Grafiektypen in prestatierapporten

Staafdiagram

Het staafdiagram kan het best worden gebruikt wanneer u de prestaties van meerdere items in uw rapporten vergelijkt. Een staafdiagram toont de vergelijking van hoe een element presteert in vergelijking met andere elementen.

Bar chart

Dit zeer veelzijdige staafdiagram bestaat uit horizontale staven, waarvan de lengtes in verhouding staan tot aantallen of hoeveelheden. Een staafdiagram kan worden gebruikt als vergelijkend instrument om duidelijk te identificeren hoe een element presteert ten opzichte van een ander element. Dit type analyse kan mogelijke trends of hiaten aan het licht brengen. De X- en Y-assen worden aangepast aan de statistieken die zijn geselecteerd voor de staafdiagrammen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen