Grafiektypen in prestatierapporten

Tijdlijngrafieken

De tijdlijngrafiek wordt gebruikt wanneer u tijd vergelijkt (datums). In een tijdlijn worden fluctuaties in één statistiek weergegeven (bijvoorbeeld geschatte inkomsten) voor maximaal twee verschillende perioden of meerdere statistieken voor één periode. U kunt schakelen tussen het bekijken van activiteit per dag, week of maand door de nieuwe knoppen DagWeek en Maand te gebruiken. De knop 'Maand' is heel handig voor het beperken van ruis wanneer u rapporten bekijkt met een lange tijdlijn, zoals onbeperkte rapporten.

In deze grafiek wordt kwantitatieve informatie weergegeven of worden relaties tussen twee wisselende variabelen (een tijdreeks) geïllustreerd door een lijn die een reeks gegevenspunten verbindt. Een lijngrafiek kan trends identificeren, en toont een stijgend, dalend, fluctuerend of constant veranderingspercentage.

Timeline graph

De tijdlijn wordt gepresenteerd in twee weergaven:

  • Als er één statistiek is geselecteerd, worden de gegevens weergegeven als één lijngrafiek met een gebied in een kleurtint.
  • Als er meer dan een statistiek is geselecteerd, worden de gegevens weergegeven als meerdere lijnen zonder kleurgebieden.
'Gebeurtenissen weergeven' geeft historische wijzigingen in uw account weer op basis van tijd. Daarom is het selectievakje 'Gebeurtenissen weergeven' alleen beschikbaar voor de 'Tijdlijn'-grafiek.

X-, Y1- en Y2-as

Om u te helpen bij het lezen van een grafiek en de informatie te meten, worden grafieken geplot met behulp van X- en Y-assen.

De X-as is de lijn in de grafiek die horizontaal van links naar rechts loopt. Als waarde x toeneemt, gaat het punt op de grafiek verder naar rechts. 

De Y-as is de lijn in de grafiek die verticaal van beneden naar boven loopt. Als waarde y toeneemt, gaat het punt op de grafiek verder omhoog. 

Alle metingen beginnen op de nulwaarde waar de X- en de Y-as elkaar kruisen.

Er wordt een Y2-as als tweede verticale lijn aan de rechterkant van de grafiek weergegeven. Met de Y2-as kunt u twee reeksen gegevens in één grafiek zien, zelfs wanneer de gemeten waarden verschillend zijn.

  • X-as: vertegenwoordigt de geselecteerde periode, weergegeven als maand en datum.
  • Y1-as: in volgorde van selectie, de grafiek gebruikt de eerste geselecteerde statistiek als waarde.
  • Y2-as: in volgorde van selectie, de grafiek gebruikt de tweede geselecteerde statistiek als waarde.
Stel dat u het rapport 'Gehele account per dag' wilt uitvoeren. U wilt een rapport zien voor de activiteit per dag op uw gehele account. De dagen worden weergegeven op de X-as. U besluit meerdere statistieken weer te geven: Klikken en CPC, de Y-as geeft de monetaire waarden. De Y2-as geeft de numerieke CPC-waarden weer. Elke lijn vertegenwoordigt een geselecteerde statistiek, de kleur van de statistiek komt overeen met de kleur van de lijngrafiek.

Rollover-effect

Langs de X-, Y1- en de Y2-assen lezen. Als u de muisaanwijzer op een snijpunt in de lijngrafiek plaatst, wordt er een statistische ballon weergegeven met informatie over de statistieken die u heeft geselecteerd voor dat specifieke kruispunt in het rapport en de datum voor dat punt in de grafiek.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?