Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh châu Âu

Tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo trong thẻ quảng cáo của nhà xuất bản của Google

Theo Chính sách cập nhật về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải công bố một số thông tin nhất định cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, đồng thời phải có được sự đồng ý của những người dùng đó để sử dụng cookie hoặc phương pháp lưu trữ cục bộ khác ở những nơi pháp luật yêu cầu, cũng như để thu thập, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân cho tính năng cá nhân hóa quảng cáo. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo cho các trang sử dụng thẻ GPT và AdSense

Yêu cầu quảng cáo

Theo mặc định, yêu cầu quảng cáo đến Google sẽ phân phát quảng cáo được cá nhân hóa, trong đó quảng cáo được chọn dựa trên cả nội dung của trang web và lịch sử của từng người dùng truy cập trang. Google cũng hỗ trợ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. Tìm hiểu thêm về quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa

Nếu đã đáp ứng các yêu cầu của Chính sách về sự đồng ý của chúng tôi và muốn phân phát quảng cáo được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh truy cập vào trang web của bạn, bạn không cần thay đổi cách gắn thẻ quảng cáo. Bạn có thể bật tính năng phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa trong giao diện người dùng AdSense cho nội dung hoặc Google Ad Manager.

Nếu bạn muốn phân phát quảng cáo được cá nhân hóa cho một số người dùng và quảng cáo không được cá nhân hóa cho những người dùng khác, thẻ quảng cáo không đồng bộ GPT (Thẻ nhà xuất bản của Google) và AdSense/Ad Manager cung cấp cho nhà xuất bản cách kích hoạt chức năng phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa trên mỗi trang. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cho phép tất cả hoặc một số người dùng lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa.

Mặc dù các quảng cáo này không sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo, nhưng có sử dụng cookie để triển khai chức năng giới hạn tần suất, báo cáo quảng cáo tổng hợp cũng như để chống gian lận và sử dụng sai mục đích. Vì vậy, cần có sự đồng ý của người dùng cho những mục đích đó ở các quốc gia áp dụng điều khoản sử dụng cookie theo Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử. Tìm hiểu thêm về quảng cáo không được cá nhân hóa.

Đối với thẻ GPT:

Hãy sử dụng phương pháp: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Đối với thẻ quảng cáo không đồng bộ của AdSense và Ad Manager:

Đặt giá trị: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Xác minh rằng thẻ quảng cáo đang yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa bằng cách tìm yêu cầu quảng cáo đó trong công cụ dành cho nhà phát triển của trình duyệt và tìm thông số &npa=1. Việc gọi setRequestNonPersonalizedAds(0) hoặc thiết lập requestNonPersonalizedAds=0 sẽ kích hoạt lại tính năng cá nhân hóa.

Tạm dừng yêu cầu quảng cáo

Thẻ không đồng bộ GPT và AdSense/Ad Manager hỗ trợ các kỹ thuật tải trang của bạn, nhưng hãy chờ một tín hiệu rõ ràng trước khi bắt đầu gửi yêu cầu quảng cáo. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cần phải chờ người dùng tương tác với màn hình yêu cầu sự đồng ý trước khi gửi yêu cầu quảng cáo.

Khi sử dụng GPT: có thể trì hoãn yêu cầu quảng cáo nếu bạn sử dụng chế độ không đồng bộ.

 • Sử dụng hàm disableInitialLoad() để ngăn thẻ gửi yêu cầu quảng cáo trong lượt tải trang ban đầu. Bạn phải thực hiện điều này trước khi kích hoạt bất kỳ yêu cầu quảng cáo nào bằng cách sử dụng display().
 • Thiết lập vùng quảng cáo bằng cách sử dụng lệnh gọi googletag.cmd.push(...) như thường lệ.
 • Sau khi người dùng đã chọn đồng ý hoặc không, hãy thực hiện lệnh gọi setRequestNonPersonalizedAds(1), nếu cần.
 • Sử dụng hàm refresh() để tiếp tục gửi yêu cầu quảng cáo.
 • Nếu bạn không thực hiện lệnh gọi refresh(), sẽ không có quảng cáo nào xuất hiện. Không thể trì hoãn các yêu cầu nếu bạn sử dụng enableSyncRendering().

Khi sử dụng mã quảng cáo không đồng bộ AdSense hoặc Ad Manager:

 • Sử dụng (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 để ngăn thẻ gửi yêu cầu quảng cáo. Bạn phải thực hiện điều này trước khi kích hoạt bất kỳ yêu cầu quảng cáo nào bằng cách sử dụng adsbygoogle.push(...).
 • Thiết lập vùng quảng cáo của bạn bằng cách sử dụng lệnh gọi adsbygoogle.push(...) như thường lệ.
 • Sau khi người dùng đã chọn đồng ý hoặc không, hãy đặt requestNonPersonalizedAds=1 nếu cần.
 • Sử dụng (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 để tiếp tục gửi yêu cầu quảng cáo.
 • Nếu bạn không đặt pauseAdRequests=0, sẽ không có quảng cáo nào xuất hiện.

Kỹ thuật này chặn việc gửi các yêu cầu quảng cáo nhưng vẫn cho phép tải nhiều tập lệnh khác nhau. Mặc dù bạn có thể đọc được cookie hiện tại trên miền của Google, nhưng sẽ không đặt được cookie mới nào. Hệ thống sẽ không sử dụng bất kỳ dữ liệu nào được liên kết với các cookie hiện tại để phân phát hoặc đo lường quảng cáo.

Nếu giải pháp quản lý sự đồng ý của bạn đưa ra cách trì hoãn việc tải tập lệnh cho đến khi người dùng thực hiện lựa chọn, thì một tùy chọn khác cho bạn là trì hoãn việc tải gpt.jsadsbygoogle.js. Các loại thẻ quảng cáo khác của Google không hỗ trợ tạm dừng các yêu cầu quảng cáo; bạn cần phải tránh tải chúng cho đến khi bạn sẵn sàng yêu cầu quảng cáo được cá nhân hóa hoặc không được cá nhân hóa.

Để được trợ giúp thêm về thẻ AdSense, hãy xem bài viết Ví dụ về mã quảng cáo cho tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo của chúng tôi.

Tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo cho trang AMP

Các yêu cầu quảng cáo từ trang AMP cung cấp tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo giống như các trang không phải AMP đã mô tả trước đó: nhà xuất bản có thể chọn phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, hoặc phân phát quảng cáo được cá nhân hóa/không được cá nhân hóa một cách chọn lọc dựa trên sự đồng ý của người dùng. Sau đây là hướng dẫn về cách định cấu hình trong từng trường hợp cho những trang AMP yêu cầu quảng cáo có <amp-ad type=”doubleclick”> hoặc <amp-ad type=”adsense”>.

Phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh

Nếu các thẻ quảng cáo AMP của bạn không sử dụng Cấu hình thời gian thực (RTC), bạn chỉ cần bật tính năng phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa trong giao diện người dùng Google Ad Manager hoặc AdSense mà không cần thay đổi thêm điều gì trên các trang AMP của mình.

Nếu các thẻ quảng cáo AMP của bạn sử dụng Cấu hình thời gian thực (RTC), thì bạn có thể định cấu hình trang của mình để tránh gửi yêu cầu RTC cho những người dùng sẽ nhận được quảng cáo không được cá nhân hóa (tức là những người ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh). Sau đây là các thành phần và cấu hình cần thiết (amp-geoamp-consent) để thực hiện điều này. 


<!-- Trước tiên, chúng ta cần thiết lập phần mở rộng amp-geo. Chúng ta định nghĩa một nhóm (`eea`) bao gồm tất cả các nước thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh. Bạn cần phải cập nhật danh sách này vì các nước thành viên trong Khu vực kinh tế Châu Âu có thể thay đổi theo thời gian. -->
amp-geo layout="nodisplay"
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Tiếp theo, chúng ta cần thiết lập sự đồng ý với thời gian chờ bằng 0 (nghĩa là màn hình không hề hiển thị giao diện lấy sự đồng ý) và trạng thái đồng ý “bị từ chối” mặc định. Thao tác này sẽ tạm dừng chú thích RTC và tín hiệu DFP/AdSense để phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
   "policy": {
    "default": {
     "waitFor": {
      "my_consent": []
     }
     "timeout": {
      "seconds": 0,
      "fallbackAction": "reject"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Bạn phải thêm thuộc tính data-block-on-consent vào mọi thành phần amp-ad hiện có trên trang như theo cách nêu bên dưới:

<!-- Cuối cùng, chúng ta thiết lập thẻ quảng cáo, chỉ dẫn thẻ chặn theo sự đồng ý-->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Phân phát quảng cáo được cá nhân hóa/không được cá nhân hóa dựa trên sự đồng ý

Vì AMP không cho phép JavaScript tùy chỉnh, nên việc yêu cầu quảng cáo được cá nhân hóa hoặc không được cá nhân hóa sẽ dựa trên cấu hình của thành phần amp-consent cũng như thuộc tính data-block-on-consentdata-npa-on-unknown-consent. Giả sử bạn đã định cấu hình thành phần amp-consent và liên kết thành phần đó với tất cả các thẻ <amp-ad> trên trang bằng cách sử dụng data-block-on-consent:

 • Nếu người dùng trả lời có với thành phần amp-consent (người dùng chấp nhận lời nhắc về sự đồng ý), quảng cáo sẽ được yêu cầu bình thường.
 • Nếu người dùng trả lời không về thành phần amp-consent (người dùng từ chối lời nhắc về sự đồng ý), quảng cáo không được cá nhân hóa sẽ được yêu cầu.
 • Nếu không thể xác định nội dung phản hồi của người dùng về amp-consent (người dùng đóng hộp thoại lời nhắc về sự đồng ý)
  • Theo mặc định, không có yêu cầu quảng cáo nào được gửi
  • Nếu data-npa-on-unknown-consent được đặt thành true, thì các quảng cáo không được cá nhân hóa sẽ được yêu cầu
 • Nếu bạn định cấu hình thành phần amp-geo để không yêu cầu sự đồng ý dựa trên vị trí địa lý của người dùng, thì các yêu cầu sẽ được gửi bình thường.

Nếu thẻ <amp-ad> của bạn không sử dụng data-block-on-consent hoặc thành phần amp-consent chưa được định cấu hình chính xác, thì các yêu cầu sẽ được gửi bình thường.

Dưới đây là ví dụ về cấu hình nhắc tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh đồng ý với hành vi mô tả ở trên:

<!-- Trước tiên, chúng ta cần thiết lập phần mở rộng amp-geo. Chúng ta định nghĩa một nhóm (`eea`) bao gồm tất cả các nước thuộc Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh. Bạn cần phải cập nhật danh sách này vì các nước thành viên trong Khu vực kinh tế Châu Âu có thể thay đổi theo thời gian. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Tiếp theo, chúng ta cần thiết lập sự đồng ý cho người dùng trong nhóm các nước ở “eea” -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Cuối cùng, chúng ta thiết lập thẻ quảng cáo, chỉ dẫn thẻ chờ sự đồng ý khi cần thiết -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Xin lưu ý rằng có nhiều cách khác để nhắc người dùng đồng ý trong một số trường hợp, trong đó có cách định cấu hình trang để gửi yêu cầu CORS POST tới điểm cuối mà bạn định cấu hình qua checkConsentHref. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách đọc tài liệu về amp-consent.

Tùy chọn cài đặt cá nhân hóa quảng cáo cho các thẻ khác

Thẻ GPT trả về

Nếu đang sử dụng thẻ trả về GPT, bạn có thể đánh dấu một yêu cầu quảng cáo là không được cá nhân hóa bằng cách đưa dòng sau vào lệnh gọi API:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Đặt thông số options thành giá trị số nguyên 1 để đánh dấu yêu cầu quảng cáo là NPA và thành 0 đối với những yêu cầu quảng cáo đủ điều kiện cho quảng cáo được cá nhân hóa.

Việc bỏ qua tùy chọn cài đặt này đồng nghĩa với việc cho phép quảng cáo được cá nhân hóa theo mặc định.

Ví dụ:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Yêu cầu không gắn thẻ

Nếu bạn đang sử dụng Yêu cầu không gắn thẻ, bạn có thể đánh dấu một yêu cầu quảng cáo là không được cá nhân hóa bằng cách thêm trực tiếp thông số npa=[int] vào URL yêu cầu. Bạn nên chỉ định thông số ở vị trí gần đầu trong thẻ để tránh nguy cơ bị cắt bớt. Hãy chỉ định npa=1 để đánh dấu yêu cầu quảng cáo là không được cá nhân hóa. Việc bỏ qua thông số này đồng nghĩa với việc cho phép quảng cáo được cá nhân hóa theo mặc định. Ví dụ:

https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense cho Tìm kiếm

Theo mặc định, yêu cầu quảng cáo đến Google sẽ phân phát quảng cáo được cá nhân hóa, trong đó quảng cáo được chọn dựa trên cả cụm từ tìm kiếm của người dùng và lịch sử của từng người dùng thực hiện tìm kiếm. Google cũng hỗ trợ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa. Tìm hiểu thêm về quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa.

Nếu bạn muốn phân phát quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa cho một số người dùng, thẻ AdSense cho Tìm kiếm cung cấp cho nhà xuất bản cách kích hoạt tính năng phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa trên mỗi trang. Điều này có thể hữu ích nếu bạn cho phép tất cả hoặc một số người dùng lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và không được cá nhân hóa. 

Đối với Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh – thẻ quảng cáo trên trang web: Hãy thêm thẻ sau vào pageOptions trong thẻ Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm tùy chỉnh:
personalizedAds: false,


Đối với thẻ AdMob: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Đối với thẻ iOS: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Các phương pháp này sẽ kích hoạt các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa cho yêu cầu cụ thể đó. Đây là một thông số không có trạng thái. Nếu thông số không được đặt trong các yêu cầu tiếp theo cho người dùng đó, thì hành vi sẽ quay về hành vi mặc định để yêu cầu quảng cáo được cá nhân hóa.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Vui lòng xem trang web dành cho nhà phát triển ứng dụng (SDK GMA cho iOS , SDK GMA cho Android) để biết thêm thông tin về SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

SDK quảng cáo trên phương tiện truyền thông tương tác của Google (cho Video)

Đối với yêu cầu video, bạn có thể cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung video của bạn là không được cá nhân hóa khi bạn nối thông số npa=1 vào thẻ quảng cáo của mình. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng thẻ video chính được tạo thủ công hoặc sử dụng một SDK IMA bất kỳ dành riêng cho các nền tảng (SDK IMA HTML5, SDK IMA cho iOS, SDK IMA cho Android, SDK IMA Google Cast).

Nếu trình phát video của bạn sử dụng tính năng Chèn quảng cáo động của Google Ad Manager, trình phát này cũng có thể bao gồm thông số npa=1 với yêu cầu phát trực tiếp hoặc video theo yêu cầu (VOD) để chuyển thông số đến mọi yêu cầu quảng cáo trong đó (SDK DAI HTML5, SDK DAI Cast, SDK DAI cho iOS, SDK DAI cho Android, SDK DAI Roku, SDK DAI tvOS).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157