Blockeringskontroller

Inställningar för annonsvisning

Du kan styra vissa annonsformat och auktionsbeteenden i AdSense, till exempel blockera användarbaserade annonser och tillåta ytterligare annonsteknikleverantörer i ditt konto.

Anpassade annonser

Användarbaserade annonser

Välj om du vill visa annonser som är baserade på användarnas intressen och demografi och information från deras Google-konton. Observera att du inte kan välja bort remarketing.

Ytterligare annonsteknikleverantörer

Google tillåter att annonsörer anlitar tredjepartsleverantörer för att köpa dina annonsplatser. Om du tillåter ytterligare annonsteknikleverantörer kan fler annonser bli kvalificerade att visas för dina användare, vilket kan leda till högre intäkter.

Obs! Denna kontroll åsidosätter inte användarnas medgivande inom EU, California Consumer Privacy Act eller andra reglerande inställningar eller listan över tillåtna annonsnätverk i ditt konto. Mer information finns i

Tillåt ursprungsplatsens cookies på din webbplats

Välj om du vill tillåta förstapartscookies från Google på din webbplats.

Cookies är små textfiler som laddas ned på användarnas webbläsare och som kan användas för att lagra användarinformation och användares inställningar. Cookies är antingen förstapartscookies (kallas även ursprungsplatsens cookies och är kopplade till domänen som användaren besöker) eller tredjepartscookies (kopplade till en annan domän än den som användaren besöker). Google kan använda förstapartscookies när tredjepartscookies inte är tillgängliga.

Genom att tillåta förstapartscookies från Google kan du få högre intäkter eftersom det aktiverar funktioner som frekvenstak på annonser och tillåter att annonser med frekvenstak kan visas på din webbplats.

Displayannonser

Displayannonser med liknande storlek

Välj om du vill visa displayannonser med liknande storlek men bättre resultat i dina annonsenheter. För att öka konkurrensen om en viss annonsstorlek modifierar vi ibland displayannonser med liknande storlek så att de ryms i annonsenheterna. Den modifierade annonsen visas centrerad högst upp i annonsenheten. Till exempel kan vi visa en annons med storleken 468 × 60 i en annonsenhet för storleken 320 × 50.

Animerade displayannonser

Välj om du vill visa icke-statiska displayannonser (t.ex. bildannonser), till exempel annonsmaterial som har skapats med Adobe Flash eller animerade GIF-format.

VPAID-annonser

Välj om du vill visa interaktiva VPAID-videoannonser. VPAID är en standard med vilken annonsörer kan skapa interaktiva videoannonser, till exempel överlagringar och gallerier. Observera att denna kontroll inte gäller interaktiva videoannonser av andra typer än VPAID, till exempel TrueView-videoannonser.

Välj inställningar för annonsvisning

  1. Logga in på ditt AdSense-konto.
  2. Klicka på Blockeringskontroller följt av Alla webbplatser följt av Annonsvisning.
  3. Använd kontrollerna för att välja vilka typer av annonser du vill tillåta Av eller blockera På.
Obs! Dessa inställningar är bara tillgängliga för AdSense for Content-annonser.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt