Thứ nguyên định dạng quảng cáo

Cách hiển thị quảng cáo với người dùng. Ví dụ như quảng cáo được hiển thị trực tiếp trong nội dung của trang hay hiển thị ở trên cùng, v.v.

Giá trị

  • Trong trang: Giá trị mặc định cho quảng cáo được hiển thị trong nội dung của bạn, trái ngược với lớp phủ trên nó.
  • Trong nguồn cấp dữ liệu : Các quảng cáo gốc nằm gọn trong danh sách các bài báo hoặc sản phẩm trên trang web của bạn. Tìm hiểu thêm
  • Trong bài viết : Các quảng cáo gốc được tối ưu hóa bởi Google để giúp bạn đặt quảng cáo tuyệt vời giữa các đoạn văn của các trang của bạn. Tìm hiểu thêm
  • Quảng cáo cố định/lớp phủ - quảng cáo trên thiết bị di động gắn vào mép màn hình của người dùng và dễ dàng loại bỏ được. Tìm hiểu thêm
  • Quảng cáo chư hầu : Quảng cáo toàn màn hình di động xuất hiện giữa tải trang trên trang web của bạn và có thể bỏ qua bởi người dùng bất kỳ lúc nào. Tìm hiểu thêm
  • Khác : Các định dạng quảng cáo khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?