Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề phổ biến

Cách hủy tài khoản AdSense của bạn

Để hủy vĩnh viễn tài khoản AdSense của bạn, bạn phải là Quản trị viên tài khoản. Khi hủy tài khoản, bạn sẽ nhận được khoản thanh toán cuối cùng trong khoảng 90 ngày kể từ cuối tháng đó, với điều kiện số dư tài khoản của bạn lớn hơn ngưỡng hủy. Xin lưu ý rằng Google sẽ không thanh toán cho bất kỳ số dư từ thu nhập nào không đạt đến ngưỡng này.

Nếu bạn muốn hủy tài khoản AdMob được liên kết với tài khoản AdSense, hãy xem: Hủy tài khoản AdMob của bạn.

Lưu ý: Nếu chỉ muốn tạm ngưng tham gia Chương trình AdSense, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào bằng cách xóa mã quảng cáo khỏi các trang của mình. Tài khoản của bạn sẽ vẫn có thể truy cập được nếu bạn quyết định sử dụng lại AdSense trong tương lai.

Trước khi bạn hủy tài khoản của mình

Hãy lưu ý những điều sau:

 • Mã quảng cáo AdSense của bạn sẽ ngừng hoạt động, vì vậy, hãy đảm bảo bạn đã xóa mã quảng cáo khỏi tất cả các trang của mình.
 • Nếu bạn đã liên kết Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh với tài khoản AdSense này, tìm kiếm sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng quảng cáo sẽ không còn được liên kết với tài khoản này. Để kiếm lại doanh thu, bạn cần phải tạo một liên kết AdSense mới.
 • Nếu bạn cho phép người khác truy cập vào tài khoản của mình, họ sẽ không thể đăng ký tài khoản AdSense của riêng họ bằng địa chỉ email vẫn còn được liên kết với tài khoản của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã xóa những người dùng này khỏi tài khoản của mình trước khi hủy.
 • Nếu số dư tài khoản của bạn lớn hơn ngưỡng hủy, hãy bảo đảm rằng tất cả các khoản tạm ngưng thanh toán đều được xóa và tài khoản của bạn đủ điều kiện để nhận thanh toán. Tìm hiểu lý do tài khoản của bạn có thể có khoản tạm ngưng thanh toán.
 • Nếu muốn lưu bất kỳ dữ liệu báo cáo nào vào hồ sơ của mình, bạn sẽ cần tải xuống báo cáo ở định dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) trước khi hủy tài khoản.

Hủy tài khoản

Cách hủy vĩnh viễn tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tài khoản.
 3. Trong phần "Thông tin tài khoản", hãy nhấp vào mục hủy tài khoản.
  Lưu ý: Nếu bạn không thấy đường liên kết, thì có thể là do bạn đã liên kết tài khoản AdMob với tài khoản AdSense của mình. Trước tiên, bạn cần phải hủy tài khoản AdMob đó.
 4. Xem lại thông tin trên trang "Hủy tài khoản": Nếu tài khoản của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu để nhận được khoản thanh toán cuối cùng.
  1. Chọn lý do hủy từ danh sách thả xuống.
  2. Hãy chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã hiểu thông tin chúng tôi cung cấp, bao gồm Điều khoản và điều kiện của AdSense.
  3. Nhấp vào mục Tiếp tục. Chúng tôi sẽ gửi email hủy tới địa chỉ email liên hệ của bạn.
  Nếu tài khoản của bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu để nhận được khoản thanh toán cuối cùng...
  • và số dư tài khoản của bạn ít hơn ngưỡng hủy.
   1. Hãy chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn hiểu bạn sẽ không được thanh toán bất kỳ thu nhập chưa thanh toán nào.
   2. Chọn lý do hủy từ danh sách thả xuống.
   3. Hãy chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn đã hiểu thông tin chúng tôi cung cấp, bao gồm Điều khoản và điều kiện của AdSense.
   4. Nhấp vào mục Tiếp tục. Chúng tôi sẽ gửi email hủy tới địa chỉ email liên hệ của bạn.
  • và số dư tài khoản của bạn lớn hơn ngưỡng hủy.
   1. Khắc phục các vấn đề được liệt kê trong phần "Yêu cầu".
    Bạn phải khắc phục các sự cố được liệt kê ở đây. Bạn không thể hủy tài khoản và không được thanh toán khoản thu nhập chưa thanh toán của mình.
   2. Sau khi bạn đã khắc phục tất cả các vấn đề, hãy bắt đầu lại quy trình hủy từ đầu.
 5. Khi bạn nhận được email hủy, hãy nhấp vào đường liên kết để hoàn tất quá trình hủy.
  Trên trang "Hủy tài khoản", một thông báo sẽ xuất hiện cho biết rằng tài khoản của bạn đã được hủy thành công. Bất kỳ Quản trị viên tài khoản còn lại nào sẽ đều được thông báo rằng tài khoản AdSense được liên kết với Tài khoản Google của họ đã bị hủy.
Lưu ý: Nếu muốn tham gia lại AdSense trong tương lai, bạn sẽ cần gửi đơn đăng ký mới bằng địa chỉ email không được liên kết với bất kỳ tài khoản AdSense nào trước đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?