Φροντίστε να επισκεφτείτε την ενότητα Η σελίδα σας στο AdSense, όπου μπορείτε να βρείτε εξατομικευμένες πληροφορίες για τον λογαριασμό σας που θα σας βοηθήσουν να σημειώσετε επιτυχία με το AdSense.

Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ

Πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Google για συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), παρέχουμε στους εκδότες στοιχεία ελέγχου, προκειμένου να επιλέγουν ποιοι πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων επιτρέπεται να προβάλλουν και να μετρούν διαφημίσεις στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, να υποστηρίζουν την προβολή διαφημίσεων, τη μέτρηση διαφημίσεων και άλλες λειτουργίες. Όλοι οι πάροχοι που παρατίθενται έχουν κοινοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες που απαιτούνται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), έναν σύνδεσμο που επεξηγεί τη χρήση δεδομένων εκ μέρους τους και τον οποίο μπορείτε να κοινοποιήσετε στους χρήστες σας στο πλαίσιο της ροής συναίνεσης, ενώ έχουν συμφωνήσει να συμμορφωθούν με την πολιτική χρήσης δεδομένων μας.

Σας παροτρύνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, για να επιλέξετε τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που προτιμάτε για να συνεργαστείτε και που είναι κατάλληλοι για εσάς. Αναπτύξαμε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, για να επιλέξετε τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων με τους οποίους θα συνεργάζεστε, ώστε να έχετε τον έλεγχο της δραστηριότητας στον ιστότοπό σας. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου, η προβολή διαφημίσεων θα πραγματοποιείται από το σύνολο των παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως, όπως παρατίθενται παρακάτω. Το σύνολο που χρησιμοποιείται συνήθως περιλαμβάνει τους παρόχους τεχνολογίας διαφημίσεων που αποφέρουν τα περισσότερα έσοδα στους εκδότες από χρήστες εντός του ΕΟΧ και του Ηνωμένου Βασιλείου, από κάθε προέλευση ζήτησης μέσω προγραμματισμού.

Η Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην ΕΕ απαιτεί να προσδιορίσετε σαφώς κάθε μέρος στο οποίο θα κοινοποιούνται δεδομένα. Συνεπώς, είτε χρησιμοποιείτε ένα προσαρμοσμένο σύνολο παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων είτε χρησιμοποιείτε το σύνολο που χρησιμοποιείται συνήθως, θα πρέπει να παραθέτετε αυτήν τη λίστα για τους χρήστες σας.

Μπορείτε να δείτε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, καθώς και τη λίστα των παρόχων τεχνολογίας διαφημίσεων στον λογαριασμό σας στο Ad Manager, στο AdSense ή στο AdMob. Για λόγους διευκόλυνσης, παραθέτουμε παρακάτω σε λίστα τους πιστοποιημένους παρόχους.

* Οι πάροχοι τεχνολογίας διαφημίσεων ανήκουν σε μια λίστα με παρόχους που χρησιμοποιούνται συνήθως. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
' data-mime-type=
Η σελίδα σας στο AdSense

Παρουσιάζουμε τη σελίδα AdSense, έναν νέο πόρο όπου μπορείτε να βρίσκετε εξατομικευμένες πληροφορίες και νέες ευκαιρίες στον λογαριασμό σας που θα σας βοηθήσουν να σημειώσετε επιτυχία με το AdSense.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
157