Australian vaalimainontaa varten vaadittava vahvistus

Google edellyttää vahvistusta mainostajilta, jotka haluavat näyttää vaalimainoksia Australiassa. 

Vahvistus tarvitaan kaikkia mainosmuotoja ja ‑laajennuksia varten. Hakemusprosessi on yksi- tai kaksivaiheinen, ja se kestää enintään viisi arkipäivää. Jäljempänä on lisätietoja siitä, mitä vahvistuksen saaminen edellyttää.

Tärkeä huomautus mainosten ilmoituksista

Vaalimainokset: Google edellyttää, että kaikissa vaalimainoksissa ilmoitetaan mainoksen maksaja. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo automaattisesti mainoksen maksajan kertovan ilmoituksen vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. Ilmoituksessa näytetään mainoksen maksaneen yhteisön nimi käyttäjille, jotka näkevät mainoksen.

Miten ilmoitus näkyy eri mainosmuodoissa?

Google Haussa ja hakukumppanien verkostossa ilmoitus näkyy suoraan mainoksissa.

YouTubessa ilmoitus näkyy "Miksi tämä mainos?" ‑kohdassa, jonka saa näkyviin infokuvakkeesta tai kolmen pisteen kuvakkeesta

Googlen Display-mainosten yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla ja sovelluksissa ilmoitus näkyy kohdassa "Miksi tämä mainos?", jonka saa näkyviin Mainokseni-kuvakkeesta Mainokseni-kuvake.

Joissakin mainosmuodoissa ja ‑ominaisuuksissa mainostaja on itse velvollinen sisällyttämään mainoksessa näkyvät ilmoitukset Australiassa näytettäviin vaalimainoksiin. Lue lisää aiheesta tutustumalla käytäntöömme.

Avoimuuden lisäämiseksi Google julkaisee myös poliittisen mainonnan avoimuusraportin ja poliittisten mainosten kirjaston, joissa on tietoja muun muassa vaalimainosten rahoituslähteistä ja käytetyistä summista. 

Muut mainokset: Useimmissa mainosmuodoissa Google luo näyttämillesi muille kuin vaalimainoksille automaattisesti ilmoituksen vaalimainonnan vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. Tämä tarkoittaa, että Googlen automaattisesti luomassa ilmoituksessa näytetään oma nimesi tai edustamasi organisaation tai yrityksen nimi sekä maa. Lue lisää mainostajan läpinäkyvyydestä ja ilmoituksista.

 

Vahvistuksen edellytykset

Voit hakea vaalimainosten näyttämiseen vaadittavaa vahvistusta organisaation edustajana tai yksityishenkilönä.

 • Olet organisaation edustaja, jos olet poliittisen puolueen tai siihen liittyvän yhteisön, voittoa tavoittelemattoman järjestön, yrityksen tai muun tahon edustaja.  Jotta voit hakea vahvistusta organisaation edustajana, Google Ads ‑maksuprofiilisi Tilin tyyppi ‑kohdan valintana on oltava Yritys. 
 • Olet yksityishenkilö, jos olet luonnollinen henkilö, yksityinen elinkeinonharjoittaja tai et muuten täytä ehtoja, jotka koskevat vahvistuksen hakemista organisaation ominaisuudessa. Yksityishenkilön vahvistusta varten Google Ads ‑maksuprofiilin Tilin tyypiksi tulee valita Yksityishenkilö.

Voit tarkistaa tilisi tyypin Google Adsin maksuprofiilistasi, jonka löydät Asetukset-sivun Laskutus ja maksut ‑kohdasta. Huomaa, että tilin tyyppiä ei voi muuttaa. Jos tilisi tyyppi on Yksityishenkilö mutta tarvitset vahvistuksen organisaationa tai päinvastoin, sinun kannattaa luoda uusi Google Ads ‑tili ja valita sille sopiva tilin tyyppi ennen kuin haet vahvistusta.

Jos edustat mainostoimistoa tai hoidat useita Google Ads ‑tilejä, tarvitset vahvistuksen kaikille eri tileille, joilla vaalimainoksia on tarkoitus näyttää. Vahvistusta on haettava lopulliselle mainostajalle, ei mainostajan puolesta toimivalle mainostoimistolle tai muulle välikädelle. Esimerkiksi poliittisen puolueen puolesta mainostavan mainostoimiston on haettava vahvistusta poliittiselle puolueelle. 

 

Organisaatioiden vahvistaminen

Vaihe 1: Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen

Sinun on oltava mainostajan valtuutettu edustaja, jotta voit suorittaa kaksivaiheisen vahvistusprosessin. Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen kestää enintään viisi arkipäivää. Hakemuslomakkeessa sinulta, valtuutetulta edustajalta, pyydetään seuraavat tiedot:

 • Google Ads ‑asiakastunnus
 • Sähköpostiosoite: Organisaation käyttämä sähköpostiosoite
 • Mainostajan nimi: Huomaa, että tämä nimi näkyy mainoksen maksajan kertovassa ilmoituksessa sekä Poliittiset mainokset Googlessa ‑avoimuusraportissa
 • Rekisteröintinumero: esimerkiksi Australian Company Number‑ tai Australian Business Number ‑numero (jos käytettävissä).
 • Todistus organisaation olemassaolosta: Sinun on lähetettävä
  • Perustamisasiakirja tai rekisteröintitodistus, Australian veroviranomaisen myöntämä ALV-rekisteröintitodistus tai Australian vaalikomission puolueote, jos edustat yritystä, yhtiötä, rekisteröityä australialaista toimielintä, yhdistystä, osuuskuntaa, voittoa tavoittelematonta organisaatiota tai rekisteröityä poliittista puoluetta.
  • julkiselta viranomaiselta, valtion viranomaiselta tai oikeusviranomaiselta saatu todistus tai asiakirja (kuten viralliselta elimeltä saatu hyväksyntäkirje) taikka jokin muu asiakirja, josta käy ilmi organisaatiosi nimi ja osoite (kuten pankkitilin tai luottokortin tiliote tai sähkölasku), jos edustat jonkin muun tyyppistä organisaatiota kuin edellisessä kohdassa mainittuja organisaatioita.
 • Virallinen osoite: Tämän on oltava Australiassa oleva osoite.
 • Vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on Australian kansalainen tai asuu Australiassa pysyvästi.
 • Vakuutus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio on rekisteröity Australiassa ja että sillä on lakisääteinen oikeus näyttää vaalimainoksia Australiassa.
 • Vakuutus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio noudattaa asiaankuuluvia vastuuvapauslausekkeita koskevia vaatimuksia Australian lain mukaisesti.
 • Hyväksyntä: Ilmoitat, että hyväksyt Googlen vaalimainontaehdot.

Vaihe 2: Henkilöllisyyden vahvistaminen

Kun Google on vahvistanut mainostajan oikeuden näyttää vaalimainoksia, saat sähköpostiviestin ja näet tililläsi ilmoituksen (Google Ads ‑tilin yläreunassa olevassa punaisessa palkissa), jossa on ohjeet henkilöllisyyden vahvistamiseen Google Adsissa. Henkilöllisyyden vahvistaminen kestää enintään viisi arkipäivää. 

Kuten edellä on kerrottu, sinun on oltava valtuutettu edustaja, jotta voit suorittaa tämän vaiheen.

Sinulta pyydetään seuraavat tiedot ja asiakirjat vahvistusta varten:

 • Organisaation nimi
 • Organisaation osoite: Tämän on oltava Australiassa sijaitseva osoite.
 • Todistus organisaation olemassaolosta: Sinun on lähetettävä
  • Perustamisasiakirja tai rekisteröintitodistus, Australian veroviranomaisen myöntämä ALV-rekisteröintitodistus tai Australian vaalikomission puolueote, jos edustat yritystä, yhtiötä, rekisteröityä australialaista toimielintä, yhdistystä, osuuskuntaa, voittoa tavoittelematonta organisaatiota tai rekisteröityä poliittista puoluetta.
  • julkiselta viranomaiselta, valtion viranomaiselta tai oikeusviranomaiselta saatu todistus tai asiakirja (kuten viralliselta elimeltä saatu hyväksyntäkirje) taikka jokin muu asiakirja, josta käy ilmi organisaatiosi nimi ja osoite (kuten pankkitilin tai luottokortin tiliote tai sähkölasku), jos edustat jonkin muun tyyppistä organisaatiota kuin edellisessä kohdassa mainittuja organisaatioita. 
 • Valtuutetun edustajan nimi:
  • Huomaa, että nimen on oltava täsmälleen sama kuin toimittamassasi virallisessa kuvallisessa henkilöllisyystodistuksessa. Myös kirjainkoon, toisen nimen, alkukirjaimen ja välimerkkien on vastattava henkilöllisyystodistuksessa olevaa kirjoitusmuotoa.
 • Kopio virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta: Voimassa oleva Australian passi, ajokortti tai henkilökortti. 
 • Vakuutus siitä, että valtuutettu edustaja on Australian kansalainen tai asuu Australiassa pysyvästi.
 • Vakuutus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio on rekisteröity Australiassa ja että sillä on lakisääteinen oikeus näyttää vaalimainoksia Australiassa.
 • Vakuutus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio noudattaa asiaankuuluvia vastuuvapauslausekkeita koskevia vaatimuksia Australian lain mukaisesti.
 • Hyväksyntä: Ilmoitat, että hyväksyt Googlen vaalimainontaehdot.
Yksityishenkilöiden vahvistaminen

Vaihe 1: Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen

Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen kestää enintään viisi arkipäivää. Hakemuslomakkeessa sinulta pyydetään seuraavat tiedot:

 • Google Ads ‑asiakastunnus
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi: Tämän nimen tulee vastata nimeä, joka näkyy Google Ads ‑maksuprofiilissasi (Laskutus ja maksut ‑osion Asetukset-sivulla) ja virallisessa kuvallisessa henkilöllisyystodistuksessa, joka tulee lähettää toisessa vaiheessa. Tämä nimi näkyy mainoksen maksajan kertovassa ilmoituksessa sekä Poliittiset mainokset Googlessa ‑avoimuusraportissa.
 • Osoite: Tämän on oltava Australiassa sijaitseva osoite.
 • Vakuutus siitä, että olet Australian kansalainen tai Australiassa laillisesti asuva henkilö ja että sinulla on lakisääteinen oikeus näyttää vaalimainoksia Australiassa.
 • Vakuutus siitä, että noudatat jo nyt tai noudatat jatkossa asiaankuuluvia vastuuvapauslausekkeita koskevia vaatimuksia Australian lain mukaisesti.
 • Hyväksyntä: Ilmoitat, että hyväksyt Googlen vaalimainontaehdot.

Vaihe 2: Henkilöllisyyden vahvistaminen

Kun Google on vahvistanut oikeutesi näyttää vaalimainoksia, saat sähköpostiviestin ja näet tililläsi ilmoituksen (Google Ads ‑tilin yläreunassa olevassa punaisessa palkissa), jossa on ohjeet henkilöllisyyden vahvistamiseen Google Adsissa.

Sinun on toimitettava seuraavat tiedot Google Adsissa vahvistusta varten:

 • Nimi: Tämän nimen on oltava sama kuin virallisessa kuvallisessa henkilöllisyystodistuksessasi oleva nimi. Huomaa, että tämä nimi näkyy mainoksen maksajan kertovassa ilmoituksessa sekä Poliittiset mainokset Googlessa ‑avoimuusraportissa.
 • Syntymäaika
 • Osoite: Tämän on oltava Australiassa sijaitseva osoite.
 • Kopio virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta: Kuvallisena henkilöllisyystodistuksena voidaan toimittaa voimassa oleva Australian passi, ajokortti tai henkilökortti, mutta niiden mukana on toimitettava todistus kansalaisuudesta tai pysyvästä kotipaikasta, kuten kansalaisuustodistus tai VEVO-järjestelmästä saatu kopio pysyvän kotipaikan tilasta.
 • Vakuutus siitä, että olet Australian kansalainen tai Australiassa laillisesti asuva henkilö ja että sinulla on lakisääteinen oikeus näyttää vaalimainoksia Australiassa.
 • Vakuutus siitä, että noudatat jo nyt tai noudatat jatkossa asiaankuuluvia vastuuvapauslausekkeita koskevia vaatimuksia Australian lain mukaisesti.
 • Hyväksyntä: Ilmoitat, että hyväksyt Googlen vaalimainontaehdot.

Näin haet vahvistusta

Voit hakea vahvistusta hakulomakkeella. Sinua pyydetään suorittamaan edellä kuvatut organisaatioita tai yksityishenkilöä koskevat vaiheet.

Google tarkistaa hakemuksesi ja ilmoittaa sinulle vahvistuksen tilan sähköpostitse viiden arkipäivän kuluessa.

Muistettavaa

 • Vahvistuksessa käytetään Google Ads ‑maksuprofiilin tietoja. Jos teet muutoksia maksuprofiiliisi Google Adsissa, sinun on suoritettava henkilöllisyyden vahvistusprosessi uudelleen. Näet tililläsi ilmoituksen, kun vahvistus vaaditaan.
 • Jos saamme tietää, että olet rikkonut vaalimainontaa koskevaa käytäntöämme tai antanut virheellisiä tietoja vahvistusprosessin aikana, vahvistuksesi peruutetaan ja tilisi voidaan jäädyttää. 
 • Sinun on uusittava vahvistus säännöllisesti. Saat ilmoituksen, kun vahvistus vaaditaan.
 • Jos muutat tilisi laskun määritystä, sinun on vahvistettava tilisi uudelleen, jotta voit näyttää vaalimainoksia Australiassa.
 • Google voi päivittää nämä vahvistusvaatimukset koska tahansa.

Miten Google käyttää tietojasi

Google vahvistaa henkilöllisyytesi ja vaalimainosten näyttämiskelpoisuutesi vahvistusprosessin aikana antamiesi tietojen perusteella. 

 • Tietojesi käyttö vaalimainoksissa:
  • Jos mahdollista, Google luo mainoksessa näkyvän ilmoituksen, jossa kerrotaan vaalimainoksen maksaja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjille näytettävässä mainoksessa näkyy oma nimesi tai edustamasi organisaation nimi.
  • Google julkaisee poliittisen mainonnan avoimuusraportin ja poliittisten mainosten kirjaston, joissa on tietoja muun muassa vaalimainosten rahoituslähteistä ja käytetyistä summista.
 • Tietojesi käyttö muissa mainoksissa:
  • Jos mahdollista, Google luo mainoksessa näkyvän ilmoituksen, joka sisältää vahvistusohjelmassa annettuja tietoja. Tämä tarkoittaa, että käyttäjille näytettävässä ilmoituksessa näkyy oma nimesi tai edustamasi organisaation tai yrityksen nimi sekä maa. Lue lisää mainostajan läpinäkyvyydestä ja ilmoituksista.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?