การบังคับใช้นโยบาย

บัญชี AdSense ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

เราทราบดีว่าคุณอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีและการดำเนินการที่เราได้ทำเพื่อปกป้องผู้ลงโฆษณา ด้านล่างนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปิดบัญชีเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

เพราะเหตุใดบัญชีของฉันจึงถูกปิด

เนื่องจากเราต้องคุ้มครองระบบการตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา จึงไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ ผู้ใช้ หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง

Google ดำเนินการกับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องอย่างเข้มงวด โดยการวิเคราะห์การคลิกและการแสดงผลทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่ามีลักษณะการใช้งานในรูปแบบที่อาจสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ลงโฆษณาหรือรายได้ของผู้เผยแพร่โฆษณาโดยทุจริตหรือไม่ หากพบว่าบัญชี AdSense ใดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา Google Ads เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

สุดท้ายนี้ ดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข Google จะใช้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินกิจกรรมการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

บัญชีของฉันจะกลับมาใช้งานได้ไหมหลังจากถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง

เรายินดีร่วมมือกับคุณเพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบ หากคุณรู้สึกว่าการตัดสินใจของเราเป็นผลจากความผิดพลาด และหากคุณพิสูจน์ความสุจริตได้ว่าการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือความประมาทของคุณหรือของบุคคลที่คุณรับผิดชอบ ก็อุทธรณ์ผ่านทางฟอร์มคำร้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องได้

เมื่อเราได้รับอุทธรณ์ของคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามความจำเป็น โปรดทราบว่าเราไม่รับประกันว่าจะคืนสิทธิ์ให้บัญชีของคุณ

หลังจากที่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ของคุณแล้ว เราอาจไม่พิจารณาการอุทธรณ์อื่นของคุณ และคุณจะไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากเราอีก

มีเคล็ดลับอะไรบ้างในการเขียนคำอุทธรณ์การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องให้ประสบความสำเร็จ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่คุณอาจเห็นว่ามีประโยชน์ในการเขียนคำอุทธรณ์

  • อ่านสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้บัญชี AdSense ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เหตุผลเหล่านี้ตรงกับคุณหรือเนื้อหาของคุณไหม เพื่อนของคุณคลิกโฆษณาบ่อยครั้งเกินไปหรือไม่ คุณได้ซื้อการเข้าชมซึ่งทำให้การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและ/หรือพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้การเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นอีกได้หรือไม่
  • ตรวจสอบการติดตั้งโฆษณาในเว็บไซต์ในเดสก์ท็อป เว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ/หรือแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่ พิจารณาถึงเส้นทางผู้ใช้โดยทั่วไป และดูว่าการติดตั้งโฆษณาอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้คลิกโฆษณาของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่
  • ระบุอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google AdSense ที่ถูกปิดในฟอร์มคำร้อง ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราพบบัญชีของคุณและลดความล่าช้าในการดำเนินการคำอุทธรณ์
  • บอกให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะทำในอนาคต คุณได้วางระบบหรือมีการกระทำใดบ้างเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เช่น บอกวิธีที่คุณได้ปรับการติดตั้งโฆษณา ประเมินแหล่งที่มาของการเข้าชม จ้างผู้ทดสอบเพื่อให้ทดสอบเนื้อหาอย่างเหมาะสม เป็นต้น

บัญชีของฉันถูกปิดและการอุทธรณ์ของฉันถูกปฏิเสธ ฉันจะเข้าร่วมโปรแกรมอีกครั้งหรือเปิดบัญชีใหม่ได้ไหม

เราเข้าใจความกังวลของคุณเกี่ยวกับการดำเนินการกับบัญชี การดำเนินการของเราเป็นผลจากการตรวจสอบอย่างระมัดระวังของทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ใช้ แม้ว่าคุณอาจผิดหวังต่อการตัดสินใจของเรา แต่เราคืนสิทธิ์ให้บัญชีของคุณไม่ได้

ผู้เผยแพร่โฆษณาที่บัญชีถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม AdSense อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาเหล่านี้จึงจะเปิดบัญชีใหม่ไม่ได้

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม รวมถึงการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะมาจากแหล่งที่มาใด

บัญชีของฉันถูกปิดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับบัญชีอื่นที่ถูกปิด ช่วยบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหม

เช่นเดียวกับการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง เราไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราพบระหว่างบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณา โปรดทราบว่าเราใช้มาตรการนี้กับผู้เผยแพร่โฆษณาทุกรายเพื่อปกป้องระบบตรวจสอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

หากพบว่าบัญชี AdSense ใดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา Google Ads เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

ฉันจะยังได้รับการชำระเงินสำหรับรายได้ AdSense อยู่ไหม

ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้เผยแพร่โฆษณาที่บัญชีถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการชำระเงินใดๆ อีกต่อไป เราจะคืนเงินรายได้ของคุณให้กับผู้ลงโฆษณาที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เหมาะสมและเป็นไปได้

นอกจากนี้โปรดทราบว่าเราจะระงับการชำระเงินของเช็คค้างชำระของทุกบัญชีที่ถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง จึงขอแนะนำว่าอย่านำเช็คที่คุณอาจได้รับนับจากนี้ไปขึ้นเงินเพราะธนาคารอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงินเช็คที่ถูกระงับ

ฉันเพิ่งได้รับ PIN ฉันควรจะทำอย่างไรกับ PIN นี้ดี

คุณไม่ต้องสนใจ PIN นี้เพราะผู้เผยแพร่โฆษณาที่บัญชีถูกปิดเนื่องจากมีการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการชำระเงินใดๆ อีก 

ฉันต้องการให้ผู้เผยแพร่โฆษณาของ AdSense รายอื่นวางโฆษณาลงในเว็บไซต์ของฉัน การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดปัญหากับบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาเหล่านั้นไหม และเว็บไซต์ของฉันจะถูกปิดด้วยไหม

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ได้รับอนุญาตให้วางโฆษณาในเว็บไซต์ใดก็ได้ที่เป็นไปตามนโยบายโปรแกรม AdSense และข้อกำหนดและเงื่อนไข สถานะบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณานั้นแยกจากการปฏิบัติตามนโยบายของเว็บไซต์หนึ่งๆ อย่างไรก็ตาม หากเราเห็นว่าบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นอาจมีความเสี่ยงต่อผู้ลงโฆษณา Google Ads เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

หากมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฉันสร้างบัญชี AdSense บัญชีของพวกเขาจะถูกปิดด้วยไหม

หากพบว่าบัญชีของผู้เผยแพร่โฆษณาที่เกี่ยวข้องอาจเป็นอันตรายต่อผู้ลงโฆษณา Google Ads เราอาจปิดบัญชีดังกล่าวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงโฆษณา

ฉันจะยังได้รับฟอร์มภาษีสำหรับการชำระเงินที่ฉันได้รับไหม

หากที่ผ่านมาคุณได้รับการชำระเงินจากเรา คุณจะยังได้รับฟอร์มภาษีจากเราอยู่หากจำเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียภาษีจากรายได้ AdSense

บัญชีของฉันได้รับสิทธิ์คืนแล้ว เหตุใดโฆษณาจึงยังไม่แสดงบนไซต์ แอป หรือวิดีโอของฉัน

หลังจากที่บัญชี AdSense ของคุณได้รับสิทธิ์คืนแล้ว อาจใช้เวลาสูงสุด 48 ชั่วโมงเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของเรารับทราบการเปลี่ยนแปลงและกลับมาแสดงโฆษณาได้อีกครั้ง ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกนี้และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

หากคุณเป็นผู้เผยแพร่โฆษณา YouTube ก็อาจต้องเชื่อมโยงช่อง YouTube กับบัญชี AdSense อีกครั้ง ดูวิธีการได้ที่ตั้งค่าบัญชี AdSense สำหรับการชำระเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร