Правила за съгласие на потребителите в ЕС

Доставчици на рекламни технологии

Като част от ангажимента на Google да спазва Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) предоставяме на издателите контроли, за да изберат рекламната технология, с която доставчиците могат да показват и измерват реклами в Европейското икономическо пространство (ЕИП), да поддържат показването и измерването на рекламите, както и други функции. Всички посочени доставчици са споделили определена информация, която се изисква по силата на ОРЗД, и връзка с обяснение на използването на данни от тяхна страна, която можете да споделите с потребителите си като част от процедурата Ви за даване на съгласие. Освен това те са се съгласили да спазват нашите правила за използването на данни.

Насърчаваме Ви да използвате тези контроли, за да изберете предпочитания от Вас списък с доставчици на рекламни технологии, с които да работите, както и кои от тях са подходящи за Вас. Създадохме контроли, с които да избирате доставчиците на рекламни технологии, с които да работите, за да управлявате дейността в сайта си. Ако не се ангажирате с контролите, ще се използва обичайният набор от често използвани доставчици на рекламни технологии. Този набор се състои от доставчиците на рекламни технологии, на които се приписват най-високите доходи за издателите от потребители от ЕИП от всички източници на програмно търсене.

Нашите Правила за съгласие на потребителите в ЕС изискват да идентифицирате ясно всяко лице, с което ще бъдат споделяни данни. Така че, независимо дали използвате персонализиран набор с доставчици на рекламни технологии, или изберете този с най-често използваните, ще трябва да обявите тези доставчици на потребителите си.

Можете да видите тези контроли и списъка с доставчици на рекламни технологии в профила си в Ad Manager, AdSense или AdMob. За удобство сме посочили сертифицираните доставчици на рекламни технологии и по-долу. Тези от тях, които са означени със звездичка, са част от списъка с най-често използваните. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?