμένου Βασιλείου ή να περιλαμβάνονται στο μητρώο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της FCA του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξαιρούμενη επαγγελματική εταιρεία ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο επενδύσεων και (2) να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων, όπου απαιτείται.

Βήμα 1: Σύνδεση της οντότητας της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου με τον λογαριασμό σας στο Google Ads

Από τις 26 Σεπτεμβρίου και έπειτα, προτού κάνετε αίτηση για επαλήθευση, μια επαφή με τον ίδιο τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την εγγεγραμμένη εταιρεία στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον λογαριασμό σας στο Google Ads.

Σημείωση: Οι επαφές Google Ads που προστίθενται από δημόσιους τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το gmail.com, το yahoo.com ή το outlook.com, πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς στην εκάστοτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται στην εγγραφή τους στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA).

Αν δεν διαθέτετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένη στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA), προσθέστε μία, προτού ξεκινήσετε την επαλήθευση.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή στον λογαριασμό σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Ανοίξτε τον λογαριασμό σας στο Google Ads και μεταβείτε στο μενού Διαχειριστής, στην αριστερή γραμμή κατάστασης, ή στην επιλογή Εργαλεία και ρυθμίσεις, στην επάνω γραμμή κατάστασης. Επιλέξτε Πρόσβαση και ασφάλεια από το αναπτυσσόμενο μενού.
 2. Από την καρτέλα Χρήστες, επιλέξτε το εικονίδιο συν , για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη στον λογαριασμό. Επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης το οποίο αισθάνεστε άνετα να παρέχετε στην εγγεγραμμένη επαφή στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) (απαιτείται πρόσβαση σε επίπεδο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Αποδοχή πρόσκλησης.
 3. Μην ξεχάσετε να επικοινωνήσετε με τη νέα επαφή, για να ενημερώσετε τον χρήστη ότι θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Google που θα τον ενημερώνει ότι έχει λάβει αίτημα για προσθήκη στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η επαφή σας θα αποδεχτεί το αίτημα.
 5. Μόλις η επαφή που είναι εγγεγραμμένη στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA) κάνει αποδοχή, θα μπορείτε να δείτε την επαφή στον λογαριασμό σας στο Google Ads, στην καρτέλα Χρήστες.

Βήμα 2: Εξουσιοδότηση από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου

Υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης και παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες στην Google, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα.

 • Αναγνωριστικό πελάτη λογαριασμού Google Ads
 • Όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τομείς ή ιστότοποί σας που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου και οποιουσδήποτε άλλους τομείς ή ιστοτόπους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση στο Google Ads και δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο της εν λόγω Αρχής
 • Αριθμός εγγραφής στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FRN)
 • Εγγύηση ότι θα συμμορφώνεστε με όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοποίηση και την έγκριση προωθήσεων χρηματοοικονομικού περιεχομένου, καθώς και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις εν λόγω προωθήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες επιχείρησης που παρέχετε σε αυτήν τη διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς στα στοιχεία επιχείρησης που αναφέρονται στο μητρώο ή στα αρχεία της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Για παράδειγμα, η επαλήθευσή σας μπορεί να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία, αν το όνομα του οργανισμού ή ο αριθμός εγγραφής του οργανισμού στην εν λόγω Αρχή είναι διαφορετικός ή δεν αναφέρεται στα αρχεία της.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την επαλήθευση, θα εφαρμοστεί επίσης στον λογαριασμό σας Google Ads ένα πιστοποιητικό. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση του αιτήματός σας.

 

 

Απαλλαγές

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εγκεκριμένα τρίτα μέρη

Αν πληροίτε τον ορισμό του Εγκεκριμένου τρίτου μέρους που αναφέρεται παραπάνω, μια εταιρεία που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς θα πρέπει να ξεκινήσει την επαλήθευση για λογαριασμό σας, υποβάλλοντας μια λίστα τομέων ή ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε για την προώθηση των οικονομικών υπηρεσιών. Αφού γίνει αυτό, η Google ενδέχεται να επικοινωνήσει μαζί σας για να ξεκινήσει το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου, αν δεν έχετε ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα επαλήθευσης στο παρελθόν. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αν είστε εταιρεία εξουσιοδοτημένη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς, μπορείτε να ξεκινήσετε την επαλήθευση για ένα Εγκεκριμένο τρίτο μέρος, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Πριν υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την επαλήθευση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επιχείρησή σας. Επίσης, μπορείτε να εγγυηθείτε μόνο για τρίτα μέρη των οποίων οι προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου έχουν εγκριθεί από εσάς.

Σημείωση: Κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα Εγκεκριμένο τρίτο μέρος, θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου τη φόρμα. Πρέπει να μας ειδοποιείτε αμέσως, όταν αποσύρετε την έγκρισή σας για τις προωθήσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τους τομείς ή τους ιστοτόπους των τρίτων διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.

 • Αναγνωριστικό πελάτη λογαριασμού Google Ads
 • Όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους τρίτων διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των οποίων οι διαφημίσεις έχουν εγκριθεί από εσάς
 • Την εγγύηση ότι εγκρίνετε τις προωθήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου που προβάλλουν τα τρίτα μέρη

Απαιτήσεις επαλήθευσης για εξαιρούμενους διαφημιζομένους μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Αν πληροίτε τον ορισμό του Εξαιρούμενου διαφημιζομένου μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που αναφέρεται παραπάνω, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα. Αν η αίτησή σας εγκριθεί, θα επιτρέπεται να εμφανίζετε διαφημίσεις σε χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Θα σας ζητηθεί να παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες στη φόρμα απαλλαγής.

 • Αναγνωριστικό πελάτη του λογαριασμού σας στο Google Ads
 • Όνομα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που υποβάλλει αίτηση επαλήθευσης
 • Τα στοιχεία της επιχείρησής σας (όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Τους τομείς ή τους ιστοτόπους της επιχείρησής σας όπου προβάλλετε διαφημίσεις στο Google Ads
 • Μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας και της αιτιολόγησης για τη στόχευση λέξεων-κλειδιών που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
 • Την εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτήν την απαλλαγή για την προβολή διαφημίσεων Google που προωθούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Κατά τον έλεγχο του αιτήματός σας, η Google ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένου, αν δεν το έχετε ολοκληρώσει στο παρελθόν. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού που θα σας καθοδηγήσουν στην απαιτούμενη διαδικασία επαλήθευσης.

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την επαλήθευση, θα λάβετε μια επιβεβαίωση και μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Google. Θα χορηγηθεί ένα πιστοποιητικό στον λογαριασμό σας στο Google Ads, το οποίο θα σας επιτρέπει να εμφανίζετε διαφημίσεις σε χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο που φαίνεται να αναζητούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Απαιτήσεις επαλήθευσης για απαλλασσόμενα κρατικά νομικά πρόσωπα

Οι ρυθμιστικές αρχές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τομέα .gov.uk απαλλάσσονται πάντα από την απαίτηση επαλήθευσης της Google. Οι περισσότεροι άλλοι διαφημιζόμενοι που είναι κρατικά νομικά πρόσωπα (όπως οι διακυβερνητικοί οργανισμοί) και πληρούν τον ορισμό του απαλλασσόμενου κρατικού νομικού προσώπου θα επαληθεύονται αυτόματα από την Google. Εάν πληροίτε αυτόν τον ορισμό αλλά δεν έχετε επαληθευτεί αυτόματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του λογαριασμού σας για να ζητήσετε επαλήθευση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για το Ηνωμένο Βασίλειο.

 • Αν διαπιστώσουμε ότι προωθείτε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επαλήθευσης, ότι έχετε προσκομίσει ψευδή στοιχεία κατά τη διαδικασία επαλήθευσης ή ότι έχετε παραβεί την Πολιτική περί χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, η επαλήθευσή σας θα ανακληθεί και ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή.
 • Ενδέχεται να ανακαλέσουμε την επαλήθευσή σας ή να προβούμε σε ενέργειες στον λογαριασμό σας Google Ads με βάση, για παράδειγμα, αρνητικές κανονιστικές προειδοποιήσεις, διακανονισμούς, αποφάσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές σας ή άμεσες καταγγελίες από επιχειρήσεις.
 • Θα πρέπει να ανανεώνετε την επαλήθευσή σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν απαιτείται ανανέωση της επαλήθευσης.
 • Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε εκ νέου την ταυτότητά σας, αν πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στον λογαριασμό σας Google Ads, για παράδειγμα, αλλαγές στο προφίλ πληρωμών στο Google Ads. Όταν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε την εν λόγω ενέργεια, θα λάβετε μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού
 • Η Google έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις απαιτήσεις επαλήθευσης ανά πάσα στιγμή.

 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού