Zásady pro souhlas uživatele z EU

Nastavení personalizace ve značkách reklam majitelů stránek v síti Google

Podle aktualizovaných zásad pro souhlas uživatele z EU společnosti Google musíte vůči uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) splnit určité informační povinnosti a získat jejich souhlas s používáním souborů cookie nebo jiného místního úložiště (kde to vyžadují právní předpisy) a se shromažďováním, sdílením a používáním osobních údajů za účelem personalizace reklam. Tyto zásady odrážejí požadavky směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Nastavení personalizace reklam u stránek se značkami GPT a AdSense

Žádosti o reklamy

Ve výchozím nastavení zobrazují žádosti o reklamy odesílané Googlu personalizované reklamy. Jejich výběr se provádí podle obsahu webové stránky a historie individuálního uživatele, který si stránku prohlíží. Google podporuje i zobrazování nepersonalizovaných reklam. Další informace o personalizovaných a nepersonalizovaných reklamách

Pokud splňujete požadavky našich zásad pro souhlas a chcete zobrazovat personalizované reklamy všem uživatelům, kteří se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru a kteří navštíví váš web, není nutné měnit značky reklam. Zobrazování nepersonalizovaných reklam můžete povolit v uživatelském rozhraní AdSense pro obsah nebo Google Ad Manager.

Pokud chcete některým uživatelům zobrazovat personalizované a jiným nepersonalizované reklamy, využijte asynchronní značky reklamy GPT a AdSense / Ad Manager, které majitelům stránek umožňují aktivovat zobrazování nepersonalizovaných reklam na úrovni jednotlivých stránek. To se hodí, pokud chcete některým nebo všem uživatelům nabídnout výběr mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami.

U těchto reklam se sice soubory cookie nepoužívají k personalizaci, ale slouží k omezování frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k potírání podvodů a zneužívání. Proto je od uživatelů v zemích, kde platí směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích, vyžadován souhlas s používáním souborů cookie k těmto účelům. Podívejte se na další informace o nepersonalizovaných reklamách.

Značka GPT:

Použijte tuto metodu: googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1)

Asynchronní značka reklamy AdSense nebo Ad Manager:

Nastavte tuto hodnotu: (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).requestNonPersonalizedAds=1

Tyto metody spustí žádosti o nepersonalizované reklamy při budoucích žádostech o reklamy Googlu z dané stránky pomocí následujících podporovaných reklamních značek: GPT, GPT Light, asynchronní značky AdSense nebo Ad Manager (adsbygoogle.js), stará asynchronní značka AdSense (show_ads.js) a rozhraní IMA SDK. Zkontrolujte, zda reklamní značka žádá o nepersonalizovanou reklamu. Pomocí nástrojů pro vývojáře v prohlížeči najděte žádost o reklamu a vyhledejte parametr &npa=1.

Zavolání metody setRequestNonPersonalizedAds(0) nebo nastavení hodnoty requestNonPersonalizedAds=0 reaktivuje personalizaci. Pokud stránka obsahuje několik typů značek reklam Google (např. značku GPT a asynchronní značku AdSense / Ad Manager), nemusí být možné předpovědět, která se spustí jako první. Pro jistotu tedy doporučujeme používat ovládací prvky pro nepersonalizované reklamy u všech typů značek.

Pozastavení žádostí o reklamy

Asynchronní značky GPT a AdSense / Ad Manager podporují metody načítání stránek, před odesláním žádosti o reklamu však čekají na explicitní signál. To se hodí, pokud potřebujete před odesláním žádosti o reklamu uživateli umožnit interakci s uživatelským rozhraním žádosti o souhlas.

Používáte-li GPT: odložení žádostí je možné při používání asynchronního režimu.

 • Pomocí funkce disableInitialLoad() zabraňte značce v odesílání žádostí o reklamy při prvním načtení stránky. To je nutné provést před spuštěním žádosti o reklamu prostřednictvím funkce display().
 • Obvyklým způsobem nastavte své reklamní bloky pomocí volání metody googletag.cmd.push(…).
 • Jakmile uživatel provede volbu související se souhlasem, zavolejte v případě potřeby metodu setRequestNonPersonalizedAds(1).
 • Pomocí funkce refresh() obnovte odesílání žádostí o reklamy.
 • Pokud nezavoláte funkci refresh(), reklamy se nezobrazí. Odložení žádostí není možné, pokud používáte funkci enableSyncRendering().

Používáte-li asynchronní kód reklamy AdSense nebo Ad Manager:

 • Pomocí funkce (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=1 zabraňte značce v odesílání žádostí o reklamy. To je nutné provést před spuštěním žádosti o reklamu prostřednictvím funkce adsbygoogle.push(…).
 • Obvyklým způsobem nastavte své reklamní bloky pomocí volání metody adsbygoogle.push(…).
 • Jakmile uživatel provede volbu související se souhlasem, nastavte v případě potřeby hodnotu requestNonPersonalizedAds=1.
 • Pomocí funkce (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).pauseAdRequests=0 opět aktivujte zasílání žádostí o reklamy.
 • Pokud nenastavíte hodnotu pauseAdRequests=0, reklamy se nezobrazí.

Tato metoda blokuje odesílání žádostí o reklamy, budou se však nadále načítat různé skripty. Existující soubory cookie na doménách Google je stále možné číst, ale nebudou se vytvářet žádné nové soubory cookie. Žádná data spojená s existujícími soubory cookie nebudou použita k zobrazování ani měření reklam.

Pokud vaše řešení pro správu souhlasu umožňuje pozastavit načítání skriptů, dokud uživatel neprovede volbu, je další možností pozastavit načítání značek gpt.jsadsbygoogle.js. Jiné typy značek reklam Google pozastavení žádostí o reklamu nepodporují. Bude proto nutné je načítat až ve chvíli, kdy jste připraveni požádat o personalizované nebo nepersonalizované reklamy.

Další informace o značkách AdSense najdete v článku Příklady kódů reklam k nastavení personalizace reklam.

Nastavení personalizace reklam u stránek AMP

U žádostí o reklamy ze stránek AMP jsou k dispozici stejná nastavení, jako byla výše popsána pro standardní stránky (ne AMP) – majitelé stránek se mohou rozhodnout zobrazovat všem uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nepersonalizované reklamy, nebo mohou zobrazovat personalizované a nepersonalizované reklamy selektivně podle souhlasu. Níže uvádíme pokyny ke konfiguraci jednotlivých možností pro stránky AMP, které o reklamy žádají pomocí značek <amp-ad type="doubleclick"> nebo <amp-ad type="adsense">.

Zobrazování nepersonalizovaných reklam všem uživatelům v EHP

Pokud vaše značky reklam AMP nepoužívají konfiguraci v reálném čase, stačí zobrazování nepersonalizovaných reklam aktivovat v uživatelském rozhraní služby Google Ad Manager nebo AdSense. Na stránkách AMP nemusíte nic měnit.

Pokud vaše značky reklam AMP konfiguraci v reálném čase používají, můžete stránku nakonfigurovat tak, aby neodesílala požadavky na tuto konfiguraci u uživatelů, kterým se budou zobrazovat nepersonalizované reklamy (tj. uživatelům v EHP). K tomu jsou dále uvedeny potřebné komponenty a konfigurace (amp-geoamp-consent). 


<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
amp-geo layout="nodisplay"
 <script type="application/json"
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>

<!-- Next we need to setup the consent with 0 timeout (i.e. it doesn’t show a consent UI  at all) and default “rejected” consent state. This halts RTC callouts and signals DFP/AdSense to serve non-personalized ads. -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea"
    }
   }
   "policy": {
    "default": {
     "waitFor": {
      "my_consent": []
     }
     "timeout": {
      "seconds": 0,
      "fallbackAction": "reject"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-consent>

Ke všem existujícím komponentám amp-ad na stránce je potřeba takto přidat atribut data-block-on-consent:

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it block on consent -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>

Zobrazování personalizovaných/nepersonalizovaných reklam na základě souhlasu

Jelikož na stránkách AMP není možné použít vlastní JavaScript, žádání o personalizované nebo nepersonalizované reklamy závisí na konfiguraci komponenty amp-consent a atributů data-block-on-consentdata-npa-on-unknown-consent. Za předpokladu, že jste nakonfigurovali komponentu amp-consent a pomocí atributu data-block-on-consent jste ji propojili se všemi značkami <amp-ad> na stránce:

 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl souhlasně (udělil souhlas), bude se o reklamy žádat normálně.
 • Pokud uživatel na komponentu amp-consent odpověděl nesouhlasně (odmítl souhlas), budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud odpověď uživatele na komponentu amp-consent není známa (uživatel žádost o souhlas zavřel):
  • ve výchozím nastavení se nebudou odesílat vůbec žádné žádosti o reklamy,
  • je-li atribut data-npa-on-unknown-consent nastaven na hodnotu true, budou se odesílat žádosti o nepersonalizované reklamy.
 • Pokud v komponentě amp-geo nakonfigurujete, že souhlas není vzhledem ke geografické poloze uživatele vyžadován, budou se žádosti odesílat normálně.

Pokud ve značkách <amp-ad> nepoužijete atribut data-block-on-consent nebo nenakonfigurujete správně komponentu amp-consent, budou se žádosti odesílat normálně.

Zde je příklad konfigurace, při níž budou všichni uživatelé v EHP žádáni o souhlas a která povede k výše popsanému chování:

<!-- First we need to set up the amp-geo extension. We define a group: `eea` which includes all European Economic Area countries. You will need to keep this list up-to-date as membership in the EEA may change over time. -->
<amp-geo layout="nodisplay">
 <script type="application/json">
  {
   "ISOCountryGroups": {
    "eea": [ "at", "be", "bg", "cy", "cz", "de", "dk", "ee", "es", "fi", "fr",
     "gb", "gr", "hr", "hu", "ie", "is", "it", "li", "lt", "lu", "lv", "mt", "nl",
     "no", "pl", "pt", "ro", "se", "si", "sk"]
   }
  }
 </script>
</amp-geo>
 
<!-- Next we need to setup the consent for users in the “eea” country group -->
<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
 <script type="application/json">
  {
   "consents": {
    "my_consent": {
     "promptIfUnknownForGeoGroup": "eea",
     "promptUI": "myConsentFlow"
    }
   }
  }
 </script> 
</amp-consent>
 

<!-- Finally we set up the ad tag, directing it to wait for consent when necessary -->
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner">
</amp-ad>
 

Uživatele lze selektivně žádat o souhlas i jinak. Stránku lze například nakonfigurovat, aby odesílala požadavek CORS POST na koncový bod nakonfigurovaný pomocí komponenty checkConsentHref. Další informace naleznete v dokumentaci komponenty amp-consent.

Nastavení personalizace reklam pro jiné značky

Značky passback GPT

Používáte-li značky passback GPT, můžete žádost o reklamu označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu tím, že do volání API zahrnete toto:

googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(int options);

Chcete-li žádost označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu, nastavte parametr options na celočíselnou hodnotu 1. V případě žádostí způsobilých k zobrazení personalizovaných reklam použijte hodnotu 0.

Pokud toto nastavení vynecháte, použijí se personalizované reklamy.

Příklad:

<script src="https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">
googletag.pubads().setRequestNonPersonalizedAds(1);
googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])
  .display();
</script>

Jednoduché adresy URL

Pokud používáte jednoduché adresy URL, můžete žádost o reklamu označit jako žádost o nepersonalizovanou reklamu přidáním parametru npa=[int] přímo do adresy URL žádosti značky. Doporučujeme parametr uvést na začátku značky, aby nemohlo dojít ke zkrácení. Zadáním hodnoty npa=1 označíte žádost jako žádost o nepersonalizovanou reklamu. Pokud tento parametr vynecháte, použijí se personalizované reklamy. Příklad:

https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&npa=1&c=12345

AdSense pro vyhledávání

Ve výchozím nastavení zobrazují žádosti o reklamy odesílané Googlu personalizované reklamy. Jejich výběr se provede na základě vyhledávacího dotazu a historie individuálního uživatele, který provádí hledání. Google podporuje i zobrazování nepersonalizovaných reklam. Další informace o personalizovaných a nepersonalizovaných reklamách

Chcete-li některým uživatelům zobrazovat personalizované reklamy a jiným uživatelům nepersonalizované reklamy, využijte asynchronní značky reklamy AdSense pro vyhledávání, které umožňují zobrazovat na konkrétních stránkách webu nepersonalizované reklamy. To se hodí, pokud chcete některým nebo všem uživatelům nabídnout výběr mezi personalizovanými a nepersonalizovanými reklamami. 

Pro reklamy ve vlastním vyhledávání: Do části pageOptions ve značce reklam ve vlastním vyhledávání přidejte:
personalizedAds: false,


Značka pro AdMob: 
builder.setAdvancedOptionValue("personalizedAds", "false");


Značka pro iOS: 
[request setAdvancedOptionValue:@"false" forKey:@"personalizedAds"];

Tyto metody budou spouštět žádosti o nepersonalizované reklamy pro danou žádost. Jedná se o parametr, který nepoužívá stav. Pokud tento parametr nebude nastaven v následujících žádostech pro daného uživatele, použije se výchozí chování, tedy odesílání žádostí o personalizované reklamy.

Sada SDK pro mobilní reklamy Google

Další informace o sadách SDK pro mobilní reklamy Google najdete na příslušných webových stránkách pro vývojáře aplikací pro iOS nebo Android.

Sada Google Interactive Media Ads SDK (pro video)

Při žádosti o video můžete ke značce reklamy přidat parametr npa=1 a tím dát najevo, že Google má s vaším video obsahem nakládat jako s nepersonalizovaným. To můžete provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa nebo pomocí sady SDK pro danou platformu (HTML5 IMA SDK, iOS IMA SDK, Android IMA SDK nebo Google Cast IMA SDK).

Pokud váš přehrávač videa používá funkci dynamického vkládání reklam služby Google Ad Manager, je možné zahrnout parametr npa=1 i do žádosti o video na vyžádání (VOD) nebo o přímý přenos a předat ho do všech zahrnutých žádostí o reklamu. K tomu slouží sady SDK pro dynamické vkládání reklam pro jednotlivé platformy (DAI HTML5 SDK, DAI Cast SDK, DAI iOS SDK, DAI Android SDK, DAI Roku SDK nebo DAI tvOS SDK).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?