Ataskaitos

Ataskaitos metrikos pasirinkimas

Metrika pateikia matuojamas reikšmes. Pavyzdžiui, galite išmatuoti paskyros našumą žiūrėdami savo pajamas, paspaudimų, puslapio peržiūrų skaičius ir pan. Metrika rodoma interaktyvioje rezultatų kortelėje, ataskaitos diagramos viršuje. Kokią metriką matote, priklauso nuo to, kurią metrikų grupę pasirenkate ataskaitų puslapio viršuje rodomuose skirtukuose. Metrikos vertės rezultatų kortelėje reguliuojamos, kai keičiate ataskaitų teikimo parinktis, pvz., pasirenkate kitą metrikos grupę arba pakeičiate dienų seką.

Kai kurių ataskaitų, pvz., „Skelbimų rinkiniai“ ir „Skelbimų dydžiai“ rezultatų kortelėje vietoje metrikos rodoma Netaikoma. Tai yra todėl, kad šios ataskaitos sudaromos atsižvelgiant į skelbimų rinkinius ir metrikos bendros sumos netaikomos.

Kad pridėtumėte metriką prie ataskaitos, laikykite pelės žymeklį virš metrikos rezultatų kortelėje ir spustelėkite jos skirtuką. Spalvota linija skirtuko apačioje fiksuojama, schema atnaujinama ir metrika rodoma tos pačios spalvos. Jei norite pašalinti metriką, tiesiog spustelėkite skirtuką dar kartą.

Metrics in the interactive scorecard

Jei lyginate dvi skirtingas dienų sekas, galite peržiūrėti abiejų laikotarpių metrikos reikšmes laikydami pelės žymeklį ant metrikos rezultatų kortelėje ir spustelėdami rodyklę žemyn. Metrikos reikšmės išskleidžiamajame sąraše rodomos kartu, kad jas būtų galima tiesiogiai palyginti. Rezultatų kortelėje spustelėjus skirtuką, schema atnaujinama ir abiejų laikotarpių metrika rodoma atitinkamomis spalvomis. Jei norite pašalinti metriką, tiesiog spustelėkite skirtuką dar kartą.

Comparing two different date ranges
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?