Dimenzija lokacija oglasa

Gdje je oglas prikazan korisniku. Na primjer, je li oglas prikazan u zaglavlju stranice, u glavnom sadržaju, u preklopljenom sloju itd. Napominjemo da se vrijednosti u ovoj dimenziji (osim "Usidreni oglas" i "Oglas vinjeta") odnose samo na položaje automatskih oglasa.

Napomena: dimenzija lokacija oglasa zamjenjuje dimenziju formata oglasa, koja je sada obustavljena.

Vrijednosti

  • Zaglavlje
  • Glavni sadržaj
  • Bočna traka
  • Podnožje
  • Usidreni oglas
  • Oglas vinjeta
  • Ostalo
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?