ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

Grow your ad revenue and get your website into shape for the holiday season! Check out our blog post for additional information.

ประเภทกราฟในรายงานประสิทธิภาพ

แผนที่โลก

คุณสามารถใช้แผนที่โลกเมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเมตริกที่เลือกในรายงานประสิทธิภาพ

World map

แผนที่โลกแสดงกิจกรรมของแต่ละเมตริกโดยแบ่งเป็นแต่ละประเทศในมุมมองแบบภูมิศาสตร์ (ดูรายงานประเทศ) แผนที่นี้จะแสดงเมตริกที่คุณเลือกดูในเชิงโต้ตอบ กิจกรรมเมตริกทุกระดับจะแสดงและสามารถแยกความแตกต่างผ่านการใช้สี สีในแผนที่โลกจะตรงกับสี เมตริกที่เลือก จากหน้าต่างสรุป ยิ่งค่าของกิจกรรมสูงขึ้นเท่าใด สียิ่งเข้มมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งค่าของกิจกรรมต่ำลงเท่าใด สีจะยิ่งอ่อนลงเท่านั้น

สมมติว่าคุณเลือกที่จะรายงานเกี่ยวกับ "รายได้โดยประมาณ" (แสดงเป็นสีเขียว) ประเทศที่มีรายได้โดยประมาณสูงสุดสำหรับช่วงวันที่ที่เลือกจะถูกไฮไลต์บนแผนที่ ซึ่งในกรณีนี้คือสหรัฐอเมริกาโดยมีรายได้ $111.19 โดยประมาณ

เอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวาง

หากคุณเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือประเทศหนึ่งในแผนที่โลก ประเทศนั้นจะถูกไฮไลต์เพื่อให้คุณรู้ว่ากำลังดูประเทศนั้นอยู่ ลูกโป่งพร้อมข้อมูลเมตริกที่เลือกของประเทศนั้นๆ จะปรากฏขึ้น นอกจากนี้เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือประเทศที่สนใจ ตัวชี้ในคำอธิบายจะเริ่มทำงาน ซึ่งแสดงอยู่ที่มุมซ้ายล่าง ตัวชี้จะแสดงให้เห็นว่าสถิติของประเทศนั้นๆ อยู่ที่จุดใดในข้อมูลของแผนที่โลกทั้งหมด

สมมติว่าคุณวางเมาส์ไว้เหนือประเทศจีน รายได้โดยประมาณจะปรากฏเป็น $0.05 ตัวชี้ในคำอธิบายแสดงให้เห็นว่า $0.05 อยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับค่าสูงสุด ซึ่งในตัวอย่างคือ $111.19 ถ้าคุณสังเกตจะพบว่าสีเขียวของจีนนั้นอ่อนกว่าของรายได้โดยประมาณของสหรัฐฯ มาก

นอกจากนี้ หากต้องการดูมุมมองเจาะลึกว่าประเทศหนึ่งๆ มีประสิทธิภาพเพียงใดในช่วงเวลาที่ระบุ ให้คลิกประเทศที่คุณต้องการเลือก กราฟลำดับเวลา สำหรับประเทศที่คุณเลือกจะโหลดขึ้นมา

สมมติว่าคุณต้องการข้อมูลโดยละเอียดว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรในช่วงวันที่ที่ระบุแน่นอน จากแผนที่โลก ให้คุณคลิกที่สหรัฐอเมริกา (ใช้เอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางในการระบุประเทศที่ต้องการ) กราฟลำดับเวลา ประเทศ > สหรัฐอเมริกา จะปรากฎขึ้น
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร