เราเพิ่งเปิดตัวหน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเกี่ยวกับบัญชี เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

นโยบายโปรแกรม AdSense

ผู้เผยแพร่โฆษณาทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อไปนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Google เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณและ/หรือปิดบัญชี AdSense ของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม AdSense อีกต่อไป หากบัญชีถูกปิด

เนื่องจากเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบข้อมูลอัปเดตในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดในการให้บริการทางออนไลน์ของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามข้อมูลล่าสุดและปฏิบัติตามนโยบายที่แสดงไว้ที่นี่ การยกเว้นใดๆ จากนโยบายเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก Google ก่อนเท่านั้น

ขยายทั้งหมด ยุบทั้งหมด

คลิกและการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่คลิกโฆษณาของตนเองหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ทำให้เกิดการแสดงผลและ/หรือการคลิกที่สูงเกินจริง รวมทั้งวิธีการที่ทำด้วยตัวเองอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การคลิกในโฆษณา Google ต้องเป็นผลลัพธ์จากความสนใจของผู้ใช้โดยแท้ เราไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการใดๆ เพื่อสร้างจำนวนคลิกหรือการแสดงผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากโฆษณา Google วิธีต้องห้ามเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคลิกหรือการแสดงผลด้วยตนเองซ้ำๆ เครื่องมือสร้างคลิกและการแสดงผลอัตโนมัติ รวมทั้งการใช้โรบ็อตหรือซอฟต์แวร์หลอกลวง โปรดทราบว่าเราไม่อนุญาตให้คลิกโฆษณาของตนเองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การส่งเสริมให้เกิดการคลิกหรือการดู (พื้นที่โฆษณาที่ไม่มีการให้รางวัล)

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่ขอให้ผู้อื่นคลิกหรือดูโฆษณาของตนหรือใช้วิธีหลอกลวงอื่นใดที่ทำให้เกิดการคลิกหรือการดู ยกเว้นพื้นที่โฆษณาที่มีการให้รางวัล ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา การสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว หรือการวางรูปภาพถัดจากโฆษณาแต่ละรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้และผู้ลงโฆษณาจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เข้าร่วมโปรแกรม AdSense จะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • เสนอว่าจะให้สิ่งตอบแทนเมื่อผู้ใช้ชมโฆษณาหรือทำการค้นหา หรือสัญญาว่าจะให้เงินแก่บุคคลที่สามสำหรับการกระทำดังกล่าว
 • สนับสนุนให้ผู้ใช้คลิกโฆษณา Google โดยใช้ข้อความเช่น "คลิกที่โฆษณา" "สนับสนุนเรา" "เยี่ยมชมลิงก์เหล่านี้" หรือข้อความอื่นที่คล้ายกัน
 • ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ไปที่โฆษณาโดยใช้ลูกศรหรือลูกเล่นด้านกราฟิกอื่นๆ
 • วางรูปภาพที่สร้างความเข้าใจผิดใกล้กับโฆษณาแต่ละรายการ
 • วางโฆษณาในสคริปต์กล่องแบบลอย
 • จัดรูปแบบโฆษณาเพื่อไม่ให้แยกความแตกต่างระหว่างโฆษณากับเนื้อหาอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้นได้
 • กำหนดรูปแบบเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อทำให้แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อหากับโฆษณาได้ยาก
 • วางป้ายกำกับที่สร้างความเข้าใจผิดในหน่วยโฆษณา Google เช่น โฆษณาใช้ป้ายกำกับว่า "ลิงก์ผู้สนับสนุน" หรือ "โฆษณา" ได้ แต่ใช้ว่า "เว็บไซต์ที่ชื่นชอบ" หรือ "ข้อเสนอสูงสุดสำหรับวันนี้" ไม่ได้

นโยบายเนื้อหา

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่วางโค้ด AdSense ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google เพราะอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับหรือยุติการใช้งาน

ผู้เผยแพร่โฆษณาวางโค้ด AdSense ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาเข้าข่ายข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google ได้ แต่จะมีโอกาสได้แสดงโฆษณาน้อยกว่าเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ถูกจำกัด

ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่วางโฆษณา Google ไว้ในเว็บไซต์ซึ่งมีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้าประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

พื้นที่โฆษณาที่ได้รับสิทธิ์ (ads.txt)

หากผู้เผยแพร่โฆษณา AdSense เลือกใช้ ads.txt ในโดเมนของตน จะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีชื่อในฐานะผู้ขายที่ได้รับสิทธิ์ของพื้นที่โฆษณาดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ขายพื้นที่โฆษณาของคุณด้วย ads.txt

แหล่งที่มาของการเข้าชม

คุณวางโฆษณา Google ในหน้าเว็บที่ได้รับการเข้าชมจากแหล่งที่มาบางแห่งไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่เข้าร่วมในโปรแกรมจ้างคลิก ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ หรือแสดงโฆษณาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้การโฆษณาออนไลน์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าเว็บของตนเองสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ลงโฆษณา Google จะได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

 • ใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อทำให้เกิดการคลิกหรือการแสดงผล เช่น โปรแกรมจ้างคลิก โปรแกรมจ้างดู ออโต้เซิร์ฟ และการแลกเปลี่ยนคลิก
 • ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลขยะหรือโฆษณาอันไม่พึงประสงค์ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • แสดงโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เช่น แถบเครื่องมือ
 • โหลดโดยซอฟต์แวร์ที่เรียกป๊อปอัปได้ เปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ แก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือแทรกแซงการนำทางของเว็บไซต์ในลักษณะอื่น คุณมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือแอฟฟิลิเอตใช้วิธีที่กล่าวมาเพื่อนำทางผู้เข้าชมไปยังหน้าที่มีโค้ด AdSense ของคุณ
 • ได้รับการเข้าชมจากโฆษณาออนไลน์ เว้นแต่ว่าเว็บไซต์นั้นจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพของหน้า Landing Page ของ Google ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ควรจะค้นหาสิ่งที่บอกไว้ในโฆษณาของคุณได้อย่างง่ายดาย

ลักษณะการทำงานของโฆษณา

ผู้เผยแพร่โฆษณาได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense ตราบใดที่การแก้ไขนั้นไม่เพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาให้สูงเกินจริง หรือส่งผลเสียต่อผู้ลงโฆษณา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การแก้ไขโค้ดโฆษณา AdSense

ตำแหน่งโฆษณา

ขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทดลองใช้ตำแหน่งและรูปแบบโฆษณาต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาจะต้องไม่วางโค้ด AdSense ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ป๊อปอัป อีเมล หรือซอฟต์แวร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ โปรดดูบทความนโยบายตำแหน่งโฆษณาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ดูนโยบายตำแหน่งโฆษณาทั้งหมด

โฆษณา ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาของ Google ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

 • รวมอยู่ในซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (ยกเว้น AdMob) ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมไปถึงแถบเครื่องมือ
 • แสดงในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ รวมถึงตำแหน่งที่มีการโหลดหน้าเว็บที่มีโฆษณา Google ช่องค้นหา หรือผลการค้นหาในป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์
 • วางอยู่ภายในอีเมลหรือในหน้าเว็บที่มีข้อความอีเมลเป็นเนื้อหาหลัก
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่สร้างขึ้นแบบไดนามิก (เช่น การแชทสด การรับส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือความคิดเห็นที่รีเฟรชอัตโนมัติ) เป็นเนื้อหาหลัก
 • มีองค์ประกอบในหน้าเว็บบดบังอยู่
 • อยู่ใต้หรือใกล้กับปุ่มหรือสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ตำแหน่งของโฆษณาไปขัดขวางการโต้ตอบตามปกติระหว่างผู้ใช้กับแอปหรือกับโฆษณา
 • วางในหน้าเว็บที่ไม่ใช่หน้าเนื้อหา (ไม่มีผลกับ AdSense สำหรับการค้นหา หรือ AdSense สำหรับการค้นหาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • วางในหน้าเว็บที่เผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาโดยเฉพาะ
 • วางในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาหรือ URL ที่อาจทำให้ผู้ใช้สับสนว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Google อันเนื่องมาจากการใช้โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์อย่างไม่ถูกต้อง
 • วางบน ภายใน หรือข้างผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google ในลักษณะที่ละเมิดนโยบายของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น
 • วางบนหน้าที่เฟรมเนื้อหา ซึ่งก็คือการที่เว็บไซต์หนึ่งแสดงเว็บไซต์ของผู้อื่นภายในเฟรมหรือหน้าต่างในเว็บไซต์หรือแอปของตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้น 

ลักษณะการทำงานของเว็บไซต์

ผู้ใช้ควรไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google ได้อย่างสะดวก เว็บไซต์ต้องไม่เปลี่ยนค่ากำหนดของผู้ใช้ เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ เริ่มการดาวน์โหลด มีมัลแวร์ หรือมีป๊อปอัปหรือป๊อปอันเดอร์ที่ขัดขวางการไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์

การนำทางเว็บไซต์ที่หลอกลวง

ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องไม่ใช้วิธีการติดตั้งใช้งานที่หลอกลวงในการลงโฆษณาในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นเมนู การนําทาง หรือลิงก์ดาวน์โหลดเพื่อให้ได้รับคลิกหรือการดู โปรดทราบว่าผู้เผยแพร่โฆษณาทุกรายมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าการติดตั้งใช้งานโฆษณาเป็นไปตามนโยบายตําแหน่งโฆษณา 

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการสตรีมเนื้อหาหรือดาวน์โหลด
 • การลิงก์ไปยังเนื้อหาที่ไม่มีอยู่
 • การเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่ไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เข้าใจผิด
 • การนําทางประเภทอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อจงใจให้ผู้ใช้เข้าใจผิด
 • การติดตั้งใช้งานโฆษณาในหน้าเว็บในตําแหน่งที่โดยแท้จริงแล้วควรเป็นตำแหน่งของการนำทางไปยังส่วนต่างๆ

ข้อกำหนดทางเทคนิค

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดี Google จึงได้พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณา Google เราอนุญาตเฉพาะเว็บไซต์ที่ปฎิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคเหล่านี้เท่านั้น โปรดอ่านข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียดด้านล่าง

 • ข้อกำหนดด้านรูปแบบ
  • WebView
   • ระบบยังไม่รองรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ AdSense สำหรับเนื้อหา (AFC) และ Ad Exchange (AdX) กับเทคโนโลยี WebView บางอย่าง นักพัฒนาแอปที่ประสงค์จะสร้างรายได้โดยการเผยแพร่โฆษณาแบบดิสเพลย์ AFC และ AdX ผ่าน WebView จะต้องใช้เฟรมสำหรับดูที่ระบบรองรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
   • โฆษณาในแอป Google AdMob และ AdX แสดงในแอปติดกับ WebView ได้ ตราบใดที่ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ยังคงใช้งานอยู่ และผู้เผยแพร่โฆษณาปฏิบัติตามนโยบายโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมดของ AdSense

นโยบายเฉพาะผลิตภัณฑ์

อัปเดตล่าสุด: 30 กันยายน 2020

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
' data-mime-type=
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
157
false