Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
true

„AdSense“ programų politika

Visi leidėjai privalo laikytis toliau aprašytų politikos nuostatų, todėl atidžiai jas perskaitykite. Jei negavę „Google“ leidimo nesilaikysite šių politikos nuostatų, pasiliekame teisę bet kada apriboti skelbimų teikimą jūsų svetainėje ir (arba) išjungti „AdSense“ paskyrą. Jei jūsų paskyra bus išjungta, nebegalėsite dalyvauti „AdSense“ programoje.

Bet kuriuo metu galime pakeisti politiką, todėl dažnai tikrinkite čia, ar nėra naujienų. Remiantis internete pateikiamomis taisyklėmis ir nuostatomis, stebėti čia skelbiamą politiką ir jos laikytis yra jūsų pareiga. Šios politikos išimtys leidžiamos tik gavus „Google“ leidimą.

Išskleisti viską  Sutraukti viską

Negaliojantys paspaudimai ir parodymai

Leidėjams draudžiama spustelėti savo skelbimus ir naudoti kitus (įskaitant neautomatinius) metodus siekiant dirbtinai padidinti parodymų ir (arba) paspaudimų skaičių.

Sužinokite daugiau

„Google“ skelbimus turi spustelėti jais susidomėję naudotojai. Visi metodai, kuriais dirbtinai kuriami „Google“ skelbimų paspaudimai ir parodymai, yra griežtai draudžiami. Šiuos draudžiamus metodus sudaro (bet tuo neapsiribojama) pasikartojantys neautomatiniai paspaudimai arba parodymai, automatizuoti paspaudimus ir parodymus generuojantys įrankiai bei robotų ar sukčiavimo programinės įrangos naudojimas. Atminkite, kad dėl bet kokios priežasties savo skelbimus spustelėti draudžiama.

Paspaudimų skatinimas

Leidėjai negali prašyti kitų spustelėti jų skelbimus arba naudoti apgaulingų įgyvendinimo metodų siekdami gauti paspaudimų. Tai apima (bet tuo neapsiribojama) atlygio siūlymą už skelbimų peržiūrą ar ieškojimą naudotojams, pažadą už tai atlyginti trečiosioms šalims arba vaizdų dėjimą šalia individualių skelbimų.

Sužinokite daugiau

Kad būtų galima užtikrinti sėkmingą naudotojų ir reklamuotojų veiklą, „AdSense“ programoje dalyvaujantys leidėjai negali toliau nurodytų dalykų.

 • Atsilyginti naudotojams už skelbimų peržiūrą ar ieškojimą arba už tai žadėti atlygį trečiajai šaliai.
 • Skatinti naudotojų spustelėti „Google“ skelbimus vartojant šias frazes: „spustelėkite skelbimus“, „paremkite mus“, „apsilankykite spustelėdami šias nuorodas“ ar panašias.
 • Naudotis rodyklėmis ar kitomis grafinėmis gudrybėmis, kurios padėtų atkreipti naudotojo dėmesį į skelbimus.
 • Šalia individualių skelbimų dėti klaidinamų vaizdų.
 • Dėti skelbimų į „floating box“ scenarijų.
 • Taip formatuoti skelbimus, kad jie taptų neatskiriami nuo kito turinio tame puslapyje.
 • Taip formatuoti svetainės turinį, kad jį būtų sunku atskirti nuo skelbimų.
 • Dėti klaidinančių etikečių virš „Google“ skelbimų rinkinių. Pvz., skelbimai gali būti pažymėti „Remiamos nuorodos“ arba „Skelbimai“, bet ne „Mėgstamiausios svetainės“ arba „Geriausi šiandienos pasiūlymai“.

Turinio politika

Leidėjai „AdSense“ kodo negali dėti puslapiuose, kurių turinys pažeidžia bet kurią mūsų turinio politiką. Tai gali būti suaugusiesiems skirtas, šokiruojantis, rasinę netoleranciją propaguojantis ar kitoks turinys. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį apie draudžiamą turinį.

Peržiūrėkite visą turinio politiką.

Puslapiuose, kuriuose rodomi „Google“ skelbimai, negali būti:

 • pornografijos ar suaugusiesiems skirto turinio;
 • šokiruojančio turinio;
 • turinio, kuriuo grasinama ar skatinama žaloti save arba kitus;
 • užgauliojančio, bauginančio turinio ar turinio, kuriuo tyčiojamasi iš asmens ar asmenų grupės;
 • turinio, kuris kursto neapykantą, skatina diskriminaciją ar peikia asmenį arba grupę dėl rasės ar etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, tautybės, veterano statuso, seksualinės orientacijos, lyties, lytinės tapatybės ar kitos savybės, susijusios su sistemine diskriminacija ar menkinimu;
 • nešvankybių;
 • turinio, susijusio su įsilaužimu į duomenų bazę ar kodų atskleidimu;
 • programinės įrangos ir kito turinio, kuris pažeidžia nepageidaujamos programinės įrangos politiką;
 • kenkėjiškų programų arba nepageidaujamos reklamos programinės įrangos;
 • neteisėtų narkotikų ir narkotikų įrangos turinio;
 • turinio, kuris skirtas reklamuoti ar parduoti produktus, gautus iš nykstančių rūšių arba rūšių, kurioms gresia išnykimas;
 • internetu parduodamų alkoholinių gėrimų;
 • parduodamas tabakas ar tabako gaminiai;
 • parduodami receptiniai vaistai;
 • parduodami ginklai ar amunicija (pvz., šaunamieji ginklai, jų dalys, koviniai peiliai, elektros šoką sukeliantys ginklai);
 • parduodami kursiniai darbai ar studentų rašiniai;
 • turinio, susijusio su programomis, kurios atsilygina naudotojams už skelbimų ar pasiūlymų paspaudimus, ieškojimą, svetainių naršymą ar el. laiškų skaitymą;
 • bet kokio kito neteisėto turinio, kuriuo skatinama neteisėta veikla arba pažeidžiamos įstatymuose numatytos kitų asmenų teisės.

Leidėjams taip pat neleidžiama dėti „AdSense“ kodo puslapiuose, kurių turinys pateikiamas nepalaikoma kalba.

Leidžiamos skelbimų vietos („ads.txt“)

Jei „AdSense“ leidėjai pasirenka naudoti „ads.txt“ savo domenuose, jie turi įsitikinti, kad yra įtraukti kaip įgaliotieji tų skelbimų vietų pardavėjai. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį „Nurodykite, kas turi teisę parduoti jūsų skelbimų vietas, naudodami „ads.txt“.

Autorių teisių saugoma medžiaga

„AdSense“ leidėjai negali rodyti „Google“ skelbimų puslapiuose, kuriuose yra autorių teisių įstatymais saugomo turinio, nebent jie turi reikalingas įstatymuose numatytas teises šį turinį rodyti. Tai taikoma puslapiams, kuriuose pateikiama autorių teisių saugoma medžiaga, priglobiami autorių teisių saugomi failai ir pateikiamos nuorodos, nukreipiančios srautą į puslapius, kuriuose yra autorių teisių saugomos medžiagos.

Mes reaguojame į įtariamus pažeidimus, minimus Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatyme (STATĮ). „AdSense“ leidėjams svarbu žinoti, kad gavę pranešimą ar dėl kitų priežasčių turėdami pagrindo manyti, kad jūsų puslapyje pažeidžiamos autorių teisės, galime nutraukti jūsų dalyvavimą programoje. Galite užpildyti priešinio pranešimo užklausą naudodami šią formą. Daugiau informacijos apie STATĮ procesą pateikta šiame tinklaraščio įraše.

Jei manote, kad puslapyje, kuris dalyvauja „AdSense“ programoje, pateikiama autorių teisių saugoma medžiaga neturint teisės to daryti, apie tai praneškite naudodami šią formą arba spustelėdami piktogramą „AdChoices“ AdChoices icon.

Suklastotos prekės

„AdSense“ leidėjai „Google“ skelbimų negali rodyti tinklalapiuose, kuriuose parduodamos ar reklamuojamos suklastotos prekės. Suklastotos prekės žymimos prekių ženklais arba logotipais, kurie yra tokie pat kaip kitų prekių ženklai arba iš esmės nuo jų nesiskiria. Tokiomis prekėmis imituojamos produkto prekės ženklo ypatybės pateikiant jas kaip originalų prekės ženklo savininko produktą.

Srauto šaltiniai

„Google“ skelbimų negalima skelbti puslapiuose, kurie priima tam tikrų šaltinių srautą. Pvz., leidėjai negali dalyvauti mokamų paspaudimų programose, siųsti nepageidaujamų el. laiškų arba pateikti skelbimų dėl programinės įrangos programos veiksmo. Be to, internetinį reklamavimą naudojantys leidėjai privalo užtikrinti, kad jų puslapiai atitiktų „Google“ nukreipimo puslapio kokybės gaires.

Sužinokite daugiau

Kad būtų galima užtikrinti sėkmingą interneto naudotojų ir „Google“ reklamuotojų veiklą, svetainėse, kuriose pateikiami „Google“ skelbimai, negalima toliau nurodytų dalykų.

 • Naudoti trečiųjų šalių paslaugų, kurios generuoja paspaudimus arba parodymus, pvz., mokamus paspaudimus, mokamą naršymą, automatinį naršymą ir paspaudimų mainų programas.
 • Reklamuotis naudojant nepageidaujamus masinius el. laiškus arba skelbimus trečiųjų šalių svetainėse.
 • Pateikti „Google“ skelbimų, paieškos laukelių arba paieškos rezultatų dėl programinės įrangos, pvz., įrankių juostų, veiksmų.
 • Svetainės negali būti įkeliamos bet kokia programine įranga, galinčia suaktyvinti iššokančiuosius langus, peradresuoti naudotojus į nepageidaujamas svetaines, pakeisti naršyklės nustatymus ar kitaip trukdyti naršyti svetainę. Privalote užtikrinti, kad šie metodai nebus naudojami jokiame skelbimų tinkle arba filiale siekiant nukreipti srautą į puslapius, kuriuose yra „AdSense“ kodas.
 • Gauti srauto iš internetinio reklamavimo, nebent svetainė atitinka „Google“ nukreipimo puslapio kokybės gaires. Pvz., naudotojai turi lengvai rasti tai, kas žadama jūsų skelbime.

Skelbimo veikimas

Leidėjams leidžiama keisti „AdSense“ skelbimo kodą, jei šie keitimai dirbtinai nepaveikia skelbimo našumo arba neturi neigiamo poveikio reklamuotojui. Jei reikia daugiau informacijos, žr. skiltį „AdSense“ skelbimo kodo keitimas“.

Skelbimo paskirties vieta

Skatiname leidėjus eksperimentuoti su skirtingomis paskirties vietomis ir skelbimų formatais. Vis dėlto „AdSense“ kodas negali būti dedamas netinkamose vietose, pvz., iššokančiuosiuose languose, el. laiškuose arba programinėje įrangoje. Be to, leidėjai privalo laikytis kiekvieno naudojamo produkto politikos. Jei reikia daugiau informacijos, žr. straipsnį apie skelbimo paskirties vietos politiką.

Peržiūrėti visą skelbimo paskirties vietos politiką

„Google“ skelbimai, paieškos laukeliai arba paieškos rezultatai negali būti:

 • integruoti į bet kokią programinės įrangos programą (netaikoma „AdMob“), įskaitant įrankių juostas;
 • rodomi iššokančiuosiuose arba palendančiuosiuose languose, įskaitant puslapį, kurio „Google“ skelbimai, paieškos laukeliai arba paieškos rezultatai įkeliami iššokančiuosiuose arba palendančiuosiuose languose;
 • dedami į el. laiškus arba puslapius, kuriuose el. laiškai yra svarbiausi;
 • dedami į puslapius, kur dinamiškai sukurtas turinys (pvz., tiesioginiai ar tikralaikiai pokalbiai, automatiškai atnaujinami komentarai) yra pagrindinis akcentas puslapyje;
 • uždengti puslapio elementais;
 • greta mygtukų ar kitų objektų (arba po jais) taip, kad skelbimo paskirties vieta trukdytų naudotojui įprastai sąveikauti su programa ar skelbimu;
 • dedami į bet kokį puslapį be turinio (netaikoma „AdSense“ paieškai arba „AdSense“ paieškai mobiliesiems);
 • dedami į puslapius, kurie skelbiami būtent skelbimams rodyti;
 • dedami į puslapius, kurių turinys ar URL gali klaidinti naudotojus ir skatinti juos galvoti, kad dėl netinkamai naudojamų logotipų, prekės ženklų ir kitų prekės ženklo ypatybių jis susijęs su „Google“;
 • dedami į kitus „Google“ produktus ar paslaugas arba šalia jų, pažeidžiant tų produktų ar paslaugų politiką.

Svetainės veikimas

Naudotojams turi būti nesunku naršyti „Google“ skelbimus rodančias svetaines. Svetainėse negalima keisti naudotojo nuostatų, peradresuoti naudotojų į nepageidaujamas svetaines, inicijuoti atsisiuntimų arba įtraukti kenkėjiškų programų. Be to, jose negali būti iššokančiųjų arba palendančiųjų langų, kurie trukdytų naršyti svetainę.

Techniniai reikalavimai

Siekdama padėti jums teikti naudotojams kokybiškas paslaugas, „Google“ sukūrė svetainėms, kuriose teikiami „Google“ skelbimai, taikomas technines specifikacijas. Leidžiame tik tokias svetaines, kurios sukurtos laikantis toliau nurodytų techninių specifikacijų. Toliau pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai.

 • Palaikomų kalbų naudojimas
  • „Google“ leidėjų produktai palaikomi ne visomis kalbomis. Paraiškos dalyvauti šiose programose gali būti skirtos svetainėms, kuriose turinys pateikiamas toliau nurodytomis kalbomis.
 • Formato reikalavimai
  • „WebView“
   • „AdSense“ turiniui (AFC) ir „Ad Exchange“ („AdX“) vaizdiniai skelbimai palaikomi naudojant ne visas „WebView“ technologijas. Programų kūrėjai, norintys gauti pajamų iš vaizdinių skelbimų, skelbiamų AFC ir „AdX“ naudojant „WebView“, turi naudoti vieną iš nurodytų palaikomų peržiūros rėmelių:
   • „Google AdMob“ ir „AdX“ skelbimus programose galima rodyti programoje šalia „WebView“, jei naudojamas „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK ir leidėjas laikosi visų kitų „AdSense“ programų politikos nuostatų.

„Google“ reklamavimo slapukai

„AdSense“ leidėjai privalo taikyti privatumo politiką, kurioje nurodoma, kad trečiosios šalys gali įdėti ir skaityti slapukus jūsų naudotojų naršyklėse arba naudoti žiniatinklio signalus informacijai rinkti teikiant skelbimus svetainėje, ir jos laikytis. Sužinokite daugiau apie privatumo politikos parengimą.

Naudotojų nustatymas ir naudotojo sutikimas

Neturite „Google“ perduoti jokios informacijos:

 • kurią „Google“ galėtų naudoti ar nustatyti kaip asmens identifikavimo informaciją arba
 • kuri nuolat identifikuoja konkretų įrenginį (pvz., mobiliojo telefono unikalaus įrenginio identifikatoriaus, jei jo negalima nustatyti iš naujo).

Negalite naudoti „Google AdSense“, norėdami palengvinti asmens identifikavimo informacijos susiejimą su anksčiau surinkta informacija kaip ne asmens identifikavimo informacija, neturėdami aiškaus naudotojo pranešimo ir išankstinio patvirtinamojo (t. y. pasirinkimo) sutikimo dėl šio susiejimo.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. Naudotojų identifikavimo politikos laikymosi gaires.

Taip pat turėtumėte laikytis ES naudotojo sutikimo politikos.

Privatumas

Privalote aiškiai paskelbti informaciją apie bet kokių duomenų rinkimą, bendrinimą ir naudojimą svetainėje, programoje ar kitoje nuosavybėje jums naudojant bet kokias „Google“ reklamavimo paslaugas. Kad įvykdytumėte šį paskelbimo apie „Google“ duomenų naudojimą įsipareigojimą, galite pateikti aiškią nuorodą į skiltį „Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai lankotės partnerių svetainėse ar naudojate programas“.

Vaikų privatumo internete apsaugos aktas (COPPA)

Jei bet kokią „Google“ reklamavimo paslaugą įdiegiate svetainėje ar svetainės skiltyje, kurią reglamentuoja Vaikų privatumo internete apsaugos aktas (COPPA), turite: a) pranešti „Google“ apie šias svetaines ar svetainių skiltis, kurias reglamentuoja COPPA, naudodami įrankius, pateiktus https://www.google.com/webmasters/tools/coppa, arba metodą, aprašytą https://firebase.google.com/docs/admob/android/targeting; b) turite netaikyti reklamavimo pagal pomėgius (įskaitant pakartotinę rinkodarą) pagal: i) buvusią arba dabartinę jums žinomą jaunesnių nei 13 m. naudotojų veiklą arba ii) buvusią arba dabartinę veiklą svetainėse, skirtose jaunesniems nei 13 m. naudotojams.

Su lošimu susijęs turinys

„AdSense“ ribojamas skelbimų teikimas lošimo svetainėse ir su lošimu susijusiame turinyje. Atsižvelgiant į šalį, kurioje yra leidėjas, taikoma skirtinga lošimo turinio politika. Leidėjams, esantiems ne tam tikrose šalyse, neleidžiama teikti skelbimų jokiame su lošimu susijusiame turinyje ar jokiuose puslapiuose su nuorodomis į lošimo turinį. Tai apima bet kokį turinį, kur leidžiama naudotojams dalyvauti lažybose ar žaisti žaidimus už tai suteikiant galimybę uždirbti pinigų ar gauti kitų prizų.

Sužinokite daugiau

Šioje atrinktų šalių grupėje leidėjams leidžiama gauti pajamų iš puslapių, kuriuose pateikiama internetinio lošimo turinio, informacijos apie internetinio lošimo turinį ir puslapių, kurie nukreipia į lošimo turinį. Leidžiamas lošimo turinys: internetiniai kazino žaidimai, sporto lažybos, bingas, loterijos, spėjimai, šansai, prognozės, „Mahjong“, mokymo / papildoma medžiaga ir premijų kodai.

Austrija Graikija Portugalija
Belgija Airija Rumunija
Kanada Izraelis Serbija
Danija Italija Ispanija
Suomija Norvegija Švedija
Prancūzija Peru Jungtinė Karalystė

Šiuo metu šių šalių leidėjai, kad būtų svarstomi, turi atitikti griežtus „Google“ reikalavimus, be to, kad galėtų rodyti skelbimus, juos turi pasirinkti ir patvirtinti „AdSense“ politikos komanda. Jei atitiksite reikalavimus, „AdSense“ būtinai su jumis susisieks. Leidėjams, esantiems ne šiose šalyse, neleidžiama teikti skelbimų, kurių turinyje leidžiamos bet kokios lažybos ar yra nuorodų į tokį turinį.

Siekiant užtikrinti visuotinio Vaizdinės reklamos tinklo tinkamumą šeimai, skelbimai su lošimu susijusiame turinyje bus rodomi tik tuo atveju, jei leidėjas ir puslapio lankytojas bus šalyje, kurioje leidžiama lošti, ir lankytojas bus įstatymų nustatyto amžiaus.

Be to, nuo šiol leidėjams suteikiama galimybė pasirinkti gauti su lošimu susijusius skelbimus naudojant kategorijų filtravimo funkciją. Jei nenorite svetainėje gauti lošimo skelbimų, nereikia atlikti jokių veiksmų.

Pavyzdžiai

Leidėjai, kurie nebuvo pasirinkti ar patvirtinti naudoti su lošimu susijusį turinį

Leidžiama Neleidžiama
 • Svetainės su laisvalaikio žaidimais, konkursais, totalizatoriais, daiktinėmis loterijomis
 • Tam tikroms vietovėms skirtos lošimų svetainės (viešbučių kazino ir tikslinių kelionių svetainės)
 • Svetainės, kuriose reklamuojamos simuliuojamo sporto šakos
 • Svetainės, kuriose parduodamos knygos, el. knygos, žurnalai, pramoginės TV laidos, kuriose aptariama su lošimais susijusi veikla
 • Diskusijų forumai arba tinklaraščiai apie lošimus, nenukreipiantys lankytojų srauto į internetinio lošimo svetaines
 • Svetainės, kuriose parduodama lošimo įranga
 • Internetinio lošimo svetainės, pvz., internetinių kazino ar lažybų svetainės
 • Svetainės, nukreipiančios lankytojų srautą į internetinio lošimo svetaines per natūralias nuorodas

Leidėjai, kurie buvo pasirinkti ir patvirtinti naudoti su lošimu susijusį turinį ir esantys vienoje iš šių šalių: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Izraelyje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, Norvegijoje, Peru, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Suomijoje, Švedijoje.

Leidžiama
 • Internetinio lošimo svetainės, pvz., internetinių kazino ar lažybų svetainės
 • Svetainės, nukreipiančios lankytojų srautą į internetinio lošimo svetaines per natūralias nuorodas
 • Svetainės su laisvalaikio žaidimais, konkursais, totalizatoriais, daiktinėmis loterijomis
 • Tam tikroms vietovėms skirtos lošimų svetainės (viešbučių kazino ir tikslinių kelionių svetainės)
 • Svetainės, kuriose reklamuojamos simuliuojamo sporto šakos
 • Svetainės, kuriose parduodamos knygos, el. knygos, žurnalai, pramoginės TV laidos, kuriose aptariama su lošimais susijusi veikla
 • Diskusijų forumai arba tinklaraščiai apie lošimus, nenukreipiantys lankytojų srauto į internetinio lošimo svetaines
 • Svetainės, kuriose parduodama lošimo įranga

Konkrečiam produktui taikoma politika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. sausio 2 d.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Kaip galime jį patobulinti?
false