Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Chính sách

Chính sách chương trình của AdSense

Tất cả các nhà xuất bản đều bắt buộc phải tuân thủ Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google và các chính sách sau. Vì vậy, xin vui lòng đọc kỹ các chính sách này. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này khi chưa được Google cho phép, chúng tôi giữ quyền ngừng phân phát quảng cáo trên trang web của bạn và/hoặc vô hiệu hoá tài khoản AdSense của bạn bất cứ lúc nào. Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hoá, bạn sẽ không đủ điều kiện tiếp tục tham gia chương trình AdSense.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình bất cứ lúc nào, vì vậy, hãy quay lại trang này thường xuyên để nắm bắt thông tin cập nhật. Theo các Điều khoản và điều kiện trực tuyến của chúng tôi, bạn có trách nhiệm cập nhật và tuân thủ các chính sách đăng tại đây. Những trường hợp ngoại lệ của các chính sách này chỉ được cho phép khi có sự đồng ý từ Google.

Nhà xuất bản có thể đặt mã AdSense trên các trang có nội dung bị hạn chế theo Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google, mặc dù nội dung này có thể sẽ nhận được ít quảng cáo hơn so với các nội dung không bị hạn chế khác.

Mở rộng tất cả Thu gọn tất cả

Lượt nhấp và lượt hiển thị không hợp lệ

Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo của chính mình hoặc sử dụng bất kỳ cách thức nào để làm tăng số lượt hiển thị và/hoặc số lượt nhấp theo cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công.

Tìm hiểu thêm

Các lượt nhấp vào quảng cáo của Google phải xuất phát từ sự quan tâm thực sự của người dùng. Chúng tôi nghiêm cấm mọi phương pháp tạo ra các lượt nhấp hoặc lượt hiển thị một cách giả tạo trên quảng cáo của Google. Các phương pháp bị cấm này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lặp đi lặp lại các lượt nhấp hoặc lượt hiển thị thủ công, các công cụ tạo ra lượt nhấp và lượt hiển thị tự động, cũng như việc sử dụng rô-bốt hoặc phần mềm lừa đảo. Xin lưu ý rằng chúng tôi nghiêm cấm việc bạn nhấp vào quảng cáo của chính mình vì bất kỳ lý do nào.

Khuyến khích nhấp vào hoặc xem quảng cáo (khoảng không quảng cáo không tặng thưởng)

Ngoại trừ khoảng không quảng cáo có tặng thưởng, nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào hay xem quảng cáo của họ hoặc triển khai các phương pháp lừa đảo để có được các lượt nhấp hoặc lượt xem. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đề nghị trả tiền cho người dùng, hứa hẹn quyên góp tiền cho các bên thứ ba để yêu cầu họ xem quảng cáo hoặc tìm kiếm hoặc việc đặt hình ảnh bên cạnh các quảng cáo riêng lẻ.

Tìm hiểu thêm

Để đảm bảo trải nghiệm tốt cho người dùng và nhà quảng cáo, các nhà xuất bản đang tham gia chương trình AdSense không được:

 • Trả tiền cho người dùng hoặc hứa sẽ trả tiền cho bên thứ ba để yêu cầu họ xem quảng cáo hoặc tìm kiếm.
 • Khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo của Google bằng cách sử dụng các cụm từ như "hãy nhấp vào quảng cáo", "hãy ủng hộ chúng tôi", "hãy truy cập các đường liên kết này" hoặc các từ ngữ tương tự khác.
 • Thu hút sự chú ý của người dùng vào quảng cáo bằng cách sử dụng mũi tên hoặc các mẹo quảng cáo đồ họa khác.
 • Đặt hình ảnh gây hiểu lầm bên cạnh các quảng cáo riêng lẻ.
 • Đặt quảng cáo trong ô tập lệnh di động.
 • Định dạng quảng cáo khiến người dùng không thể phân biệt được nội dung quảng cáo với các nội dung khác trên trang đó.
 • Định dạng nội dung trang web khiến người dùng khó phân biệt nội dung trang web với nội dung quảng cáo.
 • Đặt các nhãn gây hiểu lầm phía trên các đơn vị quảng cáo của Google. Ví dụ: quảng cáo có thể được gắn nhãn "Đường liên kết được tài trợ" hoặc "Quảng cáo", nhưng không được gắn nhãn "Trang web ưa thích" hoặc "Ưu đãi hàng đầu hôm nay".

Nguồn lưu lượng truy cập

Bạn không được đặt quảng cáo của Google trên những trang nhận lưu lượng truy cập từ một số nguồn nhất định. Ví dụ: nhà xuất bản không được tham gia vào các chương trình trả tiền để nhấp, gửi email không mong muốn hoặc hiển thị quảng cáo do bất kỳ ứng dụng phần mềm nào tạo ra. Ngoài ra, nhà xuất bản sử dụng quảng cáo trực tuyến phải đảm bảo rằng các trang của họ tuân thủ Nguyên tắc về chất lượng trang đích của Google.

Tìm hiểu thêm

Để đảm bảo trải nghiệm tích cực cho người dùng Internet và nhà quảng cáo của Google, các trang web hiển thị quảng cáo của Google không được:

 • Sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để tạo lượt nhấp hoặc lượt hiển thị, chẳng hạn như các chương trình trả tiền để nhấp, trả tiền để lướt web, lướt web tự động và trao đổi lượt nhấp.
 • Được quảng bá thông qua email hàng loạt hoặc quảng cáo không mong muốn trên các trang web của bên thứ ba.
 • Hiển thị quảng cáo của Google, các hộp tìm kiếm hoặc kết quả tìm kiếm do các ứng dụng phần mềm tạo ra, chẳng hạn như thanh công cụ.
 • Được tải bằng bất kỳ phần mềm nào có thể kích hoạt cửa sổ bật lên, chuyển hướng người dùng đến các trang web không mong muốn, sửa đổi các chế độ cài đặt của trình duyệt hoặc can thiệp vào hệ thống điều hướng trên trang web. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng không có mạng quảng cáo hay đơn vị liên kết nào dùng những phương thức như vậy để hướng lưu lượng truy cập đến những trang chứa mã AdSense của bạn.
 • Nhận lưu lượng truy cập từ quảng cáo trực tuyến, trừ phi trang web tuân thủ Nguyên tắc về chất lượng trang đích của Google. Ví dụ: người dùng phải dễ dàng tìm thấy những gì quảng cáo của bạn hứa hẹn.

Phương thức hoạt động của quảng cáo

Nhà xuất bản được phép sửa đổi mã quảng cáo AdSense, miễn là những nội dung sửa đổi đó không làm tăng hiệu suất quảng cáo một cách giả tạo hoặc gây hại cho nhà quảng cáo. Vui lòng xem bài viết về việc sửa đổi mã quảng cáo AdSense để biết thêm thông tin.

Vị trí đặt quảng cáo

Các nhà xuất bản nên thử nghiệm nhiều vị trí và định dạng quảng cáo khác nhau. Tuy nhiên, nhà xuất bản không được đặt mã AdSense ở những vị trí không thích hợp, chẳng hạn như cửa sổ bật lên, email hoặc phần mềm. Nhà xuất bản cũng phải tuân thủ chính sách cho từng sản phẩm được sử dụng. Vui lòng xem bài viết về chính sách về vị trí đặt quảng cáo của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Xem chính sách đầy đủ về vị trí đặt quảng cáo.

Quảng cáo trên Google, hộp tìm kiếm hoặc kết quả tìm kiếm không được:

 • Tích hợp vào trong bất kỳ ứng dụng phần mềm nào (không áp dụng cho AdMob), bao gồm cả thanh công cụ.
 • Hiển thị trong cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ bật xuống, bao gồm vị trí một trang chứa quảng cáo của Google, hộp tìm kiếm hoặc kết quả tìm kiếm được tải trong cửa sổ bật lên hoặc cửa sổ bật xuống.
 • Đặt bên trong email hoặc trên trang có nội dung email là trọng tâm chính.
 • Đặt trên những trang có nội dung được tạo tự động (chẳng hạn như cuộc trò chuyện trực tiếp, nhắn tin nhanh hoặc nhận xét tự động làm mới) là trọng tâm chính của trang.
 • Đặt trên bất kỳ trang nào không dựa trên nội dung. (Không áp dụng cho AdSense cho Tìm kiếm hoặc AdSense cho Tìm kiếm trên thiết bị di động).
 • Đặt trên các trang được xuất bản nhằm mục đích hiển thị quảng cáo.
 • Đặt trên các trang có nội dung hoặc URL có thể làm cho người dùng hiểu nhầm nội dung hoặc URL đó được liên kết với Google do sử dụng sai cách các biểu trưng, nhãn hiệu hoặc các đặc điểm thương hiệu khác.
 • Đặt bên trên, bên trong hoặc bên cạnh các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Google theo cách vi phạm chính sách của sản phẩm hay dịch vụ đó.
 • Đặt trên các trang có nội dung hiển thị trong khung. Hiển thị nội dung trong khung là khi một trang web hoặc ứng dụng hiển thị trang web của người khác trong một khung hoặc cửa sổ mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nội dung đó. 

Phương thức hoạt động của trang web

Các trang web hiển thị quảng cáo của Google phải dễ thao tác. Các trang web không được thay đổi lựa chọn ưu tiên của người dùng, chuyển hướng người dùng đến những trang web không mong muốn, thực hiện tải xuống, chứa phần mềm độc hại hoặc những cửa sổ bật lên hay cửa sổ bật xuống can thiệp vào việc điều hướng trang web.

Chuyển hướng đến trang web lừa đảo

Các nhà xuất bản không được dùng những phương pháp triển khai lừa đảo để đặt quảng cáo theo cách có thể gây nhầm lẫn với trình đơn, thanh điều hướng hoặc đường liên kết tải xuống nhằm nhận được lượt nhấp hoặc lượt xem. Lưu ý rằng mọi nhà xuất bản có trách nhiệm tuân thủ chính sách về vị trí đặt quảng cáo khi triển khai quảng cáo.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với:

 • Các tuyên bố không chính xác về nội dung truyền trực tuyến hoặc nội dung tải xuống
 • Hành vi liên kết đến nội dung không tồn tại
 • Hành vi chuyển hướng người dùng đến những trang web không liên quan hoặc gây nhầm lẫn
 • Các loại điều hướng khác được thiết kế nhằm cố ý đánh lừa người dùng
 • Những trang mà quảng cáo được triển khai ở vị trí có mục đích rõ ràng là để điều hướng.

Yêu cầu kỹ thuật đối với khung xem nội dung trên web dành cho ứng dụng

Những nhà phát triển ứng dụng muốn kiếm tiền bằng cách xuất bản quảng cáo hiển thị của AdSense và Ad Manager thông qua khung xem nội dung web phải sử dụng một trong các tuỳ chọn tích hợp sau:

 1. API WebView cho quảng cáo
  Nhà phát triển ứng dụng nên tích hợp API WebView cho quảng cáo để đăng ký các phiên bản WebView (Android: WebView, iOS: WKWebView) thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

  tài liệu dành cho nhà phát triểnTìm hiểu thêm trong tài liệu dành cho nhà phát triển AndroidiOS.

  Quảng cáo trong ứng dụng của AdMob và Ad Manager có thể hiển thị trong ứng dụng bên cạnh WebView, miễn là nhà xuất bản sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và tuân thủ tất cả chính sách và nguyên tắc có liên quan khác của chương trình.

  Xin lưu ý rằng nội dung trong WebView phải tuân theo yêu cầu của chính sách nội dung giống như nội dung trong trình duyệt.
 2. Các khung xem được hỗ trợ khác:

Sự kiện nhạy cảm

"Sự kiện nhạy cảm" là sự kiện hoặc diễn biến không lường trước được, tạo ra rủi ro đáng kể đối với khả năng của Google trong việc cung cấp thông tin chất lượng cao, phù hợp và sát thực tế, đồng thời giảm nội dung thiếu tế nhị hoặc mang tính trục lợi trong các tính năng kiếm tiền nổi bật. Khi một sự kiện nhạy cảm xảy ra, chúng tôi có thể thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết những rủi ro này.

Chính sách dành riêng cho từng sản phẩm

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 9 tháng 2 năm 2024

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13350697168165575993
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157