Rodzaje wykresów w raportach skuteczności

Wykresy z osią czasu

Wykres z osią czasu jest wykorzystywany do porównywania czasu (dat). Oś czasu przedstawia wahania w ramach jednego wskaźnika (np. szacunkowe zarobki) dla dwóch różnych zakresów dat lub wielu wskaźników dla jednego zakresu dat. Możesz przełączać między wyświetlaniem aktywności w podziale na różne okresy, korzystając z nowych przycisków: Dzień Tydzień Miesiąc. Przycisk „Miesiąc” jest szczególnie przydatny w redukcji szumów informacyjnych przy wyświetlaniu raportów z długą osią czasu, np. raportu „Cały czas”.

Ten wykres zawiera informacje ilościowe lub przedstawia związki między dwiema zmiennymi (szereg czasowy) za pomocą linii, która łączy punkty danych. Wykres liniowy może wskazywać trendy i przedstawia rosnący, malejący, zmienny lub utrzymujący się „stały współczynnik zmian".

Timeline graph

Oś czasu może być przedstawiona w dwóch widokach:

  • Jeśli wybierzesz jeden wskaźnik, dane zostaną przedstawione w postaci jednego wykresu liniowego z zacienionym polem.
  • Jeżeli wybierzesz kilka wskaźników, dane zostaną przedstawione w postaci kilku wykresów liniowych bez zacienionego pola.
Opcja „Pokaż zdarzenia" pozwala wyświetlić historyczne zmiany na koncie, które są określone w czasie. Z tego względu pole wyboru „Pokaż zdarzenia" jest dostępne tylko dla wykresu z osią czasu.

Osie X, Y1 i Y2

Aby ułatwić Ci interpretację wykresów i informacji, tworzymy wykresy przy użyciu osi X i Y.

Oś X to linia wykresu, która biegnie poziomo od lewej do prawej strony. W miarę jak wartość x rośnie, punkt na wykresie przesuwa się w prawą stronę. 

Oś Y to linia wykresu, która biegnie pionowo od dołu do góry. W miarę jak wartość y rośnie, punkt na wykresie przesuwa się do góry. 

Wszystkie pomiary zaczynają się od wartości zero, czyli od miejsca, w którym przecinają się osie X i Y.

Oś Y2 to druga pionowa linia, która pojawia się po prawej stronie wykresu. Pozwala ona wyświetlić dwa zestawy danych na jednym wykresie, nawet gdy mierzone wartości się różnią.

  • Oś X: przedstawia wybrany zakres dat, wyświetlony jako miesiąc i dzień.
  • Oś Y1: w kolejności wyboru – jako wartości wykres używa wskaźnika wybranego jako pierwszy.
  • Oś Y2: w kolejności wyboru – jako wartości wykres używa wskaźnika wybranego jako drugi.
Załóżmy, że chcesz uruchomić raport „Całe konto według dnia”, by zobaczyć dane aktywności na całym koncie w podziale na dni. Dni są wyświetlane na osi X. Postanawiasz wyświetlić klika wskaźników: Kliknięcia i CPC, oś Y przedstawia wartości pieniężne. Oś Y2 wyświetla wartości liczbowe CPC. Każda linia reprezentuje wybrany wskaźnik – kolor wskaźnika jest taki sam jak kolor linii wykresu.

Funkcje kursora

Odczytaj dane umieszczone na osiach X, Y1 i Y2. Jeśli najedziesz kursorem myszki na punkt przecięcia na wykresie liniowym, pojawi się dymek ze statystycznymi informacjami na temat wybranych przez Ciebie wskaźników dla danego punktu przecięcia w raporcie i daty podanej dla niego na wykresie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?