Tab Tối ưu hóa

Thử nghiệm kiểm soát chặn

Các tùy chọn cài đặt chặn quảng cáo sau có thể sử dụng trong thử nghiệm:

Lưu ý: bạn chỉ có thể chạy một thử nghiệm kiểm soát chặn tại một thời điểm.

Tạo thử nghiệm kiểm soát chặn

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Tối ưu hóa > Thử nghiệm.
  3. Nhấp vào Kiểm soát chặn.
  4. Đặt tên cho thử nghiệm của bạn.
  5. Chọn tùy chọn cài đặt thử nghiệm bạn muốn kiểm tra trong thử nghiệm từ trình đơn thả xuống (ví dụ: "Danh mục quảng cáo nhạy cảm").
  6. Nhấp vào Thêm.
  7. Trong cửa sổ mở ra, hãy nhấp vào Chấp thuận hoặc Chặn cạnh mỗi danh mục hoặc mục chọn không tham gia phân phát quảng cáo bạn muốn so sánh trong thử nghiệm.
  8. Nhấp vào Xong.
  9. Chọn nếu bạn muốn Google chọn cài đặt hiệu quả nhất giúp bạn. Google sẽ tự động áp dụng tùy chọn cài đặt hiệu quả nhất sau khi thử nghiệm kết thúc.
  10. Nhấp vào Tạo. Bây giờ, thử nghiệm của bạn sẽ chuyển sang trạng thái “đang chạy” và chúng tôi sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu.
Bạn có thể phải chờ một vài ngày để kết quả ban đầu của thử nghiệm xuất hiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?