นโยบายโปรแกรม AdSense

ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Google เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณและ/หรือปิดบัญชี AdSense ของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม AdSense อีกต่อไป หากบัญชีถูกปิด

เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบข้อมูลอัปเดตในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดในการให้บริการทางออนไลน์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลล่าสุดและปฏิบัติตามนโยบายที่แสดงไว้ที่นี่ การยกเว้นใดๆ จากนโยบายเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก Google ก่อนเท่านั้น

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด

คลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่คลิกโฆษณาของตนเองหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ทำให้เกิดการแสดงผลและ/หรือการคลิกที่สูงเกินความเป็นจริง รวมทั้งวิธีการที่ทำด้วยตัวเองอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การคลิกที่โฆษณา Google ต้องเกิดจากความสนใจของผู้ใช้อย่างแท้จริง ห้ามมิให้ใช้วิธีการใดๆ เพื่อสร้างจำนวนคลิกหรือการแสดงผลสำหรับโฆษณา Google ของคุณอย่างไม่เป็นจริงโดยเด็ดขาด วิธีที่ต้องห้ามเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การคลิกหรือการแสดงผลด้วยตนเองซ้ำๆ เครื่องมือสร้างคลิกและการแสดงผลอัตโนมัติ รวมถึงการใช้โปรแกรมบ็อตหรือซอฟต์แวร์หลอกลวง โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้คุณคลิกโฆษณาของคุณเองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การส่งเสริมให้เกิดการคลิกหรือการดู (พื้นที่โฆษณาที่ไม่มีการให้รางวัล)

ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่ขอให้ผู้อื่นคลิกหรือดูโฆษณาของตนหรือใช้วิธีหลอกลวงอื่นใดที่ทำให้เกิดการคลิกหรือการดู ยกเว้นสำหรับพื้นที่โฆษณาที่มีการให้รางวัล ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา การสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว หรือการวางรูปภาพถัดจากโฆษณาแต่ละรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าร่วมโปรแกรม AdSense จะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • เสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา หรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว
 • สนับสนุนให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา Google โดยใช้ข้อความเช่น "คลิกที่โฆษณา" "สนับสนุนเรา" "เยี่ยมชมลิงก์เหล่านี้" หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน
 • ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปที่โฆษณาโดยใช้ลูกศรหรือลูกเล่นด้านกราฟิกอื่นๆ
 • วางรูปภาพที่สร้างความเข้าใจผิดใกล้กับโฆษณาแต่ละรายการ
 • วางโฆษณาในสคริปต์กล่องแบบลอย
 • จัดรูปแบบโฆษณาเพื่อไม่ให้แยกความแตกต่างระหว่างโฆษณากับเนื้อหาอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้น
 • กำหนดรูปแบบเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อทำให้แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหากับโฆษณาได้ยาก
 • วางป้ายกำกับที่สร้างความเข้าใจผิดในหน่วยโฆษณา Google เช่น โฆษณาใช้ป้ายกำกับว่า "ลิงก์ผู้สนับสนุน" หรือ "โฆษณา" ได้แต่ใช้ว่า "เว็บไซต์ที่ชื่นชอบ" หรือ "ข้อเสนอสูงสุดสำหรับวันนี้" ไม่ได้

นโยบายเนื้อหา

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่วางโค้ด AdSense ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เพราะอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติการใช้งาน

ผู้เผยแพร่โฆษณาวางโค้ด AdSense ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาซึ่งอยู่ในขอบเขตข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ได้ แต่เนื้อหานี้มีแนวโน้มว่าจะได้รับการโฆษณาน้อยกว่าที่เนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ถูกจำกัด

ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่วางโฆษณา Google ไว้ในเว็บไซต์ซึ่งมีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

พื้นที่โฆษณาที่ได้รับสิทธิ์ (ads.txt)

หากผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense เลือกใช้ ads.txt ในโดเมนของตน จะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีชื่อในฐานะผู้ขายที่ได้รับสิทธิ์ของพื้นที่โฆษณาดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ขายพื้นที่โฆษณาของคุณด้วย ads.txt

แหล่งที่มาของการเข้าชม

โฆษณา Google วางในหน้าเว็บที่ได้รับการเข้าชมจากแหล่งที่มาบางแห่งไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่เข้าร่วมในโปรแกรมจ้างคลิก ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือแสดงโฆษณาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้การโฆษณาออนไลน์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของตนเองสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ลงโฆษณา Google ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • ใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อทำให้เกิดการคลิกหรือการแสดงผล เช่น โปรแกรมจ้างคลิก จ่ายเพื่อเซิร์ฟ เซิร์ฟอัตโนมัติ และแลกเปลี่ยนคลิก
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลขยะหรือโฆษณาอันไม่พึงประสงค์ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • แสดงโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เช่น แถบเครื่องมือ
 • โหลดได้โดยซอฟต์แวร์ที่เรียกป๊อปอัปได้ เปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ แก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือแทรกแซงการนำทางของไซต์ในลักษณะอื่น คุณมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครือข่ายหรือพาร์ทเนอร์โฆษณาใช้วิธีที่กล่าวมาเพื่อสร้างการเข้าชมไปยังหน้าที่มีโค้ด AdSense ของคุณ
 • ได้รับการเข้าชมจากการโฆษณาออนไลน์ เว้นเสียแต่ว่าไซต์นั้นจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ควรจะค้นหาสิ่งที่บอกไว้ในโฆษณาของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะการทำงานของโฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense ตราบใดที่การแก้ไขนั้นไม่เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาให้สูงเกินจริง หรือส่งผลเสียต่อผู้ลงโฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense

ตำแหน่งโฆษณา

ขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทดลองใช้ตำแหน่งและรูปแบบโฆษณาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่วางโค้ด AdSense ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ป๊อปอัป อีเมล หรือซอฟต์แวร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ โปรดดูบทความนโยบายตำแหน่งโฆษณาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูนโยบายตำแหน่งโฆษณาทั้งหมด

โฆษณา ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาของ Google ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

 • รวมอยู่ในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (ยกเว้น AdMob) ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงแถบเครื่องมือ
 • แสดงในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ รวมถึงตำแหน่งที่มีการโหลดหน้าเว็บที่มีโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์
 • วางอยู่ภายในอีเมลหรือในหน้าเว็บที่มีข้อความอีเมลเป็นเนื้อหาหลัก
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่สร้างขึ้นแบบไดนามิก (เช่น การแชทสด การรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือความคิดเห็นที่รีเฟรชอัตโนมัติ) เป็นเนื้อหาหลัก
 • มีองค์ประกอบในหน้าเว็บบดบังอยู่
 • อยู่ใต้หรือใกล้กับปุ่มหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ตำแหน่งของโฆษณาไปขัดขวางการโต้ตอบตามปกติระหว่างผู้ใช้กับแอปหรือกับโฆษณา
 • วางในหน้าเว็บที่ไม่ใช่หน้าเนื้อหา (ไม่มีผลกับ AdSense สำหรับการค้นหา หรือ AdSense สำหรับการค้นหาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • วางในหน้าเว็บที่เผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาโดยเฉพาะ
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาหรือ URL ที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Google อันเนื่องมาจากการใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือคุณลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์อย่างไม่ถูกต้อง
 • วางใน ภายใน หรือข้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google ในลักษณะที่เป็นการละเมิดนโยบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
 • วางบนหน้าที่เฟรมเนื้อหา ซึ่งก็คือการที่เว็บไซต์หนึ่งแสดงเว็บไซต์ของผู้อื่นภายในเฟรมหรือหน้าต่างในเว็บไซต์หรือแอปของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น 

ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์

ผู้ใช้ควรไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ได้อย่างสะดวก เว็บไซต์ต้องไม่เปลี่ยนค่ากำหนดของผู้ใช้ เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ เริ่มการดาวน์โหลด มีมัลแวร์ หรือมีป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ที่ขัดขวางการไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

ข้อกำหนดทางเทคนิค

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดี Google จึงได้พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google เราอนุญาตเฉพาะเว็บไซต์ที่ปฎิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคเหล่านี้เท่านั้น โปรดอ่านข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียดด้านล่าง

 • ใช้ภาษาที่รองรับ
  • ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา Google ไม่ได้รองรับทุกภาษา เนื้อหาเว็บไซต์ที่ใช้สมัครเข้าร่วมโปรแกรมเหล่านี้ใช้ภาษาต่อไปนี้ได้
 • ข้อกำหนดด้านรูปแบบ
  • WebView
   • ระบบยังไม่รองรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ AdSense สำหรับเนื้อหา (AFC) และ Ad Exchange (AdX) กับเทคโนโลยี WebView บางอย่าง นักพัฒนาแอปที่ต้องการสร้างรายได้โดยการเผยแพร่โฆษณาแบบดิสเพลย์ AFC และ AdX ผ่าน WebView จะต้องใช้เฟรมสำหรับดูที่ระบบรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • โฆษณาในแอป Google AdMob และ AdX แสดงในแอปติดกับ WebView ได้ ตราบใดที่ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ยังคงใช้งานอยู่ และผู้เผยแพร่โฆษณาปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดของ AdSense

คุกกี้ของโฆษณา Google

ผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense ต้องมีและต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุว่าบุคคลที่สามอาจวางและอ่านคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ หรือใช้เว็บบีคอนในการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเตรียมนโยบายความเป็นส่วนตัว

การระบุตัวตนผู้ใช้และความยินยอมของผู้ใช้

คุณต้องไม่ส่งต่อข้อมูลต่อไปนี้มาให้ Google

 • ข้อมูลที่ Google ใช้หรือจดจำเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ หรือ
 • ข้อมูลที่ระบุอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการถาวร (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำของโทรศัพท์มือถือ หากตัวระบุดังกล่าวรีเซ็ตไม่ได้)

คุณต้องไม่ใช้ Google AdSense เพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้เข้ากับข้อมูลที่เก็บรวบรวมก่อนหน้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนไม่ได้ โดยไม่มีประกาศที่ชัดเจนจากผู้รวมดังกล่าว หรือไม่มีความยินยอมตอบรับล่วงหน้าของผู้ใช้ (การเลือกเข้าร่วม)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการระบุตัวผู้ใช้

นอกจากนี้คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายการยินยอมของผู้ใช้ EU

ความเป็นส่วนตัว

คุณต้องเปิดเผยการรวบรวมข้อมูล การแชร์และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ แอป หรือ พร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ อันเป็นผลจากการใช้บริการโฆษณา Google ของคุณอย่างชัดเจน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลของ Google คุณจะมีตัวเลือกในการแสดงลิงก์วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอปของพาร์ทเนอร์ของเราในเว็บไซต์ของคุณ

กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act - COPPA)

หากคุณใช้บริการการลงโฆษณาของ Google ใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act - COPPA) (ก) คุณต้องแจ้งเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ COPPA ให้ Google ทราบโดยใช้เครื่องมือใน https://search.google.com/search-console/coppa หรือวิธีการสำหรับแอปที่อธิบายไว้ใน https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting และ (ข) คุณต้องใช้การโฆษณาตามความสนใจ (รวมถึงรีมาร์เก็ตติ้ง) เพื่อกำหนดเป้าหมายเป็นรายการต่อไปนี้ (1) กิจกรรมปัจจุบันหรือที่ผ่านมาของผู้ใช้ที่คุณทราบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ (2) กิจกรรมปัจจุบันหรือที่ผ่านมาในเว็บไซต์ที่มีเป้าหมายเป็นผู้ใช้อายุต่ำกว่า 13 ปี

นโยบายเฉพาะผลิตภัณฑ์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2019

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร