Bekreftelse for å kunne kjøre valgkampannonser i Taiwan

Google krever bekreftelse av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i Taiwan. 

Denne bekreftelsen er obligatorisk for alle annonseformater og annonseutvidelser. Søknadsprosessen består av opptil to trinn, og det kan ta opptil fem virkedager å gjennomføre hvert av trinnene. Du finner mer informasjon i kravene til bekreftelse nedenfor.

Viktig merknad om bekjentgjørelser i annonser

Valgkampannonser: Google krever at alle valgkampannonser omfatter en bekjentgjørelse av hvem som har betalt for den aktuelle annonsen. For de fleste annonseformater genererer Google automatisk en «Betalt av»-bekjentgjørelse ut fra informasjonen oppgitt i forbindelse med bekreftelsesprosessen. I denne bekjentgjørelsen skal brukerne som får se den aktuelle annonsen, opplyses om hvilken enhet som har betalt for annonsen.

Slik vises bekjentgjørelsen i ulike annonseformater

Google Søk og i nettverket av søkepartnere vises bekjentgjørelsen direkte i annonsene.

YouTube vises bekjentgjørelsen i «Hvorfor vises denne annonsen?», som du kan nå via informasjonsikonet eller prikkeikonet .

I apper og på nettsteder som samarbeider med Google om bannerannonser, vises bekjentgjørelsen i «Hvorfor vises denne annonsen?», som du kan nå via Annonsevalg-ikonet Annonsevalg-ikon.

For enkelte annonseformater og funksjoner er det annonsørenes ansvar å ta med bekjentgjørelser i valgkampannonser i Taiwan. Finn ut mer om retningslinjene

Google publiserer en innsynsrapport om politisk annonsering samt et bibliotek med politiske annonser. I biblioteket finnes det data blant annet om finansieringskilder for valgkampannonsene og beløpene som blir brukt. Hensikten med dette er å sørge for åpenhet overfor brukerne. 

Andre annonser: De fleste annonseformatene du bruker for å kjøre annonser som ikke er valgkampannonser, kommer til å inneholde en bekjentgjørelse tuftet på informasjon du oppga i forbindelse med kvalifikasjonsprosessen for å kjøre valgkampannonser. Dette betyr at navnet ditt, eller navnet på bedriften eller organisasjonen du representerer, og landet ditt vises i en bekjentgjørelse som genereres automatisk av Google. Finn ut mer om kravene annonsører må innfri med tanke på åpenhet og videreformidling av informasjon.

Krav til bekreftelse

Du kan bli bekreftet for kjøring av valgkampannonser som organisasjon eller enkeltperson.

 • Du anses som en organisasjon hvis du representerer et politisk parti, en ideell organisasjon, en bedrift eller en annen type enhet.  Hvis du ønsker å bli bekreftet som en organisasjon, må «Bedrift» være valgt som kontotype i Google Ads-betalingsprofilen din. 
 • Du anses som en enkeltperson hvis du ikke oppfyller kriteriene for å bli bekreftet som organisasjon. Hvis du ønsker å bli bekreftet som enkeltperson, må du velge «Enkeltperson» som kontotype i Google Ads-betalingsprofilen din.

Du kan sjekke kontotypen din i betalingsprofilen din i Google Ads, via «Innstillinger»-siden for «Fakturering og betalinger». Vær oppmerksom på at kontotypen ikke kan endres. Hvis innstillingen din for «Kontotype» er «Enkeltperson», men du ønsker bekreftelse som organisasjon, eller omvendt, anbefaler vi at du oppretter en ny Google Ads-konto med den aktuelle «Kontotype»-innstillingen før du søker om bekreftelse.

Hvis du eller byrået ditt administrerer en rekke Google Ads-kontoer, må det søkes om bekreftelse av hver konto du skal kjøre valgkampannonser via. Det er sluttannonsøren som må bekreftes, ikke byrået eller mellomleddet som handler på sluttannonsørens vegne. Eksempel: Når et byrå annonserer på vegne av et politisk parti, skal det politiske partiet bekreftes. 

Bekreftelse for organisasjoner

Trinn 1: Bekreft at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser

Du må være en autorisert representant for organisasjonen din for å kunne fullføre de to trinnene i denne bekreftelsesprosessen. Vær oppmerksom på at organisasjoner er pålagt å oppgi navnet på den aktuelle organisasjonsrepresentanten i løpet av bekreftelsesprosessen. Dette navnet må samsvare med det oppgitt i offentlige databaser. Merk deg også at den autoriserte representanten som fullfører bekreftelsesprosessen, ikke må være organisasjonsrepresentanten.

Det kan ta opptil fem virkedager å få bekreftelse på at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser. Som autorisert representant blir du bedt om å oppgi følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

 • kunde-ID-en din for Google Ads
 • en e-postadresse: Dette skal være e-postadressen organisasjonen benytter seg av.
 • navnet på organisasjonen: Merk at dette navnet kommer til å fremgå i «Betalt av»-bekjentgjørelsen i selve annonsen samt i Politisk annonsering-delen i Googles innsynsrapport. 
 • Registreringsnummer (om aktuelt): Dette kan for eksempel være et Taiwan-registrert UBN-nummer.
 • navnet på organisasjonsrepresentanten:
  • Vær oppmerksom på at navnet på organisasjonsrepresentanten fremgår i «Betalt av»-bekjentgjørelsen i annonsen. 
  • Dette navnet må samsvare med organisasjonsrepresentanten som er oppgitt i offentlige databaser (f.eks. databasen til Innenriksdepartementet hvis det gjelder politiske partier, eller databasen til Finansdepartementet hvis det gjelder bedrifter).
 • organisasjonsbevis: Du må sende inn
  • et registreringssertifikat eller bevis på registrerte personopplysninger hvis du representerer en bedrift, forening eller stiftelse
  • et akkrediteringssertifikat, bevis på status som juridisk person eller utdrag fra informasjon fra Innenriksdepartementet hvis du representerer et politisk parti
 • offisiell adresse: Dette må være en adresse i Taiwan.  
 • bekreftelse på at den autoriserte representanten er taiwansk statsborger
 • bekreftelse på at organisasjonen som søker om bekreftelse, er registrert i Taiwan og har de nødvendige juridiske tillatelsene til å kjøre valgkampannonser i Taiwan
 • bekreftelse på at organisasjonen som søker om bekreftelse, innfrir eller kommer til å innfri alle gjeldende krav til ansvarsfraskrivelser i henhold til taiwansk lov
 • samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser

Trinn 2: Bekreft identiteten din

Når Google har bekreftet at organisasjonen din er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser, mottar du en e-post og et varsel i kontoen (i et rødt felt øverst i Google Ads-kontoen) som veileder deg gjennom prosessen for identitetsbekreftelse i Google Ads. Det kan ta opptil fem virkedager før organisasjonens identitet er bekreftet. 

Som nevnt ovenfor må du være autorisert representant for å kunne fullføre dette trinnet.

For å bli bekreftet må du oppgi følgende informasjon:

 • organisasjonens navn
 • organisasjonens adresse: Dette må være en adresse i Taiwan.  
 • organisasjonsbevis: Du må sende inn
  • et registreringssertifikat eller bevis på registrerte personopplysninger hvis du representerer en bedrift, forening eller stiftelse
  • et akkrediteringssertifikat, bevis på status som juridisk person eller utdrag fra informasjon fra Innenriksdepartementet hvis du representerer et politisk parti
 • en kopi av den autoriserte representantens gyldige legitimasjon med bilde: Legitimasjonen må være utstedt i Taiwan og være et gyldig 
  • pass
  • nasjonalt ID-kort
 • bekreftelse på at den autoriserte representanten er taiwansk statsborger
 • bekreftelse på at organisasjonen som søker om bekreftelse, er registrert i Taiwan og har de nødvendige juridiske tillatelsene til å kjøre valgkampannonser i Taiwan
 • bekreftelse på at organisasjonen som søker om bekreftelse, innfrir eller kommer til å innfri alle gjeldende krav til ansvarsfraskrivelser i henhold til taiwansk lov
 • samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser
Bekreftelse av enkeltpersoner

Trinn 1: Bekreft at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser

Det kan ta opptil fem virkedager å få bekreftelse på at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser. I søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi informasjonen nedenfor:

 • kunde-ID-en din for Google Ads
 • e-postadresse
 • navn: Dette navnet må samsvare med navnet i Google Ads-betalingsprofilen din (tilgjengelig via «Innstillinger»-siden tilknyttet «Fakturering og betalinger») samt navnet på den gyldige legitimasjonen med bilde du sendte inn i det andre trinnet. Merk deg at dette navnet kommer til å fremgå i «Betalt av»-bekjentgjørelsen i selve annonsen samt i Politisk annonsering-delen i Googles innsynsrapport.
 • adresse: Dette må være en adresse i Taiwan. 
 • bekreftelse på at du er en taiwansk statsborger og har juridisk tillatelse til å kjøre valgkampannonser i Taiwan
 • bekreftelse på at du innfrir eller kommer til å innfri alle gjeldende krav til ansvarserklæringer i henhold til taiwansk lov
 • samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser

Trinn 2: Bekreft identiteten din

Når Google har bekreftet at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser, mottar du en e-post og et varsel i kontoen (i et rødt felt øverst i Google Ads-kontoen) som veileder deg gjennom prosessen for identitetsbekreftelse i Google Ads.

Du må oppgi informasjonen nedenfor i Google Ads for å bekrefte identiteten din:

 • navn: Navnet du oppgir her, må samsvare nøyaktig med navnet på den gyldige legitimasjonen med bilde du sender inn. Vær oppmerksom på at dette navnet kommer til å fremgå i «Betalt av»-bekjentgjørelsen i selve annonsen samt i Politisk annonsering-delen i Google Innsynsrapport 
 • fødselsdato
 • adresse: Dette skal være en adresse i Taiwan. 
 • en kopi av den gyldige legitimasjonen din med bilde: Legitimasjonen må være utstedt i Taiwan og være et gyldig
  • pass
  • nasjonalt ID-kort 
 • bekreftelse på at du er en taiwansk statsborger og har juridisk tillatelse til å kjøre valgkampannonser i Taiwan
 • bekreftelse på at du innfrir eller kommer til å innfri alle gjeldende krav til ansvarserklæringer i henhold til taiwansk lov
 • samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser

Slik kan du søke om bekreftelse

Du kan søke om bekreftelse via dette søknadsskjemaet. Du blir bedt om å fullføre fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor, for organisasjoner eller enkeltpersoner.

Google gjennomgår søknaden og varsler deg om bekreftelsesstatusen din innen fem virkedager.

Vær oppmerksom på følgende

 • Informasjonen i Google Ads-betalingsprofilen brukes i forbindelse med bekreftelsen. Hvis du endrer noe i betalingsprofilen din i Google Ads, må du fullføre identitetsbekreftelsen på nytt. Du får et varsel i kontoen om dette er påkrevd.
 • Hvis vi finner ut at du har brutt retningslinjene våre for annonsering av valgkampannonser, eller om du har oppgitt falsk informasjon i løpet av bekreftelsesprosessen, blir bekreftelsen din opphevet. Vi kan også komme til å sperre kontoen din midlertidig. 
 • Du må fornye bekreftelsen med jevne mellomrom. Du får et varsel i fall dette er påkrevd.
 • Hvis du endrer fakturaoppsettet i kontoen din, må du bekrefte kontoen på nytt for å kunne kjøre valgkampannonser i Taiwan.
 • Google kan når som helst oppdatere disse kravene til bekreftelse.

Slik bruker Google informasjonen din

Google kommer til å bruke informasjonen du oppgir under bekreftelsesprosessen, til å få bekreftet identiteten din og hvorvidt du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser. 

 • For valgkampannonser gjør Google følgende:
  • genererer (om mulig) en bekjentgjørelse i selve annonsen der det fremgår hvem som har betalt for valgkampannonsen din. Dette betyr at navnet ditt eller navnet på organisasjonen du representerer, samt navnet på organisasjonsrepresentanten vises i annonsen brukerne ser.
  • Google publiserer en offentlig tilgjengelig innsynsrapport om politisk annonsering samt et bibliotek med politiske annonser som inneholder data om blant annet finansieringskilder for valgkampannonser og beløpene som blir brukt.
 • For alle andre annonser gjør Google følgende:
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?