Ustawienia konta

Jak zlikwidować konto AdSense

Aby trwale zlikwidować konto AdSense, trzeba być jego administratorem. Po zlikwidowaniu konta otrzymasz ostatnią płatność w ciągu około 90 dni od zakończenia danego miesiąca, o ile saldo Twojego konta przekroczy próg likwidacji. Google nie dokona płatności, jeśli saldo nie przekroczy tego progu.

Jeśli chcesz zlikwidować konto AdMob powiązane z Twoim kontem AdSense, przeczytaj artykuł Likwidacja konta AdMob.

Uwaga: jeśli chcesz tylko tymczasowo zawiesić swój udział w programie AdSense, możesz to zrobić w dowolnym momencie, usuwając kod reklamy ze swoich stron. Zachowasz wówczas dostęp do swojego konta, jeśli w przyszłości zdecydujesz się ponownie skorzystać z AdSense.

Zanim zlikwidujesz konto

Pamiętaj o tych kwestiach:

Likwidacja konta

Aby trwale zlikwidować swoje konto:

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Konto.
 3. W sekcji „Informacje o koncie” kliknij Likwiduj konto.
  Uwaga: jeśli nie widzisz linku, może to być spowodowane połączeniem konta AdMob z Twoim kontem AdSense. Najpierw musisz zlikwidować swoje konto AdMob.
 4. Sprawdź informacje na stronie likwidacji konta: jeśli Twoje konto spełnia wszystkie wymagania, aby otrzymać końcową płatność.
  1. Z listy wybierz przyczynę likwidacji konta.
  2. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz podane informacje, w tym Warunki korzystania z usługi AdSense.
  3. Kliknij Dalej. Na Twój kontaktowy adres e-mail wyślemy e-maila dotyczącego likwidacji konta.
  Jeśli Twoje konto nie spełnia wszystkich wymagań, aby otrzymać końcową płatność, i...
  • saldo Twojego konta nie przekracza progu likwidacji.
   1. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz, że nie otrzymasz niewypłaconych zarobków.
   2. Z listy wybierz przyczynę likwidacji konta.
   3. Zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, że rozumiesz podane informacje, w tym Warunki korzystania z usługi AdSense.
   4. Kliknij Dalej. Na Twój kontaktowy adres e-mail wyślemy e-maila dotyczącego likwidacji konta.
  • saldo Twojego konta przekracza próg likwidacji.
   1. Rozwiąż problemy wymienione w sekcji „Wymagania”.
    Musisz usunąć wymienione problemy. Nie ma możliwości zlikwidowania konta i nieotrzymania płatności za zaległe zarobki.
   2. Po rozwiązaniu wszystkich problemów przejdź od początku przez proces likwidacji.
 5. Po otrzymaniu e-maila dotyczącego likwidacji konta kliknij podany w nim link, aby zakończyć likwidację.
  Na stronie „Likwidacja konta” wyświetli się komunikat informujący o pomyślnym zlikwidowaniu konta. Pozostali administratorzy konta zostaną powiadomieni, że konto AdSense powiązane z ich kontem Google zostało zlikwidowane.
Uwaga: jeśli w przyszłości zechcesz ponownie wziąć udział w programie AdSense, konieczne będzie przesłanie nowego zgłoszeniaz adresu e-mail, niepowiązanego wcześniej z żadnym kontem AdSense.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem