การติดตั้งโค้ดโฆษณา

วิธีปิดโฆษณาอัตโนมัติ

หากคุณไม่ต้องการแสดงโฆษณาอัตโนมัติในหน้าเว็บอีกต่อไป ให้ปิดได้ในหน้าโฆษณาอัตโนมัติในบัญชี AdSense โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องนำโค้ดโฆษณาอัตโนมัติออกจากหน้าเว็บ

ปิดโฆษณาอัตโนมัติในทุกเว็บไซต์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกโฆษณา
 3. คลิกแก้ไข แก้ไข ในหน้า "โฆษณาอัตโนมัติ" ภายใน "การตั้งค่าโดยรวม"
 4. ในหน้า "เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยรวม" ให้ปิดรูปแบบโฆษณาอัตโนมัติทั้งหมด
 5. คลิกบันทึก

  โฆษณาอัตโนมัติจะหยุดแสดงในหน้าเว็บของคุณภายในเวลาประมาณ 10-20 นาที

โปรดทราบว่าหากคุณใช้การตั้งค่า URL ขั้นสูงด้วย โปรดปิดรูปแบบโฆษณาอัตโนมัติทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม URL

ปิดโฆษณาอัตโนมัติในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง

หากคุณต้องการหยุดแสดงโฆษณาอัตโนมัติในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง แต่แสดงในเว็บไซต์อื่นๆ ต่อ ให้สร้างกลุ่ม URL โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกโฆษณา
 3. ในหน้า "โฆษณาอัตโนมัติ" ให้คลิกกลุ่ม URL ใหม่
 4. ในหน้า "เลือก URL" ให้เลือก URL ของเว็บไซต์ที่คุณไม่ต้องการแสดงโฆษณาอัตโนมัติ
 5. คลิกถัดไป
 6. ในหน้า "เลือกโฆษณา" ให้ปิดรูปแบบโฆษณาอัตโนมัติทั้งหมด
 7. คลิกถัดไป
 8. คลิกเสร็จ

  โฆษณาอัตโนมัติจะหยุดแสดงในเว็บไซต์ของคุณภายในเวลาประมาณ 10-20 นาที

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร