Performans raporları kılavuzu

Not ekleme ve düzenleme

Hesabınızın performansı üzerinde etkisi olan etkinliklerin kaydını tutmak için "Raporlar > Etkinlikler" görünümünde, belirli bir günde raporlanan metriklerde yaşanan ve değişim işlevimiz tarafından raporlanamayacak (ör. sitenin yeniden tasarlanması, SEO'da değişiklik, etkili bir olay [ör. doğal afet, bir konferans veya siyasi bir etkinlik]) belirgin dalgalanmaları açıklamaya yardımcı olacak notlar ekleyebilirsiniz.

Bu notları, aşağıdakileri kullanırken ekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz:

Not ekleme

 1. AdSense hesabınızda oturum açın.
 2. Raporlar'ı tıklayın.
 3. Bir rapor oluşturun veya kaydedilmiş bir rapor seçin.
 4. Grafiğin üstündeki etkinlikler düğmesini Events button tıklayın. O anda seçili olan rapora ait değişiklik etkinlikleriniz, grafiğin altında, kutu içindeki küçük sayılar olarak gösterilir.
 5. Grafiğin altındaki Etkinlikler tablosunda, Not ekle'yi tıklayın. Not eklemek için, hareketli + simgesini de tıklayabilirsiniz. Her iki durumda da "Not ekle" penceresi açılır.
 6. Takvim widget'ını kullanarak tarihi seçin.
 7. "Not" alanına metin açıklamanızı girin (maksimum 1000 karakter).
 8. Kaydet'i tıklayın. Yeni not, grafiğin altındaki Etkinlikler tablosunda gösterilir. 

Notu oluşturan kullanıcının e-posta adresi kaydedilir ve notu oluşturan kişiye e-posta göndermek için kullanılabilir.

Kullanıcılar tarafından eklenen notlar, kolay fark edilebilmeleri için üstünde gri çubuk olan küçük bir kutuyla işaretlenir. Sistem tarafından oluşturulan notların üstünde gri çubuk olmaz.

Notu düzenleme

Bir notta, yalnızca söz konusu notu oluşturan kullanıcı değişiklik yapabilir.
 1. AdSense hesabınızda oturum açın.
 2. Raporlar'ı tıklayın.
 3. Bir rapor oluşturun veya kaydedilmiş bir rapor seçin.
 4. Grafiğin üstündeki Etkinlikleri göster onay kutusunu işaretleyin. O anda seçili olan rapora ait değişiklik etkinlikleriniz, grafiğin altında küçük sayılar olarak gösterilir.
 5. "Etkinlikler" grafiğinde, değiştirmek istediğiniz notu bulun.
 6. İlgili tarihe gidip kullanıcı tarafından oluşturulmuş notun açıklamasını değiştirmek için grafikteki sayıyı (küçük bir kutu içindedir ve üstünde gri bir çubuk vardır) tıklayın.
 7. Düzenle bağlantısını tıklayın.
 8. "Notu düzenle" penceresinde, tarih ve metinde istediğiniz değişiklikleri yapın.
 9. Gönder’i tıklayın. Notu silmek için kaldır bağlantısını tıklayın.
Aşağıdaki izinler, tüm kullanıcılar için geçerlidir:
 • Tüm kullanıcılar yeni not oluşturabilir.
 • Tüm kullanıcılar, notların tamamını görüntüleyebilir.
 • Tüm kullanıcılar, kendi notlarını düzenleyebilir veya silebilir.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?