มิติข้อมูลตำแหน่งของโฆษณา

ตำแหน่งที่โฆษณาแสดงแก่ผู้ใช้ เช่น ในส่วนหัวของหน้า ในเนื้อหาหลัก ในโฆษณาซ้อนทับ เป็นต้น โปรดทราบว่าค่าในมิติข้อมูลนี้ (ยกเว้น "ด้านล่างสุด" และ "วิกเน็ตต์") ใช้กับตำแหน่งโฆษณาอัตโนมัติเท่านั้น

หมายเหตุ: มิติข้อมูลตำแหน่งของโฆษณามาแทนที่มิติข้อมูลรูปแบบโฆษณาซึ่งตอนนี้เลิกใช้งานไปแล้ว

ค่า

  • ส่วนหัว
  • เนื้อหาหลัก
  • แถบด้านข้าง
  • ส่วนท้าย
  • ด้านล่างสุด
  • วิกเน็ตต์
  • อื่นๆ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร