ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

Grow your ad revenue and get your website into shape for the holiday season! Check out our blog post for additional information.

นโยบายโปรแกรม AdSense

ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Google เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณและ/หรือปิดบัญชี AdSense ของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม AdSense อีกต่อไป หากบัญชีถูกปิด

เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบข้อมูลอัปเดตในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดในการให้บริการทางออนไลน์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลล่าสุดและปฏิบัติตามนโยบายที่แสดงไว้ที่นี่ การยกเว้นใดๆ จากนโยบายเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก Google ก่อนเท่านั้น

ขยายทั้งหมด  ยุบทั้งหมด

คลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่คลิกโฆษณาของตนเองหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ทำให้เกิดการแสดงผลและ/หรือการคลิกที่สูงเกินความเป็นจริง รวมทั้งวิธีการที่ทำด้วยตัวเองอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

การคลิกที่โฆษณา Google ต้องเกิดจากความสนใจของผู้ใช้อย่างแท้จริง ห้ามมิให้ใช้วิธีการใดๆ ที่สร้างคลิกหรือการแสดงผลสำหรับโฆษณา Google ของคุณอย่างไม่เป็นจริงโดยเด็ดขาด วิธีที่ต้องห้ามเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การคลิกหรือการแสดงผลด้วยตนเองซ้ำๆ เครื่องมือสร้างคลิกและการแสดงผลอัตโนมัติ รวมถึงการใช้โปรแกรมบ็อตหรือซอฟต์แวร์หลอกลวง โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้คุณคลิกโฆษณาของคุณเองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การส่งเสริมให้เกิดการคลิก

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่ขอร้องให้ผู้อื่นคลิกโฆษณาของตนหรือใช้วิธีการหลอกลวงอื่นใดที่ทำให้เกิดการคลิก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา การสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว หรือการวางรูปภาพถัดจากโฆษณาแต่ละรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาจะได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าร่วมโปรแกรม AdSense ต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • เสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา หรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว
 • สนับสนุนให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา Google โดยใช้ข้อความเช่น "คลิกที่โฆษณา" "สนับสนุนเรา" "เยี่ยมชมลิงก์เหล่านี้" หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน
 • ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปที่โฆษณาโดยใช้ลูกศรหรือลูกเล่นด้านกราฟิกอื่นๆ
 • วางรูปภาพที่สร้างความเข้าใจผิดใกล้กับโฆษณาแต่ละรายการ
 • วางโฆษณาในสคริปต์กล่องแบบลอย
 • จัดรูปแบบโฆษณาเพื่อไม่ให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างโฆษณากับเนื้อหาอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้น
 • กำหนดรูปแบบเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อทำให้แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหากับโฆษณาได้ยาก
 • วางป้ายกำกับที่สร้างความเข้าใจผิดในหน่วยโฆษณา Google เช่น โฆษณาสามารถใช้ป้ายกำกับว่า "ลิงก์ผู้สนับสนุน" หรือ "โฆษณา" แต่ไม่สามารถใช้ว่า "เว็บไซต์ที่ชื่นชอบ" หรือ "ข้อเสนอสูงสุดสำหรับวันนี้" ได้

หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหา

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่วางโค้ด AdSense ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาซึ่งละเมิดหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาของเรา ตัวอย่างเช่น เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่มีความรุนแรง หรือการสนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติ โปรดดูบทความเนื้อหาต้องห้ามของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูนโยบายเนื้อหาทั้งหมด

หน้าเว็บที่แสดงโฆษณา Google จะต้องไม่มีหรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาต่อไปนี้

 • ภาพเปลือย เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้บรรลุนิติภาวะ
 • เนื้อหาที่มีความรุนแรง
 • เนื้อหาที่ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
 • เนื้อหาที่คุกคาม ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
 • เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระบบหรือการสร้างคนชายขอบ
 • เนื้อหาที่หยาบคายอย่างรุนแรง
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการเจาะระบบ/การลอบใช้โปรแกรมโดยละเมิดลิขสิทธิ์
 • ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นที่ละเมิดนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์
 • มัลแวร์หรือแอดแวร์
 • เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดและอุปกรณ์ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริม ขาย หรือโฆษณาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
 • การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์
 • การขายยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
 • การขายยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
 • การขายอาวุธหรือกระสุน (เช่น อาวุธปืน ปืนไฟ มีดต่อสู้ เครื่องช็อตด้วยไฟฟ้า)
 • การขายหรือการเผยแพร่รายงานหรือเรียงความของนักศึกษา
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้สำหรับการคลิกโฆษณาหรือข้อเสนอพิเศษ การดำเนินการค้นหา การท่องเว็บไซต์ หรือการอ่านอีเมล
 • เนื้อหาอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย สนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น

ผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ได้รับอนุญาตให้วางโค้ด AdSense ลงในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษาที่ไม่รองรับ

พื้นที่โฆษณาที่ได้รับสิทธิ์ (ads.txt)

หากผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense เลือกใช้ ads.txt ในโดเมนของตน จะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีชื่อในฐานะผู้ขายที่ได้รับสิทธิ์ของพื้นที่โฆษณาดังกล่าว หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ขายพื้นที่โฆษณาของคุณด้วย ads.txt

เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ต้องไม่แสดงโฆษณา Google ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายที่จำเป็นในการแสดงเนื้อหานั้น ทั้งนี้หมายรวมถึงหน้าเว็บที่แสดงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หน้าที่โฮสต์ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือหน้าซึ่งมีลิงก์ที่เพิ่มการเข้าชมให้กับหน้าซึ่งมีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการแจ้งกล่าวหาการละเมิดที่เป็นไปตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense หากเราได้รับการแจ้งหรือมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อได้ว่าหน้าเว็บของคุณกำลังทำการละเมิด เราอาจยุติการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ คุณยื่นคำขอโต้แย้งได้ผ่านฟอร์มนี้ และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน DMCA ได้ในบล็อกโพสต์นี้

หากเชื่อว่าหน้าเว็บที่เข้าร่วมโปรแกรม AdSense แสดงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่มีสิทธิ์ โปรดรายงานหน้าเว็บดังกล่าวโดยใช้ฟอร์มนี้ หรือคลิกไอคอนตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ AdChoices icon

สินค้าลอกเลียนแบบ

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ต้องไม่แสดงโฆษณา Google ในหน้าเว็บที่เสนอขายหรือโปรโมตการขายสินค้าลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าเลียนแบบคุณลักษณะของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

แหล่งที่มาของการเข้าชม

โฆษณา Google ไม่สามารถวางในหน้าเว็บที่ได้รับการเข้าชมจากแหล่งที่มาบางแห่งได้ ตัวอย่างเช่น ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่เข้าร่วมในโปรแกรมจ้างคลิก ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือแสดงโฆษณาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้การโฆษณาออนไลน์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของตนเองสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ลงโฆษณา Google ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • ใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อทำให้เกิดการคลิกหรือการแสดงผล เช่น โปรแกรมจ้างคลิก จ่ายเพื่อเซิร์ฟ เซิร์ฟอัตโนมัติ และแลกเปลี่ยนคลิก
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลขยะหรือโฆษณาอันไม่พึงประสงค์ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • แสดงโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เช่น แถบเครื่องมือ
 • โหลดได้โดยซอฟต์แวร์ที่สามารถเรียกป๊อปอัป เปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ แก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือแทรกแซงการนำทางของไซต์ในลักษณะอื่น คุณมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครือข่ายหรือพาร์ทเนอร์โฆษณาใช้วิธีที่กล่าวมาเพื่อสร้างการเข้าชมไปยังหน้าที่มีโค้ด AdSense ของคุณ
 • ได้รับการเข้าชมจากการโฆษณาออนไลน์ เว้นเสียแต่ว่าไซต์นั้นจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ควรจะสามารถค้นหาสิ่งที่บอกไว้ในโฆษณาของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะการทำงานของโฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense ตราบใดที่การแก้ไขนั้นไม่เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาให้สูงเกินจริง หรือส่งผลเสียต่อผู้ลงโฆษณา โปรดดูการแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแหน่งโฆษณา

ขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทดลองใช้ตำแหน่งและรูปแบบโฆษณาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่วางโค้ด AdSense ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ป๊อปอัป อีเมล หรือซอฟต์แวร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ โปรดดูบทความนโยบายตำแหน่งโฆษณาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูนโยบายตำแหน่งโฆษณาทั้งหมด

โฆษณา ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาของ Google ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

 • รวมอยู่ในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (ยกเว้น AdMob) ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงแถบเครื่องมือ
 • แสดงในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ รวมถึงตำแหน่งที่มีการโหลดหน้าเว็บที่มีโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์
 • วางอยู่ภายในอีเมลหรือในหน้าเว็บที่มีข้อความอีเมลเป็นเนื้อหาหลัก
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่สร้างขึ้นแบบไดนามิก (เช่น การแชทสด การรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือความคิดเห็นที่รีเฟรชอัตโนมัติ) เป็นเนื้อหาหลัก
 • มีองค์ประกอบในหน้าเว็บบดบังอยู่
 • อยู่ใต้หรือใกล้กับปุ่มหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ตำแหน่งของโฆษณาไปขัดขวางการโต้ตอบตามปกติระหว่างผู้ใช้กับแอปหรือกับโฆษณา
 • วางในหน้าเว็บใดก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าเนื้อหา (ไม่มีผลกับ AdSense สำหรับการค้นหา หรือ AdSense สำหรับการค้นหาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • วางในหน้าเว็บที่เผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาโดยเฉพาะ
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาหรือ URL ที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Google อันเนื่องมาจากการใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์อย่างไม่ถูกต้อง
 • วางใน ภายใน หรือข้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google ในลักษณะที่เป็นการละเมิดนโยบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์

ผู้ใช้ควรสำรวจไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ได้อย่างสะดวก ไซต์ต้องไม่เปลี่ยนค่ากำหนดของผู้ใช้ เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ เริ่มการดาวน์โหลด มีมัลแวร์ หรือมีป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ที่ขัดขวางการสำรวจไซต์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

เพื่อช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีคุณภาพสูง Google จึงได้พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับไซต์ที่แสดงโฆษณา Google เราอนุญาตเพียงไซต์ที่ปฎิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคเหล่านี้เท่านั้น โปรดอ่านข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียดด้านล่าง

 • ใช้ภาษาที่รองรับ
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google ไม่ได้รองรับทุกภาษา เนื้อหาเว็บไซต์ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ใช้ภาษาต่อไปนี้ได้
 • ข้อกำหนดด้านรูปแบบ
  • WebView
   • โฆษณาแบบดิสเพลย์ AdSense สำหรับเนื้อหา (AFC) และ Ad Exchange (AdX) ไม่ได้รับการรองรับในเทคโนโลยี WebView บางอย่าง นักพัฒนาแอปที่ต้องการสร้างรายได้โดยการเผยแพร่โฆษณาแบบดิสเพลย์ AFC และ AdX ผ่าน WebView จะต้องใช้เฟรมสำหรับดูที่ระบบรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • โฆษณาในแอป Google AdMob และ AdX สามารถแสดงในแอปติดกับ WebView ได้ ตราบใดที่ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ยังคงใช้งานอยู่ และผู้เผยแพร่โฆษณาปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดของ AdSense

คุกกี้ของโฆษณา Google

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ต้องมีและต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุว่าบุคคลที่สามอาจวางและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือใช้เว็บบีคอนในการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัว

การระบุตัวตนผู้ใช้และความยินยอมของผู้ใช้

คุณต้องไม่ส่งต่อข้อมูลต่อไปนี้มาให้ Google

 • ข้อมูลที่ Google สามารถใช้หรือจดจำเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนรายบุคคลได้ หรือ
 • ข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการถาวร (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำของโทรศัพท์มือถือ หากตัวระบุดังกล่าวไม่สามารถรีเซ็ตได้)

คุณต้องไม่ใช้ Google AdSense เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เข้ากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมก่อนหน้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยไม่มีประกาศที่ชัดเจนจากผู้รวมดังกล่าว หรือไม่มีความยินยอมตอบรับล่วงหน้าของผู้ใช้ (การเลือกเข้าร่วม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการระบุตัวตนผู้ใช้

นอกจากนี้คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU

ความเป็นส่วนตัว

คุณต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การแชร์และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในไซต์ แอป หรือ พร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ อันเป็นผลจากการใช้บริการโฆษณา Google ของคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลของ Google นี้ คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงลิงก์วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ของเราอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของคุณ

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเด็ก (COPPA)

หากคุณใช้บริการโฆษณา Google ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเด็ก (COPPA) (ก) คุณต้องแจ้งเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ COPPA ให้ Google ทราบโดยใช้เครื่องมือใน https://www.google.com/webmasters/tools/coppa หรือวิธีการสำหรับแอปที่อธิบายไว้ใน https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting และ (ข) คุณต้องไม่ใช้การโฆษณาตามความสนใจ (รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้ง) เพื่อกำหนดเป้าหมายรายการต่อไปนี้ (i) กิจกรรมปัจจุบันหรือที่ผ่านมาของผู้ใช้ที่คุณทราบว่าอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ (ii) กิจกรรมปัจจุบันหรือที่ผ่านมาในเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายเป็นผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี

เนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน

AdSense จำกัดตำแหน่งของโฆษณาในไซต์การพนัน และเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน เรามีนโยบายสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันที่แตกต่างกันไปตามประเทศที่ผู้เผยแพร่โฆษณาตั้งอยู่ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่อยู่นอกกลุ่มประเทศที่จำกัดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณาในเนื้อหาการพนันใดๆ หรือในหน้าเว็บที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้วางเดิมพันหรือเล่นเกมเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้รับเงินหรือรางวัลอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับอนุญาตให้สร้างรายได้จากหน้าเว็บที่มีการพนันออนไลน์ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาการพนันออนไลน์ และหน้าเว็บที่ลิงก์กับเนื้อหาเกี่ยวกับการพนัน หากตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศดังต่อไปนี้ เนื้อหาการพนัน ได้แก่ เกมคาสิโนออนไลน์ การพนันกีฬา บิงโก สลากกินแบ่ง เคล็ดลับและความเป็นต่อในการพนัน การแข่งขันต่อแต้ม ไพ่นกกระจอกของจีน เอกสารทางการศึกษา/เอกสารเสริม และรหัสโบนัส

ออสเตรีย กรีซ โปรตุเกส
เบลเยียม ไอร์แลนด์ โรมาเนีย
แคนาดา อิสราเอล เซอร์เบีย
เดนมาร์ก อิตาลี สเปน
ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน
ฝรั่งเศส เปรู สหราชอาณาจักร

ผู้เผยแพร่โฆษณาเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ Google และต้องได้รับอนุมัติโดยทีมงานนโยบาย AdSense ก่อน จึงจะสามารถแสดงโฆษณาได้ หากคุณมีคุณสมบัติ AdSense จะติดต่อคุณอย่างแน่นอน ผู้เผยแพร่โฆษณาที่อยู่นอกประเทศเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงโฆษณาในเนื้อหาที่อนุญาตการพนันทุกประเภท หรือมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาประเภทดังกล่าว

เพื่อรักษาเครือข่ายดิสเพลย์ทั่วโลกให้เหมาะสำหรับเยาวชน โฆษณาจะสามารถแสดงในเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันได้ ต่อเมื่อทั้งผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้เข้าชมหน้าเว็บนั้นอยู่ภายในประเทศที่ได้รับอนุมัติด้านการพนัน และผู้เข้าชมรายดังกล่าวเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันผู้เผยแพร่โฆษณามีช่องทางในการเลือกรับโฆษณาการพนันด้วยการใช้ฟีเจอร์การกรองหมวดหมู่ได้แล้ว หากคุณไม่ต้องการรับโฆษณาการพนันในไซต์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ตัวอย่าง

ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ยังไม่ได้รับเลือกหรือได้รับการอนุมัติสำหรับเนื้อหาการพนัน

อนุญาต ไม่อนุญาต
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับเกมที่เล่นเพื่อความสนุก การแข่งขัน การชิงรางวัล การจับสลาก
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันเฉพาะภายในสถานที่ (เว็บไซต์คาสิโนของโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว)
 • เว็บไซต์ส่งเสริมกีฬาแฟนตาซี
 • เว็บไซต์จำหน่ายหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนัน
 • ฟอรัมพูดคุยหรือบล็อกเกี่ยวกับการพนันที่ไม่ส่งการเข้าชมไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์
 • เว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์การพนัน
 • ไซต์การพนันออนไลน์ อย่างเช่น ไซต์คาสิโนออนไลน์ หรือวางเดิมพันออนไลน์
 • ไซต์ที่ส่งการเข้าชมไปยังไซต์การพนันออนไลน์ อย่างเช่น ผ่านลิงก์ทั่วไป

ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ได้รับเลือกหรือได้รับการอนุมัติสำหรับเนื้อหาการพนัน และอาศัยอยู่ในประเทศต่อไปนี้ ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี อิสราเอล นอร์เวย์ เปรู โปรตุเกส โรมาเนีย เซอร์เบีย สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร

อนุญาต
 • ไซต์การพนันออนไลน์ อย่างเช่น ไซต์คาสิโนออนไลน์ หรือวางเดิมพันออนไลน์
 • ไซต์ที่ส่งการเข้าชมไปยังไซต์การพนันออนไลน์ อย่างเช่น ผ่านลิงก์ทั่วไป
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับเกมที่เล่นเพื่อความสนุก การแข่งขัน การชิงรางวัล การจับสลาก
 • เว็บไซต์เกี่ยวกับการพนันเฉพาะภายในสถานที่ (เว็บไซต์คาสิโนของโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยว)
 • เว็บไซต์ส่งเสริมกีฬาแฟนตาซี
 • เว็บไซต์จำหน่ายหนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนัน
 • ฟอรัมพูดคุยหรือบล็อกเกี่ยวกับการพนันที่ไม่ส่งการเข้าชมไปยังเว็บไซต์การพนันออนไลน์
 • เว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์การพนัน

นโยบายเฉพาะผลิตภัณฑ์

อัปเดตล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2017

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร