Wykres kołowy

Wykres kołowy to graficzne przedstawienie danych w formie koła podzielonego na części, których względne wymiary odpowiadają proporcjonalnie wartościom liczbowym. Zasadniczo wykres przedstawia procentowy stosunek pomiędzy częściami w porównaniu do całości.

Pie chart

Każdy segment przedstawia najwyższe wartości wymiaru wygenerowanego przez Ciebie raportu. Mniejsze wartości są pogrupowane w segmencie „Inne”. W wyświetlonym wykresie kołowym segmenty odpowiadają sposobowi podziału danych.

Efekt najechania kursorem

Jeśli najedziesz kursorem na segment koła, pojawi się dymek z informacją o wybranych rodzajach danych i wymiarze raportu.

Załóżmy, że wygenerujesz raport „Typy reklam”. Gdy najedziesz kursorem na segment koła, w dymku pojawi się „typ reklamy” oraz procent, jaki ten typ reklamy stanowi w odniesieniu do całości (wszystkich typów reklamy) dla wybranego rodzaju danych (np. kliknięć).

Legenda kolorów z prawej strony wykresu kołowego wskazuje segment, który jest przedmiotem raportu. Jeśli najedziesz na wymiar w legendzie, wykres kołowy podświetli ten wymiar, co ułatwia jego identyfikację.

Możesz też kliknąć dowolny segment wykresu kołowego, by zobaczyć szczegółowe dane o skuteczności wybranych wymiarów w danym okresie. Wyświetli się wykres z osią czasu dla wybranego wymiaru.

Załóżmy, że interesują Cię szczegółowe dane o skuteczności reklam typu Flash w pewnym zakresie dat. Kliknij Flash na wykresie kołowym (najedź kursorem, by wyświetlić nazwy wymiarów). Pojawi się wykres z osią czasu: Typy reklam > Flash.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem