Przewodnik po raportach skuteczności

Dodawanie i edytowanie uwag

Aby śledzić zdarzenia, które mają wpływ na skuteczność konta, możesz dodawać uwagi (adnotacje) w widoku „Raporty > Zdarzenia”. W ten sposób dodasz wyjaśnienie istotnych zmian w gromadzonych danych w określonym dniu, które nie zostało uwzględnione w raportach, np. informację o przebudowie strony internetowej, zmianie w SEO czy innym istotnym wydarzeniu (klęsce żywiołowej, konferencji czy wydarzeniu politycznym).

Możesz dodawać, edytować i usuwać te adnotacje, korzystając z:

Dodawanie uwagi

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Utwórz raport lub wybierz zapisany raport.
 4. Kliknij przycisk Zdarzenia Events button nad wykresem. Zdarzenia związane z obecnie wybranym raportem pojawią się wzdłuż dolnej krawędzi wykresu jako niewielkie pola z numerami.
 5. W tabeli Zdarzenia pod wykresem kliknij Dodaj uwagę. Możesz też kliknąć pływający znak +. W obu przypadkach pojawi się okno „Dodaj uwagę”.
 6. Wybierz datę, korzystając z widżetu kalendarza.
 7. Wpisz tekst w polu „Uwaga” (limit znaków: 1000).
 8. Kliknij Zapisz. Nowa uwaga pojawi się w tabeli Zdarzenia pod wykresem. 

Adres e-mail użytkownika, który dodał uwagę, jest rejestrowany i może posłużyć do wysłania e-maila do tej osoby.

Dla łatwiejszej identyfikacji każda uwaga dodana przez użytkownika jest oznaczona małym polem z szarym paskiem na górze. Uwagi generowane przez system nie mają szarego paska na górze.

Edycja uwagi

Daną uwagę może edytować tylko ten użytkownik, który ją utworzył.
 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Raporty.
 3. Utwórz raport lub wybierz zapisany raport.
 4. Kliknij Pokaż zdarzenia nad wykresem. Zdarzenia zmiany dotyczące obecnie wybranego raportu pojawią się wzdłuż dolnej krawędzi wykresu pod postacią małych numerów.
 5. Na wykresie „Zdarzenia” znajdź uwagę, którą chcesz zmienić.
 6. Kliknij na wykresie numer (umieszczony wewnątrz niewielkiego pola z szarym paskiem na górze), by przeskoczyć do tej daty i zmienić opis w uwadze dodanej przez użytkownika.
 7. Kliknij link Edytuj.
 8. W oknie „Edytuj uwagę” wprowadź zmiany daty i tekstu.
 9. Kliknij przycisk Prześlij. Aby usunąć uwagę, kliknij Usuń.
Wszyscy użytkownicy mają następujące uprawnienia:
 • Wszyscy użytkownicy mogą tworzyć nowe uwagi.
 • Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie uwagi.
 • Wszyscy użytkownicy mogą edytować lub usuwać własne uwagi.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem