Giới thiệu về Báo cáo định dạng quảng cáo

Báo cáo định dạng quảng cáo cho phép bạn hiểu được hiệu suất kiếm tiền dựa trên cách bạn đã định cấu hình quảng cáo trên trang web của mình. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để xem hiệu quả hoạt động của các loại quảng cáo khác nhau trên trang web (ví dụ: Quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu gốc so với quảng cáo hiển thị hình ảnh chuẩn).

Ví dụ: báo cáo định dạng quảng cáo có thể giúp bạn hiểu:

  • Hiệu quả hoạt động của các loại quảng cáo mới hơn đang sử dụng (ví dụ như quảng cáo gốc) so với quảng cáo hiện tại của bạn
  • Hiệu suất của các quảng cáo tự động (ví dụ: quảng cáo cố định và quảng cáo giữa lần tải trang) so với đơn vị quảng cáo chuẩn của bạn
  • Hiệu quả hoạt động của các loại quảng cáo khác nhau (ví dụ: Đơn vị nội dung phù hợp với quảng cáo so với Đơn vị nội dung phù hợp không có quảng cáo).

Dữ liệu hiệu suất

Báo cáo này phân tích hiệu quả hoạt động ở ba lĩnh vực:

  • Các định dạng đã yêu cầu: Loại định dạng quảng cáo mà trang web của bạn đã yêu cầu hiển thị, ví dụ: Hiển thị hình ảnh, Đơn vị liên kết, Nội dung phù hợp, v.v.
  • Phương pháp đặt quảng cáo: Cách đặt quảng cáo trên trang của bạn. Ví dụ như quảng cáo được đặt trong một đơn vị quảng cáo mà bạn đã xác định vị trí theo cách thủ công trên trang hay AdSense đã tự động đặt quảng cáo đó trên trang cho bạn.

Xem báo cáo Định dạng quảng cáo

Sau đây là cách xem báo cáo Định dạng quảng cáo:

  • Truy cập trang Báo cáo, sau đó trong "Tất cả báo cáo", hãy nhấp vào Định dạng quảng cáo.

Dữ liệu lịch sử

Lưu ý rằng bạn không thể xem dữ liệu định dạng quảng cáo từ những ngày trước khi triển khai báo cáo Định dạng quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?