Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Quảng cáo cho dịch vụ tìm kiếm

AdSense cho Tìm kiếm (AFS)

AdSense cho Tìm kiếm (AFS) là một sản phẩm của Google nhằm giúp bạn cải thiện trang web của mình bằng quảng cáo Mua sắm và quảng cáo trên Google Tìm kiếm. Nhờ đó, bạn có thể kiếm thêm doanh thu. AdSense cho Tìm kiếm là một sản phẩm của AdSense. Bạn có thể sử dụng AdSense cho Tìm kiếm cùng với AdSense cho Nội dung để kiếm tiền từ cả trang kết quả tìm kiếm và nội dung trang web.

Lý do bạn nên sử dụng AdSense cho Tìm kiếm

  • Quảng cáo phù hợp, được nhắm mục tiêu: Quảng cáo tìm kiếm sử dụng cụm từ tìm kiếm để phân phối quảng cáo phù hợp và được nhắm mục tiêu cụ thể. Kết quả chính là sự hài lòng của người dùng cùng với doanh thu cao hơn.
  • Tăng doanh thu: AdSense cho Tìm kiếm bổ trợ cho quảng cáo hiển thị trên trang web, đem đến cơ hội tăng doanh thu cho bạn.
  • Quyền truy cập vào Mạng Tìm kiếm của Google: AdSense cho Tìm kiếm cho phép bạn truy cập vào Mạng Tìm kiếm của Google để thu thập thông tin về ngân sách của nhà quảng cáo trong trải nghiệm tìm kiếm trên các trang web của bạn.

Các tính năng của AdSense cho Tìm kiếm

AdSense cho Tìm kiếm cung cấp các tính năng sau để bạn kiếm tiền từ các trang kết quả tìm kiếm trên trang web của bạn và tăng lưu lượng truy cập vào các trang kết quả tìm kiếm đó.

Các tính năng kiếm tiền

  • Quảng cáo Tìm kiếm: cho phép bạn kiếm tiền từ các trang kết quả tìm kiếm trên trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo Tìm kiếm.
  • Quảng cáo Mua sắm: cho phép bạn hiển thị quảng cáo Mua sắm trong kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về quảng cáo Mua sắm.

Các tính năng liên quan đến lưu lượng truy cập

  • Nội dung tìm kiếm có liên quan cho trang tìm kiếm: cho phép bạn hiển thị các cụm từ tìm kiếm có liên quan khi người dùng tìm kiếm trên trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng nội dung tìm kiếm có liên quan cho trang tìm kiếm.
  • Nội dung tìm kiếm có liên quan cho nội dung: cho phép bạn hiển thị những cụm từ tìm kiếm có liên quan trên các trang nội dung của bạn để tăng lưu lượng truy cập vào các trang kết quả tìm kiếm trên trang web. Tìm hiểu thêm về tính năng nội dung tìm kiếm có liên quan cho nội dung.

Đăng ký tham gia AdSense cho Tìm kiếm

Nếu bạn cho rằng trang web của mình có thể phù hợp với một hoặc nhiều tính năng nêu trên, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để đăng ký. Chúng tôi sẽ xem xét trang web của bạn và thông báo thời điểm bạn có thể bắt đầu sử dụng AdSense cho Tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17169182437852814481
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157