ประเภทกราฟในรายงานประสิทธิภาพ

แผนที่โลก

คุณสามารถใช้แผนที่โลกเมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเมตริกที่เลือกในรายงานประสิทธิภาพ

World map

แผนที่โลกแสดงกิจกรรมของแต่ละเมตริกโดยแบ่งเป็นแต่ละประเทศในมุมมองแบบภูมิศาสตร์ (ดูรายงานประเทศ) แผนที่นี้จะแสดงเมตริกที่คุณเลือกดูในเชิงโต้ตอบ กิจกรรมเมตริกทุกระดับจะแสดงและสามารถแยกความแตกต่างผ่านการใช้สี สีในแผนที่โลกจะตรงกับสี เมตริกที่เลือก จากหน้าต่างสรุป ยิ่งค่าของกิจกรรมสูงขึ้นเท่าใด สียิ่งเข้มมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งค่าของกิจกรรมต่ำลงเท่าใด สีจะยิ่งอ่อนลงเท่านั้น

สมมติว่าคุณเลือกที่จะรายงานเกี่ยวกับ "รายได้โดยประมาณ" (แสดงเป็นสีเขียว) ประเทศที่มีรายได้โดยประมาณสูงสุดสำหรับช่วงวันที่ที่เลือกจะถูกไฮไลต์บนแผนที่ ซึ่งในกรณีนี้คือสหรัฐอเมริกาโดยมีรายได้ $111.19 โดยประมาณ

เอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวาง

หากคุณเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือประเทศหนึ่งในแผนที่โลก ประเทศนั้นจะถูกไฮไลต์เพื่อให้คุณรู้ว่ากำลังดูประเทศนั้นอยู่ ลูกโป่งพร้อมข้อมูลเมตริกที่เลือกของประเทศนั้นๆ จะปรากฏขึ้น นอกจากนี้เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือประเทศที่สนใจ ตัวชี้ในคำอธิบายจะเริ่มทำงาน ซึ่งแสดงอยู่ที่มุมซ้ายล่าง ตัวชี้จะแสดงให้เห็นว่าสถิติของประเทศนั้นๆ อยู่ที่จุดใดในข้อมูลของแผนที่โลกทั้งหมด

สมมติว่าคุณวางเมาส์ไว้เหนือประเทศจีน รายได้โดยประมาณจะปรากฏเป็น $0.05 ตัวชี้ในคำอธิบายแสดงให้เห็นว่า $0.05 อยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับค่าสูงสุด ซึ่งในตัวอย่างคือ $111.19 ถ้าคุณสังเกตจะพบว่าสีเขียวของจีนนั้นอ่อนกว่าของรายได้โดยประมาณของสหรัฐฯ มาก

นอกจากนี้ หากต้องการดูมุมมองเจาะลึกว่าประเทศหนึ่งๆ มีประสิทธิภาพเพียงใดในช่วงเวลาที่ระบุ ให้คลิกประเทศที่คุณต้องการเลือก กราฟลำดับเวลา สำหรับประเทศที่คุณเลือกจะโหลดขึ้นมา

สมมติว่าคุณต้องการข้อมูลโดยละเอียดว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรในช่วงวันที่ที่ระบุแน่นอน จากแผนที่โลก ให้คุณคลิกที่สหรัฐอเมริกา (ใช้เอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางในการระบุประเทศที่ต้องการ) กราฟลำดับเวลา ประเทศ > สหรัฐอเมริกา จะปรากฎขึ้น
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร