Retningslinjer

Programretningslinjene for AdSense

Alle publisister må overholde retningslinjene nedenfor. Det er viktig at du leser nøye gjennom dem. Hvis du ikke overholder disse retningslinjene og ikke har fått dispensasjon fra Google, forbeholder vi oss retten til når som helst å deaktivere annonsevisningen på nettstedet ditt og/eller deaktivere AdSense-kontoen din. Hvis kontoen din blir deaktivert, er du ikke lenger kvalifisert for videre deltakelse i AdSense-programmet.

Ettersom vi kan endre retningslinjene våre når som helst, bør du komme tilbake hit regelmessig og se etter oppdateringer. I henhold til vilkårene våre for bruk av AdSense på nettet er du selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om og overholde retningslinjene som er lagt ut her. Du kan ikke avvike fra retningslinjene med mindre Google spesifikt har gitt deg autorisasjon til det.

Vis alle Skjul alle

Ugyldige klikk og visninger

Det er ikke tillatt for publisister å klikke på sine egne annonser eller bruke andre metoder for å oppnå en kunstig økning i antallet visninger og/eller klikk. Dette gjelder også for manuelle metoder.

Finn ut mer

Klikk på Google-annonser må komme fra brukere som er genuint interessert i annonsen. Alle metoder som genererer ugyldige klikk på eller visninger av Google-annonser, er strengt forbudt. Slike metoder omfatter blant annet, men er ikke begrenset til, gjentatte manuelle klikk eller visninger, verktøy som genererer klikk og visninger automatisk, og bruk av robotprogrammer og villedende programvare. Vær oppmerksom på at det ikke under noen omstendigheter er tillatt å klikke på sine egne annonser.

Oppfordring til klikk eller visninger (beholdninger uten belønning)

Publisister kan ikke be andre om å se på eller klikke på annonsene sine, med mindre annonsene kommer fra en beholdning med belønning. Det er heller ikke tillatt å bruke villedende implementeringsmetoder for å oppnå klikk eller visninger. Dette omfatter blant annet å tilby brukerne kompensasjon for å se på annonser eller søke etter bestemte ting, lovnader om kompensasjon til tredjeparter for denne typen atferd samt å plassere bilder ved siden av enkeltannonser.

Finn ut mer

Vi ønsker å sørge for at både brukere og annonsører får en god brukeropplevelse. Publisistene som deltar i AdSense-programmet, kan derfor ikke gjøre følgende:

 • gi brukerne kompensasjon for å se på annonser eller søke etter bestemte ting, eller love kompensasjon til tredjeparter for slik atferd
 • oppfordre eller oppmuntre brukerne til å klikke på Google-annonser ved å bruke uttrykk som «klikk på annonsene», «støtt oss ved å klikke på annonsene», «besøk disse linkene» eller tilsvarende formuleringer
 • lede brukernes oppmerksomhet mot annonsene ved hjelp av piler eller andre grafiske eller designmessige gimmicker
 • plassere villedende bilder ved siden av enkeltannonser
 • plassere annonser i flytende felt
 • formatere annonsene slik at det blir umulig å skille dem fra annet innhold på siden
 • formatere nettstedinnholdet slik at det blir vanskelig å skille det fra annonsene
 • plassere villedende etiketter ovenfor Google-annonseenheter (annonsene kan for eksempel merkes med «Annonser» eller «Sponsede linker», men ikke med «Favorittnettsteder» eller «Dagens beste tilbud»)

Retningslinjer for innhold

Publisister skal ikke plassere AdSense-kode på sider der innholdet bryter med Googles retningslinjer for publisister. Hvis du gjør det, kan kontoen din bli suspendert eller avsluttet.

Publisister kan plassere AdSense-kode på sider som faller inn under innholdstypene omfattet av begrensningene for Google-publisister, men færre annonser blir sannsynligvis vist i dette innholdet enn i innhold som ikke er begrenset.

Villedende opplevelser

Publisister kan ikke plassere Google-annonser på nettsteder som er villedende. Du finner mer informasjon i artikkelen om villedende opplevelser.

Autoriserte beholdninger (ads.txt)

Hvis AdSense-publisister velger å bruke en ads.txt-fil på domenene sine, må de sørge for at de er tatt med som autoriserte selgere av den aktuelle beholdningen. Du finner mer informasjon i artikkelen med veiledning i hvordan du angir hvem som er autorisert til å selge beholdningen din, ved hjelp av en ads.txt-fil.

Trafikkilder

Google-annonser kan ikke plasseres på sider som mottar trafikk fra visse kilder. Publisister kan for eksempel ikke delta i programmer som benytter betaling for å klikke, sende uønskede e-poster eller vise annonser som følge av en programvarehandling. Publisister som benytter seg av annonsering på nettet, må dessuten sørge for at sidene overholder Googles retningslinjer for kvaliteten på landingssider.

Finn ut mer

Vi ønsker å sikre en positiv opplevelse både for Internett-brukere og Google-annonsører. Nettsteder med Google-annonser kan derfor ikke

 • bruke tredjepartstjenester som genererer klikk eller visninger, som programmer av typen «få betalt for å klikke», «få betalt for å surfe», «automatisk surfing» og «klikkutveksling»
 • bli markedsført ved hjelp av uoppfordrede, masseutsendte e-postmeldinger eller uønskede annonser på nettsteder fra en tredjepart
 • vise Google-annonser, -søkefelt eller -søkeresultater som et resultat av handlingene til en programvareapplikasjon, for eksempel en verktøylinje
 • lastes inn av noen form for programvare som kan utløse forgrunnsvinduer, viderekoble brukere til uønskede nettsteder, endre innstillingene i nettleseren eller på annen måte forstyrre navigeringen på nettstedet – du har selv ansvar å påse at ingen annonsenettverk eller samarbeidspartnere bruker slike metoder for å lede trafikk til sider hvor AdSense-koden din er plassert
 • motta trafikk fra nettannonser med mindre nettstedet overholder det vesentlige i Googles retningslinjer for kvalitet på landingssider (det må for eksempel være enkelt for brukerne å finne det du lover i annonsene)

Annonseatferd

Publisister kan endre annonsekoden for AdSense så lenge disse endringene ikke medfører noen kunstig forbedring av annonseresultatene eller er til skade for annonsørene. Du finner mer informasjon i artikkelen om endring av AdSense-annonsekoden.

Annonseplassering

Publisister oppfordres til å eksperimentere med ulike plasseringer og annonseformater. AdSense-kode skal imidlertid ikke plasseres på upassende steder, som i forgrunnsvinduer (pop-ups), e-poster eller programvare. Publisistene må også overholde retningslinjene for hvert produkt som brukes. Du finner mer informasjon i artikkelen vår om retningslinjene for annonseplassering.

Se de fullstendige retningslinjene for annonseplassering.

Google-annonser, -søkefelt eller -søkeresultater kan ikke

 • integreres i programvareapplikasjoner av noe slag (gjelder ikke for AdMob), deriblant verktøylinjer
 • vises i forgrunns- eller bakgrunnsvinduer – for eksempel når en side som inneholder Google-annonser, søkefelt eller søkeresultater lastes inn i et forgrunns- eller bakgrunnsvindu
 • plasseres i e-poster eller på sider som hovedsakelig inneholder e-postmeldinger
 • plasseres på sider som hovedsakelig har dynamisk generert innhold (f.eks. chat/nettprat, direktemeldinger eller automatisk oppdaterte kommentarer)
 • skjules helt eller delvis av elementer på siden
 • plasseres under eller ved siden av knapper eller andre objekter på en slik måte at annonseplasseringen kommer i konflikt med brukerens vanlige interaksjoner med appen eller annonsen
 • plasseres på sider uten innhold (gjelder ikke for AdSense for søk eller AdSense for søk på mobil)
 • plasseres på sider som er publisert spesielt med tanke på visning av annonser
 • plasseres på sider med innhold eller nettadresser som kan villede brukere til å tro at sidene er knyttet til Google, som følge av misbruk av logoer, varemerker eller andre merkevareelementer
 • plasseres på, i eller ved siden av andre Google-produkter og -tjenester på en måte som bryter med retningslinjene for produktet eller tjenesten
 • Plassering på sider som rammer inn innhold. Framing eller «innramming» av innhold er når innhold fra en tredjepart blir vist innenfor en ramme eller et vindu på et annet nettsted eller i en annen app uten tillatelse fra eierne av innholdet. 

Nettstedsatferd

Det skal være enkelt for brukerne å navigere på nettsteder med Google-annonser. Nettsteder skal ikke endre brukerinnstillinger, viderekoble brukere til uønskede nettsteder, starte nedlastinger eller ha skadelig programvare eller forgrunns- og bakgrunnsvinduer som forstyrrer navigeringen.

Villedende navigasjon på nettsteder

Publisister skal ikke bruke villedende annonseimplementeringer der annonser plasseres på steder der de kan forveksles med menyer, navigasjonskontroller eller nedlastingslinker, i den hensikt å generere flere klikk eller visninger. Vær oppmerksom på at alle publisister selv er ansvarlige for at annonseimplementeringen deres overholder retningslinjene for annonseplasseringer

Her omfattes blant annet

 • falske påstander knyttet til strømming eller nedlasting av innhold
 • linker til innhold som ikke finnes
 • at brukere blir viderekoblet til irrelevante eller misvisende nettsider
 • andre former for navigering som spesifikt er utformet for å villede brukerne
 • sider der annonsene er plassert på steder der man naturlig forventer å finne navigasjonselementer

Tekniske krav

For å hjelpe deg med å gi brukerne dine en god brukeropplevelse, har Google utviklet tekniske spesifikasjoner for nettsteder med Google-annonser. Vi tillater bare nettsteder som overholder disse tekniske spesifikasjonene. Gjennomgå de detaljerte tekniske kravene nedenfor:

 • formatkrav
  • WebView
   • Bannerannonser fra AdSense for innhold (AFC) og Ad Exchange (AdX) støttes ikke i alle WebView-teknologier. Apputviklere som ønsker å generere inntekter ved å publisere AFC- og AdX-bannerannonser via WebView-basert teknologi, må bruke en av følgende visningsteknologier som støttes:
   • Du kan vise Google AdMob- og AdX-annonser i apper ved siden av en WebView-komponent dersom SDK-en for Google-mobilannonser brukes og publisisten overholder alle de andre programretningslinjene for AdSense.

Produktspesifikke retningslinjer

Sist oppdatert: 30. september 2020

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt