Ataskaitos

Apie Skelbimų veikimo ataskaitą

Skelbimų veikimo ataskaitoje galite matyti, kaip jūsų svetainėje teikiami skelbimai veikė, kai jie buvo rodomi puslapiuose. Pavyzdžiui, galite sužinoti, ar skelbimai buvo statiški, ar jų ypatybės kaip nors pasikeitė. Ši ataskaita ypač naudinga stebint skelbimų, pvz., išplečiamųjų, našumą, nes tada padidėja stebimų naudotojo inicijuojamų veiksmų skaičius.

Šioje ataskaitoje pateikiami duomenys išskaidyti, atsižvelgiant į toliau nurodytas veikimo kategorijas.

  • Prieraišo / persidengiantys – skelbimai mobiliesiems, prilipdomi prie naudotojo ekrano krašto, kurių galima lengvai atsisakyti. Sužinokite daugiau
  • Išplečiamieji: skelbimai, kurie, naudotojui atlikus veiksmą, išplečiami už pirminio dydžio ribų.
  • Dideli išplečiamieji: skelbimai (pvz., „lightbox“ skelbimai, kurie išplečiami iki labai didelio dydžio, naudotojui sąveikaujant su skelbimu.
  • Neklasifikuoti: įprasti statiniai skelbimai arba neklasifikuoto veikimo skelbimai.
  • Vinjetės – mobiliesiems skirti viso ekrano skelbimai, rodomi tarp svetainės puslapių įkėlimų. Naudotojai gali bet kada lengvai juos praleisti. Sužinokite daugiau

Istorijos duomenys

  • Prieraišo / persidengiančių skelbimų ir skelbimų-vinječių duomenys Skelbimų veikimo ataskaitoje teikiami nuo 2015 m. birželio 29 d.
  • Išplečiamųjų, didelių išplečiamųjų ir neklasifikuotų skelbimų duomenys Skelbimų veikimo ataskaitoje teikiami nuo 2014 m. kovo 10 d.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?