Raporlar

Çubuk grafik

Çubuk grafik en çok, raporlarınızdaki birden fazla öğenin performansı karşılaştırılırken işe yarar. Çubuk grafik, bir öğenin başka bir öğeye göre nasıl performans sergilediğini karşılaştırmalı olarak gösterir.

Bar chart

Bu çok yönlü çubuk grafik, uzunlukları tutar veya miktarlarla orantılı olan yatay çubuklardan oluşur. Çubuk grafik, bir öğenin başka bir öğeye göre nasıl performans sergilediğini açıkça tespit etmek için karşılaştırma aracı olarak kullanılabilir. Bu tür bir analiz, potansiyel eğilimler veya açıkların ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. X ve Y eksenleri, çubuk grafikler için seçilen metriklerle uyumlu olacak şekilde ayarlanır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?