Rapportering

Overfør de gamle rapportene til den nye rapporteringssiden for AdSense

Du har ikke automatisk tilgang til gamle rapporter du har lagret, på Rapporter-siden. Du kan overføre dem selv ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Merk: Dette overføringsalternativet er bare tilgjengelig frem til slutten av 2020.
  1. Logg på AdSense-kontoen din.
  2. Klikk på Rapporter.
  3. Kontrollér at du har valgt den nye versjonen av Rapporter-siden.
  4. Klikk på Overfør gamle rapporter under listen over rapporter.
  5. Velg rapportene du vil overføre, i «Overfør gamle rapporter»-vinduet.
  6. Klikk på Overfør.

    Nå har du tilgang til de gamle rapportene dine i listen over rapporter.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt