นโยบายโปรแกรม AdSense

ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Google เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณและ/หรือปิดบัญชี AdSense ของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม AdSense อีกต่อไป หากบัญชีถูกปิด

เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบข้อมูลอัปเดตในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดในการให้บริการทางออนไลน์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลล่าสุดและปฏิบัติตามนโยบายที่แสดงไว้ที่นี่ การยกเว้นใดๆ จากนโยบายเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก Google ก่อนเท่านั้น

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด

คลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่คลิกโฆษณาของตนเองหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ทำให้เกิดการแสดงผลและ/หรือการคลิกที่สูงเกินความเป็นจริง รวมทั้งวิธีการที่ทำด้วยตัวเองอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การคลิกที่โฆษณา Google ต้องเกิดจากความสนใจของผู้ใช้อย่างแท้จริง ห้ามมิให้ใช้วิธีการใดๆ ที่สร้างคลิกหรือการแสดงผลสำหรับโฆษณา Google ของคุณอย่างไม่เป็นจริงโดยเด็ดขาด วิธีที่ต้องห้ามเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การคลิกหรือการแสดงผลด้วยตนเองซ้ำๆ เครื่องมือสร้างคลิกและการแสดงผลอัตโนมัติ รวมถึงการใช้โปรแกรมบ็อตหรือซอฟต์แวร์หลอกลวง โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้คุณคลิกโฆษณาของคุณเองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การส่งเสริมให้เกิดการคลิกหรือการดู (พื้นที่โฆษณาที่ไม่มีการให้รางวัล)

ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่ขอให้ผู้อื่นคลิกหรือดูโฆษณาของตนหรือใช้วิธีหลอกลวงอื่นใดที่ทำให้เกิดการคลิกหรือการดู ยกเว้นสำหรับพื้นที่โฆษณาที่มีการให้รางวัล ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา การสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว หรือการวางรูปภาพถัดจากโฆษณาแต่ละรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าร่วมโปรแกรม AdSense จะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • เสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา หรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว
 • สนับสนุนให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา Google โดยใช้ข้อความเช่น "คลิกที่โฆษณา" "สนับสนุนเรา" "เยี่ยมชมลิงก์เหล่านี้" หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน
 • ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปที่โฆษณาโดยใช้ลูกศรหรือลูกเล่นด้านกราฟิกอื่นๆ
 • วางรูปภาพที่สร้างความเข้าใจผิดใกล้กับโฆษณาแต่ละรายการ
 • วางโฆษณาในสคริปต์กล่องแบบลอย
 • จัดรูปแบบโฆษณาเพื่อไม่ให้แยกความแตกต่างระหว่างโฆษณากับเนื้อหาอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้น
 • กำหนดรูปแบบเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อทำให้แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหากับโฆษณาได้ยาก
 • วางป้ายกำกับที่สร้างความเข้าใจผิดในหน่วยโฆษณา Google เช่น โฆษณาใช้ป้ายกำกับว่า "ลิงก์ผู้สนับสนุน" หรือ "โฆษณา" ได้แต่ใช้ว่า "เว็บไซต์ที่ชื่นชอบ" หรือ "ข้อเสนอสูงสุดสำหรับวันนี้" ไม่ได้

นโยบายเนื้อหา

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่วางโค้ด AdSense ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาซึ่งละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา ตัวอย่างเช่น เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ น่าตกใจ หรือสนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในบทความเนื้อหาต้องห้าม

ดูนโยบายเนื้อหาทั้งหมด

หน้าเว็บที่แสดงโฆษณา Google จะต้องไม่มีเนื้อหาต่อไปนี้

 • ธีมสำหรับผู้ใหญ่ในเนื้อหาสำหรับครอบครัว
 • ภาพเปลือย เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ
 • เนื้อหาที่สร้างความตกใจ
 • เนื้อหาที่ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
 • เนื้อหาที่คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระบบหรือการสร้างคนชายขอบ
 • เนื้อหาที่หยาบคายอย่างรุนแรง
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการเจาะระบบ/การลอบใช้โปรแกรมโดยละเมิดลิขสิทธิ์
 • ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นที่ละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์
 • มัลแวร์หรือแอดแวร์
 • เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอุปกรณ์ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริม ขาย หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
 • การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์
 • การขายยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
 • การขายยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
 • การขายอาวุธหรือกระสุน (เช่น อาวุธปืน ปืนไฟ มีดต่อสู้ เครื่องช็อตด้วยไฟฟ้า)
 • วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือประกอบอาวุธด้วยตัวเอง (เช่น การสร้างอาวุธด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ชุดแปลง ชิ้นส่วนสำเร็จรูป 80%)
 • การขายหรือการเผยแพร่รายงานหรือเรียงความของนักศึกษา
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้สำหรับการคลิกโฆษณาหรือข้อเสนอพิเศษ การดำเนินการค้นหา การท่องเว็บไซต์ หรือการอ่านอีเมล
 • เนื้อหาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น

ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ได้รับอนุญาตให้วางโค้ด AdSense ลงในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษาที่ไม่รองรับ

ประสบการณ์ใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่วางโฆษณา Google ไว้ในเว็บไซต์ซึ่งมีประสบการณ์ใช้งานที่ไม่เหมาะสม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าประสบการณ์ใช้งานที่ไม่เหมาะสม

พื้นที่โฆษณาที่ได้รับสิทธิ์ (ads.txt)

หากผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense เลือกใช้ ads.txt ในโดเมนของตน จะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีชื่อในฐานะผู้ขายที่ได้รับสิทธิ์ของพื้นที่โฆษณาดังกล่าว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ขายพื้นที่โฆษณาของคุณด้วย ads.txt

เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ต้องไม่แสดงโฆษณา Google ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายที่จำเป็นในการแสดงเนื้อหานั้น ทั้งนี้หมายรวมถึงหน้าเว็บที่แสดงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หน้าที่โฮสต์ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือหน้าซึ่งมีลิงก์ที่เพิ่มการเข้าชมให้กับหน้าซึ่งมีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการแจ้งกล่าวหาการละเมิดที่เป็นไปตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense หากเราได้รับการแจ้งหรือมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าหน้าเว็บของคุณกำลังทำการละเมิด เราอาจยุติการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ คุณยื่นคำขอโต้แย้งได้ผ่านฟอร์มนี้ และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน DMCA ได้ในบล็อกโพสต์นี้

หากเชื่อว่าหน้าเว็บที่เข้าร่วมโปรแกรม AdSense แสดงเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดรายงานหน้าเว็บดังกล่าวโดยใช้แบบฟอร์มนี้หรือคลิกไอคอน AdChoices AdChoices icon

สินค้าลอกเลียนแบบ

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ต้องไม่แสดงโฆษณา Google ในหน้าเว็บที่เสนอขายหรือโปรโมตการขายสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าเลียนแบบคุณลักษณะของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

แหล่งที่มาของการเข้าชม

โฆษณา Google วางในหน้าเว็บที่ได้รับการเข้าชมจากแหล่งที่มาบางแห่งไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่เข้าร่วมในโปรแกรมจ้างคลิก ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือแสดงโฆษณาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้การโฆษณาออนไลน์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของตนเองสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ลงโฆษณา Google ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • ใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อทำให้เกิดการคลิกหรือการแสดงผล เช่น โปรแกรมจ้างคลิก จ่ายเพื่อเซิร์ฟ เซิร์ฟอัตโนมัติ และแลกเปลี่ยนคลิก
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลขยะหรือโฆษณาอันไม่พึงประสงค์ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • แสดงโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เช่น แถบเครื่องมือ
 • โหลดได้โดยซอฟต์แวร์ที่เรียกป๊อปอัปได้ เปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ แก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือแทรกแซงการนำทางของไซต์ในลักษณะอื่น คุณมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครือข่ายหรือพาร์ทเนอร์โฆษณาใช้วิธีที่กล่าวมาเพื่อสร้างการเข้าชมไปยังหน้าที่มีโค้ด AdSense ของคุณ
 • ได้รับการเข้าชมจากการโฆษณาออนไลน์ เว้นเสียแต่ว่าไซต์นั้นจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ควรจะค้นหาสิ่งที่บอกไว้ในโฆษณาของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะการทำงานของโฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense ตราบใดที่การแก้ไขนั้นไม่เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาให้สูงเกินจริง หรือส่งผลเสียต่อผู้ลงโฆษณา โปรดดูการแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแหน่งโฆษณา

ขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทดลองใช้ตำแหน่งและรูปแบบโฆษณาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่วางโค้ด AdSense ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ป๊อปอัป อีเมล หรือซอฟต์แวร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ โปรดดูบทความนโยบายตำแหน่งโฆษณาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูนโยบายตำแหน่งโฆษณาทั้งหมด

โฆษณา ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาของ Google ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

 • รวมอยู่ในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (ยกเว้น AdMob) ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงแถบเครื่องมือ
 • แสดงในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ รวมถึงตำแหน่งที่มีการโหลดหน้าเว็บที่มีโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์
 • วางอยู่ภายในอีเมลหรือในหน้าเว็บที่มีข้อความอีเมลเป็นเนื้อหาหลัก
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่สร้างขึ้นแบบไดนามิก (เช่น การแชทสด การรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือความคิดเห็นที่รีเฟรชอัตโนมัติ) เป็นเนื้อหาหลัก
 • มีองค์ประกอบในหน้าเว็บบดบังอยู่
 • อยู่ใต้หรือใกล้กับปุ่มหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ตำแหน่งของโฆษณาไปขัดขวางการโต้ตอบตามปกติระหว่างผู้ใช้กับแอปหรือกับโฆษณา
 • วางในหน้าเว็บใดก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าเนื้อหา (ไม่มีผลกับ AdSense สำหรับการค้นหา หรือ AdSense สำหรับการค้นหาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • วางในหน้าเว็บที่เผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาโดยเฉพาะ
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาหรือ URL ที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Google อันเนื่องมาจากการใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์อย่างไม่ถูกต้อง
 • วางใน ภายใน หรือข้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google ในลักษณะที่เป็นการละเมิดนโยบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
 • วางบนหน้าที่เฟรมเนื้อหา ซึ่งก็คือการที่เว็บไซต์หนึ่งแสดงเว็บไซต์ของผู้อื่นภายในเฟรมหรือหน้าต่างในเว็บไซต์หรือแอปของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น 

ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์

ผู้ใช้ควรสำรวจไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ได้อย่างสะดวก ไซต์ต้องไม่เปลี่ยนค่ากำหนดของผู้ใช้ เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ เริ่มการดาวน์โหลด มีมัลแวร์ หรือมีป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ที่ขัดขวางการสำรวจไซต์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

เพื่อช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพสูง Google จึงได้พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับไซต์ที่แสดงโฆษณา Google เราอนุญาตเพียงไซต์ที่ปฎิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคเหล่านี้เท่านั้น โปรดอ่านข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียดด้านล่าง

 • ใช้ภาษาที่รองรับ
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google ไม่ได้รองรับทุกภาษา เนื้อหาเว็บไซต์ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ใช้ภาษาต่อไปนี้ได้
 • ข้อกำหนดด้านรูปแบบ
  • WebView
   • โฆษณาแบบดิสเพลย์ AdSense สำหรับเนื้อหา (AFC) และ Ad Exchange (AdX) ไม่ได้รับการรองรับในเทคโนโลยี WebView บางอย่าง นักพัฒนาแอปที่ต้องการสร้างรายได้โดยการเผยแพร่โฆษณาแบบดิสเพลย์ AFC และ AdX ผ่าน WebView จะต้องใช้เฟรมสำหรับดูที่ระบบรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • โฆษณาในแอป Google AdMob และ AdX แสดงในแอปติดกับ WebView ได้ ตราบใดที่ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ยังคงใช้งานอยู่ และผู้เผยแพร่โฆษณาปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดของ AdSense

คุกกี้ของโฆษณา Google

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ต้องมีและต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุว่าบุคคลที่สามอาจวางและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือใช้เว็บบีคอนในการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัว

การระบุตัวตนผู้ใช้และความยินยอมของผู้ใช้

คุณต้องไม่ส่งต่อข้อมูลต่อไปนี้มาให้ Google

 • ข้อมูลที่ Google ใช้หรือจดจำเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนรายบุคคลได้ หรือ
 • ข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการถาวร (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำของโทรศัพท์มือถือ หากตัวระบุดังกล่าวรีเซ็ตไม่ได้)

คุณต้องไม่ใช้ Google AdSense เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ข้ากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมก่อนหน้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนไม่ได้ โดยไม่มีประกาศที่ชัดเจนจากผู้รวมดังกล่าว หรือไม่มีความยินยอมตอบรับล่วงหน้าของผู้ใช้ (การเลือกเข้าร่วม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการระบุตัวตนผู้ใช้

นอกจากนี้คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU

ความเป็นส่วนตัว

คุณต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การแชร์และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในไซต์ แอป หรือ พร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ อันเป็นผลจากการใช้บริการโฆษณา Google ของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลของ Google นี้ คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงลิงก์วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ของเราอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของคุณ

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเด็ก (COPPA)

หากคุณใช้บริการการลงโฆษณาของ Google ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act - COPPA) (ก) คุณต้องแจ้งเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ COPPA ให้ Google ทราบโดยใช้เครื่องมือใน https://search.google.com/search-console/coppa หรือวิธีการสำหรับแอปที่อธิบายไว้ใน https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting และ (ข) คุณต้องใช้การลงโฆษณาตามความสนใจ (รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้ง) เพื่อกำหนดเป้าหมายไปที่รายการต่อไปนี้ (i) กิจกรรมปัจจุบันหรือที่ผ่านมาของผู้ใช้ที่คุณทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ (ii) กิจกรรมปัจจุบันหรือที่ผ่านมาในเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายเป็นผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี

นโยบายเฉพาะผลิตภัณฑ์

อัปเดตล่าสุด 16 กรกฎาคม 2018

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร