การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบาย

บัญชี AdSense ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

เราทราบดีว่าคุณอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีและสิ่งที่เราได้ทำไปเพื่อปกป้องผู้ลงโฆษณาของเรา ข้อมูลด้านล่างนี้จะช่วยตอบคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการปิดบัญชีเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องให้คุณได้

เพราะเหตุใดบัญชีของฉันจึงถูกปิด

เนื่องจากเราต้องคุ้มครองระบบการตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา จึงไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ ผู้ใช้ หรือบริการต่างๆ ของบุคคลที่สามซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง

Google ดำเนินการกับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอย่างเข้มงวด โดยการวิเคราะห์การคลิกและการแสดงผลทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านี้ตรงกับรูปแบบการใช้งานที่อาจเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาหรือรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาเกินความเป็นจริงหรือไม่ หากพบว่ามีบัญชี AdSense ใดที่อาจทำให้ผู้ลงโฆษณา Google Ads เกิดความเสี่ยง เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

ดูสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

สุดท้ายนี้ Google จะเป็นผู้พิจารณาตามที่เห็นสมควรว่ากรณีใดถือเป็นการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ระบบจะคืนสิทธิให้กับบัญชีของฉันหลังจากที่ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่

เรายินดีช่วยเหลือคุณในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเสมอ หากคุณคิดว่าการตัดสินใจของเรามีความผิดพลาด และพิสูจน์โดยสุจริตได้ว่าการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของคุณหรือของบุคคลที่คุณรับผิดชอบ คุณอาจแจ้งอุทธรณ์ผ่านฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องได้

เมื่อได้รับคำร้องจากคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น ทั้งนี้เราไม่รับประกันว่าจะคืนสิทธิให้กับบัญชีของคุณ

หลังจากที่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของคุณไปแล้ว เราอาจไม่พิจารณาการอุทธรณ์ในครั้งถัดไปอีก

มีเคล็ดลับอะไรบ้างในการเขียนคำอุทธรณ์การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับที่อาจเป็นประโยชน์ในการเขียนคำอุทธรณ์มีดังนี้

  • โปรดดูสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เหตุผลเหล่านี้ตรงกับคุณหรือเนื้อหาของคุณไหม เพื่อนของคุณคลิกโฆษณาบ่อยครั้งเกินไปหรือไม่ คุณได้ซื้อการเข้าชมซึ่งทำให้การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและ/หรือลักษณะการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องขึ้นอีกได้หรือไม่
  • ตรวจสอบการติดตั้งใช้งานโฆษณาในเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป รวมทั้งในเว็บไซต์และ/หรือแอปเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยให้พิจารณาว่าเส้นทางของผู้ใช้โดยทั่วไปเป็นอย่างไร และดูว่าการติดตั้งใช้งานโฆษณามีโอกาสที่จะทำให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาของคุณโดยไม่ตั้งใจได้หรือไม่
  • ระบุอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google AdSense ที่ถูกปิดในฟอร์มคำร้อง ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราหาบัญชีของคุณได้ง่ายขึ้นและลดความล่าช้าในกระบวนการอุทธรณ์ลงได้
  • แจ้งให้เราทราบว่าคุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไปอย่างไร คุณได้วางระบบหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานในส่วนใดบ้างเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เช่น แจ้งให้เราทราบว่าคุณปรับเปลี่ยนการติดตั้งใช้งานโฆษณาหรือประเมินแหล่งที่มาของการเข้าชมอย่างไร เป็นต้น

บัญชีของฉันถูกปิดและการอุทธรณ์ของฉันถูกปฏิเสธ ฉันจะเข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้งหรือเปิดบัญชีใหม่ได้ไหม

เราทราบดีว่าคุณย่อมมีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบัญชีของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราดำเนินการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ใช้ แม้ว่าคุณอาจผิดหวังต่อการตัดสินใจของเรา แต่เราก็ไม่สามารถคืนสถานะบัญชีได้

ผู้เผยแพร่โฆษณาที่บัญชีถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน AdSense ได้อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาเหล่านี้จึงจะเปิดบัญชีใหม่ไม่ได้

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะมาจากแหล่งที่มาใด

บัญชีของฉันถูกปิดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นที่ถูกปิด ช่วยอธิบายให้ทราบได้ไหมว่าความเกี่ยวข้องดังกล่าวคืออะไร

เช่นเดียวกับกรณีของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เราไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราพบระหว่างบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาได้ โปรดทราบว่าเราใช้มาตรการนี้กับผู้เผยแพร่โฆษณาทุกรายเพื่อปกป้องระบบตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

หากพบว่ามีบัญชี AdSense ใดที่อาจทำให้ผู้ลงโฆษณา Google Ads เกิดความเสี่ยง เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

ฉันจะยังได้รับรายได้จาก AdSense อยู่ไหม

ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ถูกปิดใช้งานเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องและ/หรือการละเมิดนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาอาจมีสิทธิ์ได้รับการชําระเงินรายได้ส่วนสุดท้ายที่ไม่เข้าข่ายการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เมื่อปิดใช้บัญชีแล้ว ระบบจะระงับการชําระเงินเป็นเวลา 30 วันเพื่อให้สามารถคํานวณการชําระเงินครั้งสุดท้ายนี้ได้ (หากมี) หลังจากช่วง 30 วันนี้ โปรดลงชื่อเข้าใช้ AdSense เพื่อดูยอดคงเหลือที่มีสิทธิ์ได้รับ (หากมี) และจัดเตรียมวิธีรับการชําระเงิน เราจะนำเงินที่หักจากยอดคงเหลือสุดท้ายสําหรับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องและ/หรือการละเมิดนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาไปคืนให้กับผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เหมาะสม

ฉันต้องทำอย่างไรกับ PIN ที่เพิ่งได้รับ

คุณไม่ต้องสนใจ PIN นี้เพราะผู้เผยแพร่โฆษณาที่ถูกปิดบัญชีเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับรายได้อีก

ฉันต้องการให้ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense รายอื่นลงโฆษณาในเว็บไซต์ของฉัน การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหากับบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาเหล่านั้นไหม และเว็บไซต์ของฉันจะถูกปิดด้วยหรือไม่

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ใดก็ได้ที่ปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรม AdSense และข้อกำหนดและเงื่อนไข สถานะบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณานั้นอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต์หนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นว่าบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นอาจทำให้ผู้ลงโฆษณา Google Ads เกิดความเสี่ยง เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

หากมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฉันสร้างบัญชี AdSense บัญชีของบุคคลนั้นจะถูกปิดด้วยไหม

หากพบว่าบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ผู้ลงโฆษณา Google Ads เกิดความเสี่ยง เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

ฉันจะยังได้รับฟอร์มภาษีสำหรับรายได้ที่ฉันได้รับอีกไหม

หากที่ผ่านมาคุณได้รับการชำระเงินจากเรา หรือมียอดคงเหลือในบัญชี คุณจะยังได้รับแบบฟอร์มภาษีจากเราอยู่ตามที่จำเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียภาษีสำหรับรายได้ที่มาจาก AdSense

บัญชีของฉันได้รับการคืนสิทธิแล้ว เหตุใดโฆษณาจึงยังไม่แสดงบนเว็บไซต์ แอป หรือวิดีโอของฉัน

หลังจากที่บัญชี AdSense ของคุณได้รับการคืนสิทธิแล้ว ระบบอาจต้องใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของเราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกลับมาแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

หากคุณเป็นผู้เผยแพร่โฆษณา YouTube คุณอาจต้องลิงก์ช่อง YouTube กับบัญชี AdSense อีกครั้ง ดูวิธีการในหัวข้อตั้งค่าบัญชี AdSense สำหรับการชำระเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
1289405230958156048
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
157