Verificatie voor verkiezingsadvertenties in Australië

Google vereist dat adverteerders die in Australië verkiezingsadvertenties willen weergeven, worden geverifieerd.

Deze verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en advertentie-extensies. Het aanvraagproces bestaat uit maximaal 2 stappen die elk tot 5 werkdagen in beslag kunnen nemen. Bekijk de vereisten voor verificatie hieronder voor meer informatie.

Belangrijke opmerking over kennisgevingen over advertenties

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten waarin staat wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. In de kennisgeving wordt de naam van de entiteit die voor de advertentie heeft betaald, getoond aan gebruikers die de advertentie te zien krijgen.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen

Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.

Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het informatie-icoon of het icoon met drie stippen .

Op websites en in apps die met Google samenwerken voor display-advertenties, wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het Info-icoon Info-icoon.

Voor sommige advertentie-indelingen en -functies is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder om kennisgevingen op te nemen in verkiezingsadvertenties die zijn getarget op Australië. Lees meer informatie over het beleid.

Met het oog op transparantie voor gebruikers publiceert Google een Transparantierapport over politieke advertenties, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties. Hierin zijn gegevens opgenomen over de financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de bedragen die worden uitgegeven en meer.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die automatisch door Google wordt gegenereerd. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

 

Verificatievereisten

U kunt voor weergave van verkiezingsadvertenties worden geverifieerd als organisatie of als individu.

 • U wordt beschouwd als een organisatie als u zich aanmeldt als politieke partij of een daaraan gerelateerde entiteit, non-profitorganisatie, bedrijf of andere entiteit.Als u als organisatie moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel Zakelijk zijn.
 • U wordt beschouwd als een individu als u een natuurlijk persoon of zzp'er bent, of als u om een andere reden niet voldoet aan de criteria om te worden geverifieerd als organisatie. Als u als individu moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde accounttype voor uw Google Ads-betalingsprofiel Individueel zijn.

U kunt het accounttype controleren in uw betalingsprofiel in Google Ads op de pagina Instellingen voor 'Facturering en betaling'. Houd er rekening mee dat het accounttype niet kan worden gewijzigd. Als het accounttype is ingesteld op Individueel, maar u moet worden geverifieerd als organisatie (of omgekeerd), raden we u aan een nieuw Google Ads-account te maken met de juiste instelling voor het accounttype voordat u een verificatieaanvraag indient.

Als u verbonden bent aan een bureau of meerdere Google Ads-accounts beheert, dient u een verificatieaanvraag in voor elk afzonderlijk account waarmee u verkiezingsadvertenties wilt weergeven. U moet de eindadverteerder laten verifiëren, niet het bureau dat of de tussenpersoon die namens de eindadverteerder optreedt. Voorbeeld: Een bureau dat adverteert namens een politieke partij, moet worden geverifieerd als de politieke partij.

 

Verificatie voor organisaties

Stap 1: Bevestig dat u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van de adverteerder zijn om de twee stappen van dit verificatieproces uit te voeren. Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor weergave van verkiezingsadvertenties kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres: Het e-mailadres dat door uw organisatie wordt gebruikt.
 • Naam van de adverteerder: Houd er rekening mee dat deze naam wordt weergegeven in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het Transparantierapport voor politieke advertenties op Google.
 • Registratienummer: Bijvoorbeeld uw Australian Company Number of Australian Business Number (indien van toepassing).
 • Bewijs van het bestaan van de organisatie: Dien een van de volgende documenten in:
  • Een oprichtingsakte of registratiecertificaat, een registratiecertificaat voor belasting op goederen en diensten van de Australische belastingdienst of een uittreksel uit het register van politieke partijen van de Australian Electoral Commission als u een bedrijf, partnerschap, geregistreerde Australische entiteit, vereniging, coöperatie, non-profitorganisatie of geregistreerde politieke partij vertegenwoordigt.
  • Een certificaat of document van een openbare, overheids- of gerechtelijke instantie, zoals een verklaring van goedkeuring van een officiële instantie, of een document met daarop de naam en het adres van uw organisatie, zoals een bank- of creditcardafschrift of een energierekening als u een ander type organisatie vertegenwoordigt dat hierboven niet wordt vermeld.
 • Officieel adres: Dit moet een adres in Australië zijn.
 • Bewijs dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger of permanent ingezetene van Australië is.
 • Bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd of gevestigd in Australië en dat het de organisatie wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties weer te geven in Australië.
 • Bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, voldoet of zal voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Australische wetgeving.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Bevestig uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat de adverteerder in aanmerking komt voor weergave van verkiezingsadvertenties, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account) die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google-advertenties leidt. Verificatie van uw identiteit kan tot 5 werkdagen duren.

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om deze stap uit te voeren.

Tijdens de verificatie wordt u om het volgende gevraagd:

 • De naam van de organisatie.
 • Het adres van de organisatie: Dit moet een adres in Australië zijn.
 • Bewijs van het bestaan van de organisatie: Dien een van de volgende documenten in:
  • Een oprichtingsakte of registratiecertificaat, een registratiecertificaat voor belasting op goederen en diensten van de Australische belastingdienst of een uittreksel uit het register van politieke partijen van de Australian Electoral Commission als u een bedrijf, partnerschap, geregistreerde Australische entiteit, vereniging, coöperatie, non-profitorganisatie of geregistreerde politieke partij vertegenwoordigt.
  • Een certificaat of document van een openbare, overheids- of gerechtelijke instantie, zoals een verklaring van goedkeuring van een officiële instantie, of een document met daarop de naam en het adres van uw organisatie, zoals een bank- of creditcardafschrift of een energierekening als u een ander type organisatie vertegenwoordigt dat hierboven niet wordt vermeld.
 • Naam van gemachtigde vertegenwoordiger:
  • Deze naam moet exact overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters, tweede naam, voorletter of interpunctie.
 • Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto van de gemachtigde vertegenwoordiger: Een geldig Australisch paspoort, Australisch rijbewijs of Australische ID-kaart met foto.
 • Bewijs dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger of permanent ingezetene van Australië is.
 • Bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd of gevestigd in Australië en dat het de organisatie wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties weer te geven in Australië.
 • Bewijs dat de organisatie die verificatie aanvraagt, voldoet of zal voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Australische wetgeving.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.
Verificatie voor individuen

Stap 1: Bevestig dat u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor weergave van verkiezingsadvertenties kan tot 5 werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres.
 • Naam: Deze naam moet overeenkomen met de naam in uw betalingsprofiel in Google Ads (dat u kunt bekijken op de pagina Instellingen voor 'Facturering en betaling') en de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u bij stap 2 indient. Deze naam wordt weergegeven in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het Transparantierapport voor politieke advertenties op Google.
 • Adres: Dit moet een adres in Australië zijn.
 • Bewijs dat u een staatsburger of permanent ingezetene van Australië bent en dat het u wettelijk is toegestaan om in Australië verkiezingsadvertenties weer te geven.
 • Bewijs dat u voldoet of zult voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Australische wetgeving.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Bevestig uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat u in aanmerking komt voor weergave van verkiezingsadvertenties, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan uw Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads leidt.

Voor de verificatie moet u het volgende opgeven in Google Ads:

 • Naam: Deze naam moet overeenkomen met de naam op uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto. Houd er rekening mee dat deze naam wordt weergegeven in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het Transparantierapport voor politieke advertenties op Google.
 • Geboortedatum.
 • Adres: Dit moet een adres in Australië zijn.
 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: U mag een geldig Australisch paspoort, Australisch rijbewijs of Australische ID-kaart met foto opgeven als identiteitsbewijs met foto, maar u moet hierbij ook een bewijs van staatsburgerschap of permanent verblijf verstrekken, zoals een burgerschapscertificaat of een uittreksel uit het VEVO-systeem waarin uw permanente verblijfsstatus wordt bevestigd.
 • Bewijs dat u een staatsburger of permanent ingezetene van Australië bent en dat het u wettelijk is toegestaan om in Australië verkiezingsadvertenties weer te geven.
 • Bewijs dat u voldoet of zult voldoen aan de toepasselijke vereisten voor disclaimers zoals voorgeschreven door de Australische wetgeving.
 • Instemming met de voorwaarden van Google voor verkiezingsadvertenties.

Verificatie aanvragen

U kunt zich via dit aanvraagformulier aanmelden voor verificatie. U wordt gevraagd bovenstaande stappen voor organisaties of individuen uit te voeren.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 5 werkdagen per e-mail een melding over uw verificatiestatus.

Aandachtspunt

 • De informatie in het Google Ads-betalingsprofiel wordt gebruikt voor verificatie. Als u wijzigingen aanbrengt in uw betalingsprofiel in Google Ads, moet u de identiteitsverificatie opnieuw doorlopen. U krijgt een melding in uw account als dit vereist is.
 • Als we vaststellen dat u ons beleid voor verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort. 
 • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U krijgt een melding wanneer deze verificatie is vereist.
 • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet uw account opnieuw worden geverifieerd om verkiezingsadvertenties te kunnen weergeven in Australië.
 • Google kan de verificatievereisten op elk gewenst moment updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de gegevens die u tijdens het verificatieproces verstrekt om uw identiteit te verifiëren en om te bepalen of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen. 

 • Voor verkiezingsadvertenties doet Google het volgende:
  • In verkiezingsadvertenties wordt een kennisgeving gegenereerd waarin staat wie er heeft betaald voor uw verkiezingsadvertentie. Dit betekent dat uw naam of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, zichtbaar is in de advertentie die aan gebruikers wordt weergegeven.
  • Er wordt een openbaar beschikbaar Transparantierapport over politieke advertenties geboden, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.
 • Voor alle andere advertenties doet Google het volgende:
  • Er wordt indien mogelijk een kennisgeving in de advertentie gegenereerd op basis van de informatie die tijdens het verificatieprogramma is verstrekt. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en land worden weergegeven in een kennisgeving die aan gebruikers wordt getoond. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?