Navštívte tiež sekciu Vaša stránka v službe AdSense, kde nájdete informácie prispôsobené vášmu účtu, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Pravidlá

Programové pravidlá služby AdSense

Všetci vlastníci sú povinní dodržiavať pravidlá spoločnosti Google pre vlastníkov a nasledujúce pravidlá, preto si ich pozorne prečítajte. Ak nebudete dodržiavať tieto pravidlá a nebudete na to mať povolenie od Googlu, vyhradzujeme si právo kedykoľvek zakázať zobrazovanie reklám na vašom webe alebo deaktivovať váš účet AdSense. Po deaktivácii účtu nebudete mať oprávnenie na ďalšiu účasť v programe AdSense.

Keďže svoje pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť, pravidelne kontrolujte, či nedošlo k ich aktualizácii. Podľa našich online zmluvných podmienok nesiete zodpovednosť za oboznamovanie sa s pravidlami, ktoré sú tu uverejnené, a tiež za ich dodržiavanie. Výnimky z týchto pravidiel sú povolené len so súhlasom Googlu.

Vlastníci môžu umiestniť kód AdSense na stránky s obsahom, ktorý neporušuje obmedzenia spoločnosti Google pre vlastníkov, aj keď rozsah inzercie v takomto obsahu bude pravdepodobne menší než v obsahu, na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Rozbaliť všetko Zbaliť všetko

Neplatné kliknutia a zobrazenia

Vlastníci nesmú klikať na vlastné reklamy ani používať akékoľvek spôsoby umelého zvyšovania počtu zobrazení alebo kliknutí vrátane manuálnych metód.

Ďalšie informácie

Kliknutia na reklamy Google musia vyplynúť zo skutočného záujmu používateľa. Akékoľvek metódy, ktoré umelo generujú kliknutia na reklamy Google alebo zobrazenia týchto reklám, sú prísne zakázané. Tieto zakázané metódy okrem iného zahŕňajú aj opakované manuálne kliknutia alebo zobrazenia, používanie nástrojov na automatické generovanie kliknutí a zobrazení a používanie robotov alebo podvodného softvéru. Upozorňujeme, že klikanie na vlastné reklamy z akéhokoľvek dôvodu je zakázané.

Nabádanie na kliknutia alebo zobrazenia (inventár bez odmien)

S výnimkou inventára s odmenami vlastníci nesmú žiadať iné osoby, aby klikali na ich reklamy alebo ich zobrazovali, respektíve nesmú používať žiadne podvodné postupy na získavanie kliknutí alebo zobrazení. Medzi takéto postupy okrem iného patria ponúkanie odmeny používateľom za zobrazovanie reklám alebo za vykonávanie vyhľadávaní, sľubovanie získania peňazí pre tretie strany za takéto konanie alebo umiestňovanie obrázkov vedľa individuálnych reklám.

Ďalšie informácie

Chceme zaistiť pozitívny dojem používateľov a inzerentov. Vlastníci využívajúci program AdSense preto nesmú:

 • odmeňovať používateľov za zobrazovanie reklám alebo za vykonávanie vyhľadávaní ani za takéto správanie sľubovať odmenu tretej strane;
 • nabádať používateľov na klikanie na reklamy Google používaním fráz, ako sú napríklad „kliknite na reklamy“, „podporte nás“, „navštívte tieto stránky“ alebo podobné výzvy;
 • upriamovať pozornosť používateľov na reklamy prostredníctvom šípok alebo iných grafických trikov;
 • umiestňovať zavádzajúce obrázky vedľa individuálnych reklám;
 • umiestňovať reklamy do skriptu plávajúceho okna;
 • formátovať reklamy tak, aby ich nebolo možné odlíšiť od ostatného obsahu na stránke;
 • formátovať obsah webu tak, aby ho bolo možné len s ťažkosťami odlíšiť od reklám;
 • umiestňovať zavádzajúce štítky nad reklamné jednotky Google (reklamy napríklad môžu byť označené ako „Sponzorované odkazy“ alebo „Reklamy“, ale nesmú byť označené ako „Obľúbené weby“ ani „Najlepšie ponuky dňa“).

Zdroje návštevnosti

Reklamy Google sa nesmú umiestňovať na stránky, ktorých návštevnosť pochádza z určitých zdrojov. Vlastníci sa napríklad nesmú zúčastňovať na programoch plateného klikania a nesmú odosielať nevyžiadané e‑maily ani zobrazovať obsahové reklamy v dôsledku akcie ľubovoľnej softvérovej aplikácie. Vlastníci využívajúci online reklamu musia okrem toho zabezpečiť, aby ich stránky boli v súlade s pokynmi spoločnosti Google pre kvalitu vstupnej stránky.

Ďalšie informácie

Chceme zaistiť pozitívny dojem používateľov internetu a inzerentov využívajúcich služby Googlu. Weby zobrazujúce reklamy Google preto nesmú:

 • používať služby tretej strany, ktoré generujú kliknutia alebo zobrazenia, ako sú napríklad programy plateného klikania, plateného pozerania, automatického surfovania alebo výmeny kliknutí;
 • byť propagované prostredníctvom nevyžiadaných hromadných e‑mailov alebo neželaných reklám na weboch tretích strán;
 • zobrazovať reklamy, vyhľadávacie polia alebo výsledky vyhľadávania Google v dôsledku akcií softvérových aplikácií, ako sú panely s nástrojmi;
 • byť načítané pomocou softvéru, ktorý môže spúšťať kontextové okná, presmerovať používateľov na neželané weby, meniť nastavenia prehliadača alebo inak zasahovať do navigácie na webe (je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby žiadna reklamná sieť ani žiadny spriaznený subjekt nepoužívali takéto metódy na presmerovanie návštevnosti na stránky, ktoré obsahujú váš kód AdSense);
 • získavať návštevnosť prostredníctvom online reklamy, ak daný web nie je v súlade s pokynmi Googlu pre kvalitu vstupnej stránky (používatelia by napríklad mali vedieť jednoducho nájsť to, čo vaša reklama ponúka).

Vlastnosti reklamy

Vlastníci môžu kód reklamy AdSense upravovať, pokiaľ tieto úpravy umelo nezvýšia výkonnosť reklám ani nepoškodia inzerentov. Prečítajte si viac o úprave kódu reklamy AdSense.

Umiestnenie reklamy

Vlastníci môžu experimentovať s rôznymi umiestneniami a formátmi reklamy. Kód AdSense sa však nesmie umiestňovať na nevhodné miesta, ako sú napríklad vyskakovacie okná, e‑maily alebo softvér. Vlastníci musia zároveň dodržiavať pravidlá každej použitej služby. Viac sa dozviete v článku o pravidlách umiestnenia reklamy.

Zobraziť úplné pravidlá umiestňovania reklám

Reklamy, vyhľadávacie polia ani výsledky vyhľadávania Google nesmú byť:

 • integrované do softvérovej aplikácie (nevzťahuje sa na službu AdMob) žiadneho druhu vrátane panelov s nástrojmi;
 • zobrazované vo vyskakovacích a kontextových oknách vrátane prípadov, keď sa stránka obsahujúca reklamy, vyhľadávacie polia alebo výsledky vyhľadávania Google načíta vo vyskakovacom alebo skrytom vyskakovacom okne;
 • umiestnené v e‑mailoch alebo na stránkach, ktoré sa primárne zameriavajú na e‑mailové správy;
 • umiestnené na stránkach, ktoré sa primárne zameriavajú na dynamicky generovaný obsah (napríklad živý čet, čet alebo automaticky obnovované komentáre);
 • umiestnené na inej stránke než je stránka s obsahom (toto pravidlo sa nevzťahuje na služby AdSense pre vyhľadávanie ani AdSense pre mobilné vyhľadávanie);
 • umiestnené na stránkach určených špeciálne na účely zobrazovania reklám;
 • umiestnené na stránkach, ktorých obsah alebo webová adresa by v dôsledku zneužitia log, ochranných známok alebo iných prvkov značky mohli používateľov zmiasť tak, že ich budú považovať za stránky súvisiace so Googlom;
 • umiestnené v iných produktoch alebo službách Googlu alebo spolu s nimi spôsobom, ktorý porušuje pravidlá daného produktu alebo služby.
 • Umiestnené na stránkach, kde sa obsah zobrazuje v rámcoch. K zobrazovaniu obsahu v rámcoch dochádza, keď sa v príslušnom rámci či okne webu alebo aplikácie zobrazuje web iného používateľa bez povolenia vlastníkov tohto obsahu. 

Vlastnosti webov

Weby, ktoré zobrazujú reklamy Google, by používateľom mali umožňovať jednoduchú navigáciu. Weby nesmú meniť predvoľby používateľov, presmerovať používateľov na neželané weby, spúšťať stiahnutia, zahŕňať malvér ani obsahovať vyskakovacie či skryté vyskakovacie okná, ktoré zasahujú do navigácie webu.

Klamlivá navigácia na webe

Vlastníci nesmú na získanie kliknutí alebo zobrazení používať podvodné metódy implementácie, pri ktorých sa reklamy umiestnia tak, že je možné si ich pomýliť s ponukou, navigačným prvkom alebo odkazom na stiahnutie. Nezabudnite, že každý vlastník musí zaistiť, aby implementácia jeho reklám dodržiavala pravidlá umiestnenia reklamy.

Týka sa to okrem iného aj týchto prípadov:

 • nepravdivé tvrdenia o obsahu na stiahnutie alebo streamovanie;
 • odkazy na neexistujúci obsah;
 • presmerovanie používateľov na irelevantné alebo zavádzajúce webové stránky;
 • iné typy navigácie zámerne navrhnuté tak, aby zavádzali používateľov;
 • stránky, na ktorých sú reklamy implementované v umiestneniach, ktoré sú intuitívne určené na navigáciu.

Technické požiadavky na rámce na zobrazovanie webového obsahu pre aplikácie

Vývojári aplikácií, ktorí chcú speňažovať svoj obsah zverejňovaním obsahových reklám v službách AdSense a Ad Manager prostredníctvom rámca na zobrazovanie webového obsahu, musia používať jednu z nasledujúcich možností integrácie:

 1. WebView API for Ads
  Vývojárom aplikácií sa odporúča integrovať WebView API for Ads na registráciu inštancií WebView (Android: WebView, iOS: UIWebView) v súprave Google Mobile Ads SDK.

  Viac sa dozviete v dokumentácii pre vývojárov pre AndroidiOS.

  Reklamy v aplikáciách v službách AdMob a Ad Manager sa môžu zobrazovať v aplikácii vedľa technológie WebView, ak sa používa súprava Google Mobile Ads SDK a vlastník spĺňa podmienky všetkých ostatných relevantných programových pravidiel a pokynov.

  Pripomíname, že na obsah v technológii WebView sa vzťahujú rovnaké požiadavky pravidiel pre obsah, ako keby šlo o obsah v prehliadači.
 2. Ďalšie podporované rámce na zobrazovanie:

Pravidlá špecifické pre príslušné služby

Dátum poslednej aktualizácie: 19. mája 2022

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Vaša stránka v službe AdSense

Predstavujeme stránku v službe AdSense: nový zdroj, kde nájdete prispôsobené informácie o svojom účte a nové príležitosti v ňom, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
157
false
false