Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Общ преглед и указания за ОРЗД

Доставчици на рекламни технологии

В тази статия се изброяват сертифицирани доставчици на рекламни технологии за удобство на издателите.

Като част от ангажимента на Google да спазва Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) предоставяме на издателите контроли за избор на доставчиците на рекламни технологии, на които е разрешено да показват и измерват реклами в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство, да поддържат показването и измерването на рекламите, както и други функции. Всички посочени доставчици са споделили определена информация, която се изисква по силата на ОРЗД, и връзка с обяснение на използването на данни от тяхна страна, която можете да споделите с потребителите си като част от процедурата Ви за даване на съгласие. Освен това те са се съгласили да спазват нашите правила за използването на данни.

Насърчаваме Ви да използвате тези контроли, за да изберете предпочитания от Вас списък с доставчици на рекламни технологии, с които да работите, както и кои от тях са подходящи за Вас. Създадохме контроли, с които да избирате доставчиците на рекламни технологии, с които работите, така че да управлявате активността в сайта си. Ако не се ангажирате с контролите, ще се използва обичайният набор от често използвани доставчици на рекламни технологии. Този набор се състои от доставчиците на рекламни технологии, на които се приписват най-високите доходи за издателите от потребители от ЕИП и Обединеното кралство от всички източници на програмно търсене.

Нашите Правила за съгласие на потребителите в ЕС изискват да идентифицирате ясно всяко лице, с което ще бъдат споделяни данни. Така че независимо дали използвате персонализиран набор с доставчици на рекламни технологии, или изберете този с най-често използваните, ще трябва да обявите тези доставчици на потребителите си.

Можете да видите тези контроли и списъка с доставчици на рекламни технологии в профила си в Ad Manager, AdSense или AdMob. За удобство сме посочили сертифицираните доставчици на рекламни технологии и по-долу.

* Доставчици на рекламни технологии, които са част от списък на обичайно използваните.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню