Policy

Programpolicyer för AdSense

Alla utgivare måste följa dessa policyer, så läs igenom dem noga. Om du bryter mot policyerna utan tillstånd från Google förbehåller vi oss rätten att när som helst inaktivera annonsvisningen på din webbplats och/eller inaktivera ditt AdSense-konto. Om ditt konto inaktiveras får du inte längre delta i AdSense-programmet.

Eftersom policyerna kan ändras när som helst bör du komma tillbaka hit med jämna mellanrum och se om det finns uppdateringar. I enlighet med våra användarvillkor online ansvarar du för att hålla dig informerad om och följa policyerna som publiceras här. Undantag från dessa policyer är endast tillåtna med tillstånd från Google.

Utöka alla Komprimera alla

Ogiltiga klick och exponeringar

Utgivare får inte klicka på sina egna annonser eller genom andra metoder öka antalet exponeringar och/eller klick på konstgjord väg, inräknat manuella metoder.

Läs mer

Klick på Google-annonser måste vara ett resultat av äkta användarintresse. Metoder som på konstgjord väg framkallar klick på eller exponeringar av dina Google-annonser är strängt förbjudna. Förbjudna metoder omfattar, men är inte begränsade till, upprepade manuella klick eller exponeringar, verktyg för att skapa automatiska klick och exponeringar samt användning av sökrobotar och bedräglig programvara. Observera att det är förbjudet att klicka på sina egna annonser, oavsett anledning.

Uppmuntra klick eller visningar (icke-premierat annonsutrymme)

Med undantag för premierat annonsutrymme är det inte tillåtet för utgivare att be andra att klicka på eller visa deras annonser. Det är heller inte tillåtet att använda vilseledande implementeringsmetoder för att få klick eller visningar. Detta omfattar, men är inte begränsat till, att erbjuda kompensation till användare när de visar annonser eller gör sökningar, utlova att samla in pengar till tredje part i utbyte mot sådan aktivitet eller placera bilder bredvid enskilda annonser.

Läs mer

För att både användare och annonsörer ska få en så bra upplevelse som möjligt tillåter vi inte att utgivare i AdSense-programmet

 • kompenserar användare som tittar på annonser eller gör sökningar, eller utlovar kompensation till tredje part för sådan aktivitet
 • uppmuntrar användare att klicka på Google-annonser genom att använda fraser som ”klicka på annonserna”, ”stöd oss” eller ”besök dessa länkar”
 • riktar användarnas uppmärksamhet till annonserna med hjälp av pilar eller andra grafiska specialmetoder
 • placerar vilseledande bilder bredvid enskilda annonser
 • placerar annonser i flytande rutor
 • utformar annonserna så att de inte går att skilja från annat innehåll på sidan
 • utformar innehållet på webbplatsen så att det är svårt att urskilja annonserna
 • placerar vilseledande etiketter ovanför Google-annonsenheter. Annonser får till exempel vara märkta ”Sponsrade länkar” eller ”Annonser” men inte ”Favoritwebbplatser” eller ”Dagens bästa erbjudanden”.

Innehållspolicyer

Utgivare får inte placera AdSense-kod på sidor med innehåll som strider mot policyerna för Google-utgivare. Om du gör det kan det leda till att ditt eller dina konton stängs av tillfälligt eller avslutas helt.

Utgivare kan placera AdSense-kod på sidor med innehåll som omfattas av begränsningarna för Google-utgivare, även om detta innehåll troligtvis får färre annonser än annat innehåll som inte omfattas av sådana begränsningar.

Otillåten användning

Utgivare får inte placera Google-annonser på webbplatser som utgör exempel på otillåten användning. Mer information finns på sidan om otillåten användning.

Auktoriserat annonsutrymme (ads.txt)

Om AdSense-utgivare väljer att använda ads.txt på sina domäner måste de säkerställa att de registreras som auktoriserade säljare av annonsutrymmet. Läs mer i Ange vem som är auktoriserad att sälja ditt annonsutrymme via ads.txt.

Trafikkällor

Google-annonser får inte placeras på webbsidor som får trafik från vissa källor. Utgivare får exempelvis inte delta i program för klick mot betalning, skicka oönskad e-post eller visa annonser som genereras automatiskt till följd av aktivitet i program. Dessutom måste utgivare som annonserar på webben se till att deras sidor följer Googles kvalitetsriktlinjer för målsidor.

Läs mer

För att skydda såväl internetanvändare som annonsörer på Google får de webbplatser där det visas Google-annonser inte

 • använda tjänster från tredje part som genererar klick eller exponeringar, till exempel betalning för att klicka eller surfa, automatisk surfning och klickutbytesprogram
 • marknadsföras via oombedda massutskick via e-post eller oönskade annonser på webbplatser från tredje part
 • visa Google-annonser, sökrutor eller sökresultat till följd av aktivitet i program, exempelvis klick på verktygsfält
 • läsas in av program som kan visa popup-fönster, omdirigera användare till oönskade webbplatser, ändra webbläsarinställningar eller på annat sätt störa navigeringen på webbplatsen. Du ansvarar för att inga annonsnätverk eller partner använder sådana metoder för att rikta trafik till sidor som innehåller din AdSense-kod.
 • få trafik från onlineannonsering om inte webbplatsen iakttar andan i Googles kvalitetsriktlinjer för målsidor. Det ska till exempel vara enkelt för användarna att hitta det du utlovar i dina annonser.

Annonsbeteende

Utgivare får göra ändringar i AdSense-annonskoden under förutsättning att ändringarna inte på ett konstgjort sätt förbättrar annonsresultatet eller skadar annonsörer. Mer information finns i Ändring av AdSense-annonskoden.

Annonsplacering

Utgivarna uppmuntras att experimentera med olika placeringar och annonsformat. AdSense-koden får däremot inte placeras på olämpliga ställen, som i popup-fönster, e-postmeddelanden eller programvara. Utgivarna måste också iaktta de enskilda policyerna för varje produkt som används. Mer information finns i artikeln om våra policyer för annonsplacering.

Visa fullständiga policyer för annonsplacering.

Google-annonser, sökrutor och sökresultat får inte

 • integreras i programvara (gäller inte AdMob), inräknat verktygsfält
 • visas i popup- eller popunder-fönster, inräknat där en sida som har Google-annonser, sökrutor eller sökresultat läses in i ett popup- eller popunder-fönster
 • placeras i e-postmeddelanden eller på sidor där e-postmeddelanden är huvudfokus
 • placeras på sidor där dynamiskt genererat innehåll är huvudfokus (livechatt, snabbmeddelanden, kommentarer som uppdateras automatiskt och annat)
 • skymmas av komponenter på en sida
 • placeras under eller intill knappar eller andra objekt så att placeringen av annonsen stör användarens normala interaktion med appen eller annonsen
 • placeras på webbsidor som inte är innehållsbaserade (gäller inte AdSense for Search eller AdSense for Search för mobiler)
 • placeras på webbsidor som publiceras specifikt för att visa annonser
 • placeras på sidor vars innehåll eller webbadress kan vilseleda användarna så att de tror att sidorna är förknippade med Google på grund av felaktig användning av logotyper, varumärken eller andra märkesprofiler
 • placeras på, inuti eller tillsammans med andra produkter eller tjänster från Google på ett sätt som strider mot policyn för den produkten eller tjänsten.
 • Placeras på sidor med innehåll i ramar. När en webbplats eller app visar en annan webbplats i en ram eller ett fönster, utan tillstånd från webbplatsägaren, betraktas detta som innehåll i en ram. 

Webbplatsbeteende

Det ska vara enkelt att navigera på webbplatser med Google-annonser. Webbplatsen får inte ändra användarinställningar, omdirigera användarna till oönskade webbplatser, starta nedladdningar, innehålla skadlig programvara eller popup- eller popunder-fönster som stör navigeringen på webbplatsen.

Vilseledande webbplatsnavigering

Utgivare får inte använda vilseledande implementeringsmetoder som placerar annonser på ett sådant sätt att de kan tolkas som meny-, navigerings- eller nedladdningslänkar för att få klick eller visningar. Tänk på att alla utgivare ansvarar för att annonsimplementeringen följer policyerna för annonsplacering

Detta innefattar men är inte begränsat till

 • falska påståenden om streamat innehåll eller nedladdningar
 • länkar till innehåll som inte finns
 • omdirigeringar till irrelevanta eller vilseledande webbsidor
 • andra typer av navigering som är avsedda att vilseleda användare
 • sidor där annonser implementeras på placeringar som vanligtvis är avsedda för navigering.

Tekniska krav

Google vill hjälpa dig att ge användarna en upplevelse av hög kvalitet. Därför har vi utvecklat tekniska specifikationer för webbplatser som visar Google-annonser. Vi tillåter endast webbplatser som följer dessa tekniska krav. Läs igenom de detaljerade tekniska kraven nedan:

 • Formatkrav
  • WebView
   • Displayannonser från AdSense for Content (AFC) och Ad Exchange (AdX) stöds inte med alla WebView-tekniker. Apputvecklare som vill generera intäkter genom att publicera displayannonser för AFC och AdX genom en WebView måste använda någon av följande visningsramar som stöds:
   • Annonser i appar från Google AdMob och AdX kan visas i en app i anslutning till en WebView förutsatt att SD för Google Mobile-annonser används och att utgivaren följer alla andra programpolicyer för AdSense.

Produktspecifika policyer

Senast uppdaterad: 30 september 2020

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt