Grafiektypen in prestatierapporten

Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram is een grafische weergave van kwantitatieve informatie door middel van een cirkel die wordt verdeeld in sectoren, waarbij de relatieve grootte van de sectoren overeenkomt met de verhoudingen tussen de hoeveelheden. In feite toont deze grafiek de percentuele verhouding tussen delen ten opzichte van het geheel.

Pie chart

Elk segment vertegenwoordigt de hoogste waarden van elke rapportdimensie die u wilt uitvoeren. Kleinere waarden zijn gegroepeerd in het segment 'Overige'. Het cirkeldiagram past zich aan om de noodzakelijke segmenten weer te geven op de manier waarop de gegevens zijn verdeeld.

Rollover-effect

Als u de muisaanwijzer over een specifiek segment van het cirkel- of taartdiagram beweegt, wordt er een statistische ballon weergegeven met informatie over de statistiek die u heeft gekozen en de dimensie van het rapport.

Stel dat u ervoor heeft gekozen het rapport 'Advertentietypen' uit te voeren. Wanneer u de muisaanwijzer over een segment van het cirkel- of taartdiagram beweegt, geeft de ballon het 'type advertentie' weer, plus het percentage dat dit 'advertentietype' vertegenwoordigt ten opzichte van het geheel (alle advertentietypen) voor de gekozen statistiek (bijv. Klikken).

De kleurenlegenda aan de rechterkant van het cirkeldiagram identificeert het segment waarop het cirkeldiagram rapportage uitvoert. Als u de muisaanwijzer op een dimensie in de legenda plaatst, licht het cirkeldiagram voor die dimensie op, zodat deze makkelijker is te identificeren.

Verder kunt u, om een gedetailleerd inzicht te krijgen in de prestaties van een bepaalde dimensie over een bepaalde periode, klikken op een segment van het cirkeldiagram. De tijdlijngrafiek van de gekozen dimensie wordt nu weergegeven.

Stel dat u gedetailleerde informatie wenst over hoe advertenties van het type Flash presteren over een bepaalde periode. Daartoe klikt u in het cirkeldiagram op Flash (met behulp van het rollover-effect kunt u zien op welke dimensie u staat). In dit voorbeeld wordt de tijdlijngrafiek Advertentietypen > Flash weergegeven.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen