Notifikation

Vi anbefaler, at du går til Din AdSense-side, hvor du kan finde tilpassede oplysninger om din konto som en hjælp til at sikre, at du opnår de ønskede resultater med AdSense.

Automatiske annoncer

Indstillinger for automatiske annoncer

Indstillinger for automatiske annoncer giver dig mulighed for at tilpasse annonceoplevelsen på dit website. Du kan bruge disse indstillinger til at styre, hvilke automatiske annonceformater der vises, hvor mange automatiske annoncer der vises, osv.

De indstillinger for automatiske annoncer, du kan bruge, omfatter:

Automatiske annoncer

Indstilling Beskrivelse
Automatiske annoncer Slå denne indstilling fra, hvis der ikke skal vises automatiske annoncer på dit website.
Bemærk! Hvis du ser en automatisk annonce i et uhensigtsmæssigt område på dit website, kan du fjerne annoncen fra det pågældende område via forhåndsvisningen af annonceindstillinger.

Formater af typen hensigtsbaserede annoncer

Med formater af typen hensigtsbaserede annoncer placeres der links eller ankre på hele dit website, og når en bruger interagerer med et sådant link eller anker, bliver der vist søgeresultater med annoncer i en dialogboks, som vedkommende kan vælge at lukke.

Indstilling Beskrivelse
Hensigtsbaserede annoncer Annoncehensigter finder og konverterer automatisk eksisterende tekst på din side til links eller placerer ankre, der vises nederst på din side, baseret på dit indhold og dine brugere. for at få flere oplysninger.

Overlejringsformater

Overlejringsannoncer placeres over en sides indhold uden at påvirke sidens layout.

Indstilling Beskrivelse
Ankerannoncer Slå denne indstilling fra, hvis der ikke skal vises ankerannoncer.

Ankerannoncer "klæber" fast til kanten af brugerens skærm og kan nemt lukkes. Disse annoncer bliver primært vist på mobilenheder, men kan også blive vist på computere.

De vises øverst på brugerens skærm, medmindre vi vurderer, at dette vil påvirke brugeroplevelsen negativt. Hvis det er tilfældet, vises de nederst på skærmen. Når ankerannoncerne vises øverst, bliver de først vist, når brugeren har rullet så langt ned på siden, at de ikke dækker dit websites branding eller navigationsfunktioner.

Vignetannoncer Slå denne indstilling fra, hvis der ikke skal vises vignetter.

Vignetannoncer er fuldskærmsannoncer, der vises mellem sideindlæsninger, og brugerne kan altid vælge at springe dem over.

  • Vignetter vises, når brugeren forlader en side eller vender tilbage til den (og altså ikke, når vedkommende ankommer til siden), så han eller hun ikke behøver at vente på, at de bliver indlæst.
  • For at sikre en god brugeroplevelse vises der kun et begrænset antal vignetter pr. bruger.
Bemærk! Vignetter aktiveres af hyperlinks, der er oprettet af <a>-tags med href-attributten, men aktiveres muligvis ikke af JavaScript-omdirigeringsteknikker som f.eks. som location.href.

Få flere oplysninger om, hvordan du vælger frekvensen for dine vignetannoncer.

Sidekolonneannoncer

Slå denne indstilling fra, hvis der ikke skal vises sidekolonneannoncer.

Sidekolonneannoncer er annoncer, der "klæber" til sidens kant, når de bliver vist på enheder med bred skærm, f.eks. computere.

Overlejringsannoncer på bred skærm

Indstilling Beskrivelse
Overlejringsannoncer på bred skærm
  • Markér dette felt, hvis der ikke skal vises ankerannoncer på skærme med en bredde på over 1.000 pixels, f.eks. computerskærme.
  • Markér dette felt, hvis der ikke skal vises vignetannoncer på skærmtyper med en bredde på over 1.000 pixels, f.eks. computerskærme.

Sideplacerede formater

Sideplacerede annoncer placeres på bestemte områder på en side baseret på sidens layout og mængden af indhold.

Indstilling Beskrivelse
Bannerannoncer Slå denne indstilling fra, hvis der ikke skal vises bannerannoncer.
Multiplex-annoncer

Slå denne indstilling fra, hvis der ikke skal vises Multiplex-annoncer.

Multiplex-annoncer er et native-annonceformat, hvor der vises flere annoncer i et gitter.

Relateret søgning

Slå denne indstilling til, hvis du vil vise relateret søgning til automatiske annoncer på dit website.

Relateret søgning til indhold giver dig mulighed for at vise brugerne søgetermer, som er relateret til indholdet på den side, de får vist.

Finjuster dine annoncer (beta)

Indstilling Beskrivelse
Finjuster dine annoncer Slå denne indstilling til, hvis du vil have større kontrol over antallet af sideplacerede annoncer på dine sider og afstanden mellem dem. Få flere oplysninger om finjustering af styringselementerne for dine annoncer (beta).

Antal indlæste annoncer

Indstilling Beskrivelse
Antal indlæste annoncer Brug skyderen til at regulere, hvor mange annoncer der vises på dine sider. Få oplysninger om, hvordan du vælger antal indlæste automatiske annoncer.

Optimer eksisterende annoncer

Indstilling Beskrivelse
Optimer eksisterende annoncer Slå denne indstilling til, hvis du gerne vil have, at Google optimerer både dine allerede oprettede annonceenheder og dine automatiske annoncer og placerer annoncer på de mest effektive annonceplaceringer.

Ekskluderede områder

Indstilling Beskrivelse
Ekskluderede områder Brug denne indstilling til at ekskludere områder på dine sider, så der ikke vises automatiske annoncer på siden.

Ekskluderede sider

Indstilling Beskrivelse
Ekskluderede sider Brug denne indstilling til at forhindre, at bestemte sider viser automatiske annoncer.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu