Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Правила

Правила на програмата AdSense

Всички издатели трябва да се придържат към правилата на Google за издатели и следните правила. Моля, прочетете ги внимателно. Ако не ги спазвате, без да имате разрешение от Google за това, си запазваме правото по всяко време да деактивираме показването на реклами в сайта Ви и/или профила Ви в AdSense. Ако профилът Ви бъде деактивиран, няма да имате право да участвате в програмата в бъдеще.

Тъй като може да променим правилата си по всяко време, моля, често проверявайте тук за актуализации. Съгласно нашите Общи условия онлайн Вие носите отговорност да се информирате своевременно за публикуваните тук правила и да се придържате към тях. Изключения от тези правила се допускат само с разрешение от Google.

Издателите може да поставят кода на AdSense на страници със съдържание в обхвата на ограниченията на Google за издатели, въпреки че то вероятно ще получава по-малко реклами от онова, което не е ограничено.

Разгъване на всички Свиване на всички

Невалидни кликвания и импресии

Издателите нямат право да кликват върху рекламите, показвани от самите тях, нито да използват каквито и да било средства за изкуствено увеличаване на броя импресии и/или кликвания, включително ръчни.

Научете повече

Кликванията върху рекламите от Google трябва да са в резултат на реален потребителски интерес. Всички методи, които по изкуствен начин генерират кликвания или импресии върху рекламите от Google, са строго забранени. Забранените методи включват, но не само, многократни ръчни кликвания или импресии, инструменти за автоматично генериране на кликвания и импресии, както и използване на роботи или измамен софтуер. Моля, имайте предвид, че кликването от Ваша страна върху показваните от Вас реклами по каквато и да е причина е забранено.

Насърчаване на кликвания или показвания (рекламни места без поощрение)

С изключение на рекламните места с поощрение, издателите нямат право да искат от други лица да кликват или преглеждат показваните от тях реклами, нито да използват методи за измамно внедряване, за да получават кликвания или показвания. Това включва, но не само, предлагане на възнаграждение на потребителите за преглеждане на реклами или извършване на търсения, обещания за генериране на приходи за трети страни за подобни дейности или поставяне на изображения до отделни реклами.

Научете повече

За да се осигури добра практическа работа както на потребителите, така и на рекламодателите, участващите в програмата AdSense издатели нямат право:

 • да предлагат на потребителите възнаграждение за преглеждане на реклами или извършване на търсения, нито да обещават възнаграждение на трета страна за подобни дейности.
 • да насърчават потребителите да кликват върху рекламите от Google чрез фрази от типа на „кликнете върху рекламите“, „подкрепете ни“, „посетете тези връзки“ или подобни формулировки.
 • да насочват вниманието на потребителите към рекламите посредством стрелки или други графични похвати.
 • да поставят заблуждаващи изображения близо до отделни реклами.
 • да поставят реклами в скрипт на плаващо каре.
 • да форматират рекламите така, че да са неразличими от останалото съдържание на съответната страница.
 • да форматират съдържанието на сайта така, че да бъде трудно различимо от рекламите.
 • да поставят заблуждаващи етикети над рекламните елементи от Google. Допуска се например рекламите да бъдат обозначени като „Спонсорирани връзки“ или „Реклами“, но не и като „Любими сайтове“ или „Днешните най-добри оферти“.

Източници на трафик

Рекламите от Google не могат да се поставят на страници, получаващи трафик от определени източници. Издателите например нямат право да участват в програми с платено кликване, нито да изпращат нежелани имейли или да показват реклами като следствие от действието на каквото и да е софтуерно приложение. Освен това издателите, които използват рекламиране онлайн, трябва да са сигурни, че страниците им спазват указанията на Google за качеството на целевите страници.

Научете повече

За да се осигури положителна практическа работа както на потребителите на интернет, така и на рекламодателите в Google, не се допуска сайтовете, показващи реклами от Google:

 • да използват услуги на трети страни за генериране на кликвания или импресии, като програми за: платени кликвания, платено сърфиране, автоматично сърфиране и обмен на кликвания.
 • да бъдат популяризирани посредством нежелани групови имейли или непоискани реклами в уебсайтове на трети страни.
 • да показват реклами от Google, полета за търсене или резултати от търсенето като следствие от действието на софтуерни приложения, като например ленти с инструменти.
 • да се зареждат от софтуер, който може да задейства изскачащи прозорци, да пренасочва потребителите към нежелани уебсайтове, да променя настройките на браузъра или по друг начин да възпрепятства навигирането в сайта. Ваша е отговорността да се уверите, че нито една рекламна мрежа или партньор не използва подобни методи за насочване на трафик към страници, които съдържат използвания от Вас код на AdSense.
 • да получават трафик от рекламиране онлайн, освен ако сайтът не спазва духа на указанията на Google за качеството на целевите страници. Например потребителите трябва да могат да намират лесно това, което се обещава в рекламата.

Функциониране на рекламите

На издателите е позволено да извършват промени в рекламния код на AdSense, стига тези промени да не увеличават изкуствено ефективността на рекламите и да не вредят на рекламодателите. За повече информация, моля, вижте Промяна на рекламния код на AdSense.

Рекламно разположение

Насърчаваме издателите да експериментират с различни разположения и рекламни формати. При все това не се допуска поставяне на код на AdSense на неподходящи места, като изскачащи прозорци, имейли или софтуер. Издателите трябва да се придържат и към правилата за всеки от използваните от тях продукти. За повече информация, моля, разгледайте статията ни за правилата за рекламните разположения.

Прегледайте всички правила за рекламните разположения.

Не се допуска рекламите от Google, полетата за търсене с Google или резултатите от търсенето с Google да бъдат:

 • интегрирани в каквито и да е софтуерни приложения (това не се отнася за AdMob), включително ленти с инструменти;
 • показвани в изскачащи прозорци или изскачащи прозорци във фонов режим, включително ако страницата, съдържаща реклами от Google, полета за търсене или резултати от търсенето, се зарежда в изскачащи прозорци или изскачащи прозорци във фонов режим;
 • поставяни в имейли или на страници, съсредоточени основно върху имейл съобщенията;
 • поставяни на страници, съсредоточени основно върху динамично генерирано съдържание (като чат на живо, незабавни съобщения или автоматично опресняващи се коментари);
 • поставяни на страници, които не са базирани на съдържание (не важи за AdSense за търсене или за AdSense за търсене за мобилни устройства);
 • поставяни на страници, които са публикувани единствено с цел показване на реклами;
 • поставяни на страници, чието съдържание или URL адрес може да подведе потребителите да мислят, че тези страници са свързани с Google, поради неправомерното използване на лога, запазени марки или други характеристики на марката;
 • поставяни върху, във или близо до други продукти или услуги на Google по начин, който е в нарушение на правилата за съответния продукт или услуга.
 • Поставяни на страници, които разполагат в рамки съдържание. Поставяне на съдържание в рамка е налице, когато сайт или приложение показва друг сайт, вложен в рамка или прозорец без разрешение от собствениците на съответното съдържание.

Функциониране на сайта

Сайтовете, в които се показват реклами от Google, трябва да осигуряват лесна навигация на потребителите. Сайтовете не трябва да променят потребителските предпочитания, да пренасочват потребителите към нежелани уебсайтове, да активират изтегляния – в това число и на злонамерен софтуер, нито да съдържат изскачащи прозорци или изскачащи прозорци във фонов режим, които възпрепятстват навигирането в сайта.

Подвеждаща навигация в сайта

На издателите не се разрешава да използват методи за измамно внедряване за разполагане на рекламите по начин, който може да доведе до объркването им с менюта, навигация или връзки за изтегляне, с цел получаване на кликвания или показвания. Имайте предвид, че всеки издател отговаря за внедряването на рекламите си в съответствие с правилата за рекламните разположения.

Това включва, като списъкът не е изчерпателен:

 • фалшиви твърдения за поточно предаване на съдържание или изтегляния;
 • връзки към съдържание, което не съществува;
 • пренасочване на потребителите към неподходящи или подвеждащи уеб страници;
 • други видове навигация, предназначени умишлено да подвеждат потребителите;
 • страници, в които рекламите са внедрени в разположения, интуитивно предназначени за навигация.

Технически изисквания за рамките за преглеждане на уеб съдържание за приложения

Програмистите на приложения, които искат да си осигуряват приходи чрез публикуване на дисплейни реклами от AdSense и Ad Manager чрез рамка за преглеждане на уеб съдържание за приложения, трябва да използват една от следните опции за интегриране:

 1. API на WebView за реклами
  Препоръчваме на програмистите на приложения да интегрират API на WebView за реклами, за да регистрират екземпляри на WebView (Android: WebView, iOS: WKWebView) с SDK на Google Mobile Ads.

  developer documentation Научете повече в документацията за програмисти за Android и iOS.

  Рекламите в приложение от AdMob и Ad Manager могат да се показват в приложение до WebView, при условие че се използва SDK на Google Mobile Ads и издателят спазва всички останали съответни указания и правила на програмата.

  Напомняме Ви, че съдържанието в WebView е предмет на същото изискване на правилата за съдържанието, както в случаите, когато се намира в браузър.
 2. Други поддържани рамки за преглеждане:

Деликатни събития

„Деликатно събитие“ е непредвидено събитие или развитие, което създава значителен риск за способността на Google да предоставя висококачествена, подходяща и достоверна информация, както и да намалява безчувственото или експлоатиращо съдържание във видими и създаващи възможност за приходи функции. По време на деликатно събитие е възможно да предприемем различни действия за справяне с тези рискове.

Правила за конкретни продукти

Последна актуализация: 9 февруари 2024 г.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню