Gần đây, chúng tôi đã ra mắt Trang AdSense. Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa về tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Thực thi chính sách

Hạn mức phân phát quảng cáo

Google luôn cố gắng duy trì một hệ sinh thái quảng cáo an toàn cho nhà quảng cáo, nhà xuất bản và người dùng. Hệ sinh thái này giúp ngăn chặn các hành vi gian lận và trải nghiệm quảng cáo không tốt. Do đó, đôi khi Google có thể đặt giới hạn số lượng quảng cáo mà tài khoản AdSense của bạn có thể hiển thị. Đây có thể là giới hạn phân phát quảng cáo tạm thời trong khi chúng tôi đang tìm hiểu về bạn và đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập của bạn hoặc có thể là do chúng tôi đã xác định được vấn đề lo ngại về lưu lượng truy cập không hợp lệ trong tài khoản AdSense của bạn.

Bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây để tìm hiểu thêm về các loại hạn mức phân phát quảng cáo khác nhau và những việc bạn có thể làm để khắc phục vấn đề này.

Các nhà xuất bản thường chịu ảnh hưởng của hạn mức phân phát quảng cáo này trong khoảng thời gian chưa đến 30 ngày. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời gian này có thể sẽ lâu hơn.

Tài khoản đang được đánh giá

Chúng tôi tạm thời giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo trên tài khoản của bạn trong thời gian đánh giá chất lượng lưu lượng truy cập của bạn. Chúng tôi sẽ tự động xem xét và cập nhật hạn mức này trong quá trình theo dõi lưu lượng truy cập của bạn. Rất tiếc, chúng tôi không thể nói trước quá trình này sẽ kéo dài bao lâu.

Những việc bạn có thể làm

Hãy tiếp tục xây dựng nội dung và đối tượng trong khi chúng tôi đánh giá lưu lượng truy cập trên trang web của bạn. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ Chính sách chương trình của AdSense.

Trong thời gian chờ đợi, bạn vẫn có toàn quyền truy cập vào tài khoản của mình và có thể xem thông tin chi tiết về biện pháp thực thi cấp tài khoản này trong Trung tâm chính sách. Bạn nên chủ động trong việc đảm bảo tài khoản của mình tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi.

Mối quan ngại về lưu lượng truy cập không hợp lệ

Chúng tôi hiện đang giới hạn hoạt động phân phát quảng cáo trên tài khoản của bạn do mối quan ngại về lưu lượng truy cập không hợp lệ. Chúng tôi sẽ tự động xem xét và cập nhật hạn mức này trong quá trình theo dõi lưu lượng truy cập của bạn.

Những việc bạn có thể làm

Bạn vẫn có toàn quyền truy cập vào tài khoản của mình và có thể xem thông tin chi tiết về biện pháp thực thi cấp tài khoản này trong Trung tâm chính sách. Bạn nên chủ động trong việc đảm bảo lưu lượng truy cập quảng cáo của mình tuân thủ Chính sách chương trình của AdSense.

Trong thời gian chờ đợi, bạn nên xem lại các tài nguyên về lưu lượng truy cập không hợp lệ sau đây:

Lưu ý: Nếu chúng tôi phát hiện hoạt động không hợp lệ trên tài khoản của bạn hoặc phát hiện bất kỳ vấn đề nào khác, tài khoản của bạn có thể phải chịu thêm các biện pháp thực thi khác hoặc có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false