„AdSense“ programų politika

Visi leidėjai privalo laikytis toliau aprašytų politikos nuostatų, todėl atidžiai jas perskaitykite. Jei negavę „Google“ leidimo nesilaikysite šių politikos nuostatų, pasiliekame teisę bet kada apriboti skelbimų teikimą jūsų svetainėje ir (arba) išjungti „AdSense“ paskyrą. Jei jūsų paskyra bus išjungta, nebegalėsite dalyvauti „AdSense“ programoje.

Bet kuriuo metu galime pakeisti politiką, todėl dažnai tikrinkite čia, ar nėra naujienų. Remiantis internete pateikiamomis taisyklėmis ir nuostatomis, stebėti čia skelbiamą politiką ir jos laikytis yra jūsų pareiga. Šios politikos išimtys leidžiamos tik gavus „Google“ leidimą.

Išskleisti viską Sutraukti viską

Negaliojantys paspaudimai ir parodymai

Leidėjams draudžiama spustelėti savo skelbimus ir naudoti kitus (įskaitant neautomatinius) metodus siekiant dirbtinai padidinti parodymų ir (arba) paspaudimų skaičių.

Sužinokite daugiau

„Google“ skelbimus turi spustelėti jais susidomėję naudotojai. Visi metodai, kuriais dirbtinai kuriami „Google“ skelbimų paspaudimai ir parodymai, yra griežtai draudžiami. Šiuos draudžiamus metodus sudaro (bet tuo neapsiribojama) pasikartojantys neautomatiniai paspaudimai arba parodymai, automatizuoti paspaudimus ir parodymus generuojantys įrankiai bei robotų ar sukčiavimo programinės įrangos naudojimas. Atminkite, kad draudžiama spustelėti savo skelbimus, nesvarbu, kokia būtų priežastis.

Spustelėjimų arba peržiūrų skatinimas (neatlyginamų skelbimų vietos)

Išskyrus atlyginamų skelbimų vietas, leidėjai negali prašyti kitų spustelėti ar peržiūrėti jų skelbimus arba naudoti apgaulingų įgyvendinimo metodų siekdami sulaukti paspaudimų ar peržiūrų. Tai apima (bet tuo neapsiribojama) atlygio už skelbimų peržiūrą ar ieškojimą siūlymą naudotojams, pažadą už tai atlyginti trečiosioms šalims arba vaizdų dėjimą šalia individualių skelbimų.

Sužinokite daugiau

Kad užtikrintų gerą naudotojų ir reklamuotojų patirtį, „AdSense“ programoje dalyvaujantys leidėjai negali daryti toliau nurodytų dalykų.

 • Atsilyginti naudotojams už skelbimų peržiūrą ar ieškojimą arba už tai žadėti atlygį trečiajai šaliai.
 • Skatinti naudotojų spustelėti „Google“ skelbimus vartojant šias frazes: „spustelėkite skelbimus“, „paremkite mus“, „apsilankykite spustelėdami šias nuorodas“ ar panašias.
 • Naudotis rodyklėmis ar kitomis grafinėmis gudrybėmis, kurios padėtų atkreipti naudotojo dėmesį į skelbimus.
 • Šalia individualių skelbimų dėti klaidinamų vaizdų.
 • Dėti skelbimų į „floating box“ scenarijų.
 • Taip formatuoti skelbimus, kad jie taptų neatskiriami nuo kito turinio tame puslapyje.
 • Taip formatuoti svetainės turinį, kad jį būtų sunku atskirti nuo skelbimų.
 • Dėti klaidinančių etikečių virš „Google“ skelbimų rinkinių. Pvz., skelbimai gali būti pažymėti „Remiamos nuorodos“ arba „Skelbimai“, bet ne „Mėgstamiausios svetainės“ arba „Geriausi šiandienos pasiūlymai“.

Turinio politika

Leidėjai „AdSense“ kodo negali dėti puslapiuose, kurių turinys pažeidžia bet kurią mūsų turinio politiką. Tai gali būti suaugusiesiems skirtas, šokiruojantis, rasinę netoleranciją propaguojantis ar kitoks turinys. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį apie draudžiamą turinį.

Peržiūrėkite visą turinio politiką.

Puslapiuose, kuriuose rodomi „Google“ skelbimai, negali būti:

 • suaugusiesiems skirtų temų turinyje visai šeimai;
 • pornografijos ar suaugusiesiems skirto turinio;
 • šokiruojančio turinio;
 • turinio, kuriuo grasinama ar skatinama žaloti save arba kitus;
 • užgauliojančio, bauginančio turinio ar turinio, kuriuo tyčiojamasi iš asmens ar asmenų grupės;
 • turinio, kuris kursto neapykantą, skatina diskriminaciją ar peikia asmenį arba grupę dėl rasės ar etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, tautybės, veterano statuso, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės ar kitos savybės, susijusios su sistemine diskriminacija ar menkinimu;
 • nešvankybių;
 • turinio, susijusio su įsilaužimu į duomenų bazę ar kodų atskleidimu;
 • programinės įrangos ir kito turinio, kuris pažeidžia nepageidaujamos programinės įrangos politiką;
 • kenkėjiškų programų arba nepageidaujamos reklamos programinės įrangos;
 • turinio, susijusio su uždraustais narkotikais ir narkotikų įranga;
 • turinio, kuris skirtas reklamuoti ar parduoti produktus, gautus iš nykstančių rūšių arba rūšių, kurioms gresia išnykimas;
 • internetu parduodamų alkoholinių gėrimų;
 • parduodamas tabakas ar tabako gaminiai;
 • parduodami receptiniai vaistai;
 • parduodami ginklai ar amunicija (pvz., šaunamieji ginklai, jų komponentai, koviniai peiliai, elektros šoką sukeliantys ginklai);
 • instrukcijų, kaip ginklus patobulinti ar patiems susirinkti (pvz., naudojant 3D spausdinimo įrangą, konvertavimo rinkinius, 80 proc. užbaigtas dalis);
 • parduodami kursiniai darbai ar studentų rašiniai;
 • turinio, susijusio su programomis, kurios atsilygina naudotojams už skelbimų ar pasiūlymų paspaudimus, ieškojimą, svetainių naršymą ar el. laiškų skaitymą;
 • bet kokio kito neteisėto turinio, kuriuo skatinama neteisėta veikla arba pažeidžiamos įstatymuose numatytos kitų asmenų teisės.

Leidėjams taip pat neleidžiama dėti „AdSense“ kodo puslapiuose, kurių turinys pirmiausia pateikiamas nepalaikoma kalba.

Piktnaudžiavimo funkcijos

Leidėjai negali dėti „Google“ skelbimų svetainėse, kuriose yra piktnaudžiavimo funkcijų. Jei reikia daugiau informacijos, peržiūrėkite piktnaudžiavimo funkcijų puslapį.

Leidžiamos skelbimų vietos („ads.txt“)

Jei „AdSense“ leidėjai pasirenka naudoti „ads.txt“ savo domenuose, jie turi įsitikinti, kad yra įtraukti kaip įgaliotieji tų skelbimų vietų pardavėjai. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį „Nurodykite, kas turi teisę parduoti jūsų skelbimų vietas, naudodami „ads.txt“.

Autorių teisių saugoma medžiaga

„AdSense“ leidėjai negali rodyti „Google“ skelbimų puslapiuose, kuriuose yra autorių teisių įstatymų saugomo turinio, nebent jie turi reikalingas įstatymuose numatytas teises šį turinį rodyti. Tai taikoma puslapiams, kuriuose pateikiama autorių teisių saugoma medžiaga, priglobiami autorių teisių saugomi failai ir pateikiamos nuorodos, nukreipiančios srautą į puslapius, kuriuose yra autorių teisių saugomos medžiagos.

Mes reaguojame į įtariamus pažeidimus, minimus Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatyme (STATĮ). „AdSense“ leidėjams svarbu žinoti, kad gavę pranešimą ar dėl kitų priežasčių turėdami pagrindo manyti, kad jūsų puslapyje pažeidžiamos autorių teisės, galime nutraukti jūsų dalyvavimą programoje. Galite užpildyti priešinio pranešimo užklausą naudodami šią formą. Daugiau informacijos apie STATĮ procesą pateikta šiame tinklaraščio įraše.

Jei manote, kad puslapyje, kuris dalyvauja „AdSense“ programoje, autorių teisių saugoma medžiaga pateikiama neturint teisės to daryti, apie tai praneškite naudodami šią formą arba spustelėdami „AdChoices“ piktogramą AdChoices icon.

Suklastotos prekės

„AdSense“ leidėjai „Google“ skelbimų negali rodyti tinklalapiuose, kuriuose parduodamos ar reklamuojamos suklastotos prekės. Suklastotos prekės žymimos prekių ženklais arba logotipais, kurie yra tokie pat kaip kitų prekių ženklai arba iš esmės nuo jų nesiskiria. Tokiomis prekėmis imituojamos produkto prekės ženklo ypatybės pateikiant jas kaip originalų prekės ženklo savininko produktą.

Srauto šaltiniai

„Google“ skelbimų negalima skelbti puslapiuose, kurie priima tam tikrų šaltinių srautą. Pvz., leidėjai negali dalyvauti mokamų paspaudimų programose, siųsti nepageidaujamų el. laiškų arba pateikti skelbimų dėl programinės įrangos programos veiksmo. Be to, internetinį reklamavimą naudojantys leidėjai privalo užtikrinti, kad jų puslapiai atitiktų „Google“ nukreipimo puslapio kokybės gaires.

Sužinokite daugiau

Kad būtų galima užtikrinti sėkmingą interneto naudotojų ir „Google“ reklamuotojų veiklą, svetainėse, kuriose pateikiami „Google“ skelbimai, negalima toliau nurodytų dalykų.

 • Naudoti trečiųjų šalių paslaugų, kurios generuoja paspaudimus arba parodymus, pvz., mokamus paspaudimus, mokamą naršymą, automatinį naršymą ir paspaudimų mainų programas.
 • Reklamuotis naudojant nepageidaujamus masinius el. laiškus arba skelbimus trečiųjų šalių svetainėse.
 • Pateikti „Google“ skelbimų, paieškos laukelių arba paieškos rezultatų dėl programinės įrangos, pvz., įrankių juostų, veiksmų.
 • Svetainės negali būti įkeliamos bet kokia programine įranga, galinčia suaktyvinti iššokančiuosius langus, peradresuoti naudotojus į nepageidaujamas svetaines, pakeisti naršyklės nustatymus ar kitaip trukdyti naršyti svetainę. Privalote užtikrinti, kad šie metodai nebus naudojami jokiame skelbimų tinkle arba filiale siekiant nukreipti srautą į puslapius, kuriuose yra „AdSense“ kodas.
 • Gauti srauto iš internetinio reklamavimo, nebent svetainė atitinka „Google“ nukreipimo puslapio kokybės gaires. Pvz., naudotojai turi lengvai rasti tai, kas žadama jūsų skelbime.

Skelbimo veikimas

Leidėjams leidžiama keisti „AdSense“ skelbimo kodą, jei šie keitimai dirbtinai nepaveikia skelbimo našumo arba neturi neigiamo poveikio reklamuotojui. Jei reikia daugiau informacijos, žr. skiltį „AdSense“ skelbimo kodo keitimas“.

Skelbimo paskirties vieta

Skatiname leidėjus eksperimentuoti su skirtingomis paskirties vietomis ir skelbimų formatais. Vis dėlto „AdSense“ kodas negali būti dedamas netinkamose vietose, pvz., iššokančiuosiuose languose, el. laiškuose arba programinėje įrangoje. Be to, leidėjai privalo laikytis kiekvieno naudojamo produkto politikos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį apie skelbimo paskirties vietos politiką.

Peržiūrėkite visą skelbimo paskirties vietos politiką.

„Google“ skelbimai, paieškos laukeliai arba paieškos rezultatai negali būti:

 • integruoti į bet kokią programinės įrangos programą (netaikoma „AdMob“), įskaitant įrankių juostas;
 • rodomi iššokančiuosiuose arba palendančiuosiuose languose, įskaitant puslapį, kurio „Google“ skelbimai, paieškos laukeliai arba paieškos rezultatai įkeliami iššokančiuosiuose arba palendančiuosiuose languose;
 • dedami į el. laiškus arba puslapius, kuriuose el. laiškai yra svarbiausi;
 • dedami į puslapius, kur dinamiškai sukurtas turinys (pvz., tiesioginiai ar tikralaikiai pokalbiai, automatiškai atnaujinami komentarai) yra pagrindinis akcentas puslapyje;
 • uždengti puslapio elementais;
 • greta mygtukų ar kitų objektų (arba po jais) taip, kad skelbimo paskirties vieta trukdytų naudotojui įprastai sąveikauti su programa ar skelbimu;
 • dedami į bet kokį puslapį be turinio (netaikoma „AdSense“ paieškai arba „AdSense“ paieškai mobiliesiems);
 • dedami į puslapius, kurie skelbiami būtent skelbimams rodyti;
 • dedami į puslapius, kurių turinys ar URL gali klaidinti naudotojus ir skatinti juos galvoti, kad dėl netinkamai naudojamų logotipų, prekės ženklų ir kitų prekės ženklo ypatybių jis susijęs su „Google“;
 • dedami į kitus „Google“ produktus ar paslaugas arba šalia jų, pažeidžiant tų produktų ar paslaugų politiką.
 • Pateikiama puslapiuose, kuriuose turinys talpinamas į rėmelius. Turinio talpinimu į rėmelius vadinama situacija, kai tam tikroje svetainėje arba programoje (jos rėmelyje arba lange) pateikiama kito asmens svetainė, tam neturint teikiamo turinio savininkų leidimo. 

Svetainės veikimas

Naudotojams turi būti nesunku naršyti „Google“ skelbimus rodančias svetaines. Svetainėse negalima keisti naudotojo nuostatų, peradresuoti naudotojų į nepageidaujamas svetaines, inicijuoti atsisiuntimų arba įtraukti kenkėjiškų programų. Be to, jose negali būti iššokančiųjų arba palendančiųjų langų, kurie trukdytų naršyti svetainę.

Techniniai reikalavimai

Siekdama padėti jums teikti naudotojams kokybiškas paslaugas, „Google“ sukūrė svetainėms, kuriose teikiami „Google“ skelbimai, taikomas technines specifikacijas. Leidžiame tik tokias svetaines, kurios sukurtos laikantis toliau nurodytų techninių specifikacijų. Toliau pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai.

 • Palaikomų kalbų naudojimas
  • „Google“ leidėjų produktai palaikomi ne visomis kalbomis. Paraiškos dalyvauti šiose programose gali būti skirtos svetainėms, kuriose turinys pateikiamas toliau nurodytomis kalbomis.
 • Formato reikalavimai
  • „WebView“
   • „AdSense“ turiniui (AFC) ir „Ad Exchange“ („AdX“) vaizdiniai skelbimai palaikomi naudojant ne visas „WebView“ technologijas. Programų kūrėjai, norintys gauti pajamų iš vaizdinių skelbimų, skelbiamų AFC ir „AdX“ naudojant „WebView“, turi naudoti vieną iš nurodytų palaikomų peržiūros rėmelių:
   • „Google AdMob“ ir „AdX“ skelbimus programose galima rodyti programoje šalia „WebView“, jei naudojamas „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK ir leidėjas laikosi visų kitų „AdSense“ programų politikos nuostatų.

„Google“ reklamavimo slapukai

„AdSense“ leidėjai privalo taikyti privatumo politiką, kurioje nurodoma, kad trečiosios šalys gali įdėti ir skaityti slapukus jūsų naudotojų naršyklėse arba naudoti žiniatinklio signalus informacijai rinkti teikiant skelbimus svetainėje, ir jos laikytis. Sužinokite daugiau apie privatumo politikos parengimą.

Naudotojų nustatymas ir naudotojo sutikimas

Neturite „Google“ perduoti jokios informacijos:

 • kurią „Google“ galėtų naudoti ar nustatyti kaip asmens identifikavimo informaciją arba
 • kuri nuolat identifikuoja konkretų įrenginį (pvz., mobiliojo telefono unikalaus įrenginio identifikatoriaus, jei jo negalima nustatyti iš naujo).

Negalite naudoti „Google AdSense“, norėdami palengvinti asmens identifikavimo informacijos susiejimą su anksčiau surinkta informacija kaip ne asmens identifikavimo informacija, neturėdami aiškaus naudotojo pranešimo ir išankstinio patvirtinamojo (t. y. pasirinkimo) sutikimo dėl šio susiejimo.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. Naudotojų identifikavimo politikos laikymosi gaires.

Taip pat turėtumėte laikytis ES naudotojo sutikimo politikos.

Privatumas

Privalote aiškiai paskelbti informaciją apie bet kokių duomenų rinkimą, bendrinimą ir naudojimą svetainėje, programoje ar kitoje nuosavybėje jums naudojant bet kokias „Google“ reklamavimo paslaugas. Kad įvykdytumėte šį paskelbimo apie „Google“ duomenų naudojimą įsipareigojimą, galite pateikti aiškią nuorodą į skiltį „Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai lankotės partnerių svetainėse ar naudojate programas“.

Vaikų privatumo internete apsaugos aktas (COPPA)

Jei bet kokią „Google“ reklamavimo paslaugą įdiegiate svetainėje ar svetainės skiltyje, kurią reglamentuoja Vaikų privatumo internete apsaugos aktas (COPPA), turite: a) pranešti „Google“ apie šias svetaines ar svetainių skiltis, kurias reglamentuoja COPPA, naudodami įrankius, pateiktus https://search.google.com/search-console/coppa, arba programoms skirtą metodą, aprašytą https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting; b) netaikyti reklamavimo pagal pomėgius (įskaitant pakartotinę rinkodarą) pagal: i) buvusią arba dabartinę naudotojų, kurie, kaip jums žinoma, yra jaunesni nei 13 metų, veiklą arba ii) buvusią arba dabartinę veiklą svetainėse, skirtose jaunesniems nei 13 metų naudotojams.

Konkrečiam produktui taikoma politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. liepos 16 d.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Kaip galime jį patobulinti?