סוגי תרשימים בדוחות ביצועים

תרשימי ציר זמן

תרשים ציר הזמן מתאים להשוואה בין פרקי זמן (תאריכים). ציר זמן מציג תנודות בערך יחיד (למשל רווחים משוערים) עבור שני טווחי תאריכים שונים או כמה ערכים עבור טווח תאריכים יחיד. תוכל לעבור בין הצגת פעילויות לפי ימים, שבועות או חודשים בעזרת הלחצנים החדשים יוםשבוע וחודש . הלחצן 'חודש' שימושי במיוחד לצמצום התצוגה של נתונים פחות חשובים בעת צפייה בדוחות עם ציר זמן ארוך, כמו הדוח 'כל הזמנים'.

התרשים הזה מציג מידע כמותי או ממחיש קשרים בין שני משתנים לא קבועים (סדרת זמן) עם קו המחבר סדרה של נקודות נתונים. תרשים קווי יכול לזהות מגמות, ומציג קצב שינוי גדל, קטן, תנודתי או קבוע.

Timeline graph

ציר הזמן מוצג בשתי תצוגות:

  • אם נבחר ערך אחד, אז הנתונים מוצגים כתרשים קו יחיד עם אזור מוצל.
  • אם נבחרו מספר ערכים, אז הנתונים מוצגים כמספר תרשימים של קווים ללא אזורים מוצללים.
‘הצג אירועים' מציג שינויים היסטוריים בחשבון שלך שמבוססים על זמן. לכן, תיבת הסימון 'הצג אירועים' זמינה רק עבור התרשים 'ציר זמן'.

הצירים X, Y1 ו- Y2

כדי לעזור לך לקרוא תרשים ולמדוד את המידע, תרשימים משורטטים באמצעות צירי X ו-Y.

ציר ה-X הוא הקו האופקי בתרשים, הנמתח משמאל לימין. ככל שהערך x גדל, הנקודה על התרשים זזה ימינה. 

ציר ה-Y הוא הקו האנכי בתרשים, הנמתח מלמטה למעלה. ככל שהערך y גדל, הנקודה על התרשים זזה למעלה. 

כל המדידות מתחילות בערך אפס, בנקודת החיתוך בין ציר ה-X לציר ה-Y.

ציר Y2 מוצג כקו אנכי נוסף בצד ימין של התרשים. ציר Y2 מאפשר לך לראות שתי קבוצות של נתונים על תרשים יחיד גם כאשר הערכים הנמדדים הם שונים.

  • ציר X: מייצג את טווח התאריכים שנבחר שמוצג כחודש ותאריך.
  • ציר Y1: בסדר הבחירה, התרשים משתמש בערך הראשון שנבחר כערך של ציר זה.
  • ציר Y2: בסדר הבחירה, התרשים משתמש בערך השני שנבחר כערך של ציר זה.
לדוגמה, אם בחרת להפעיל את הדוח 'כל החשבון לפי יום'. אתה רוצה לראות דוח עבור כל פעילות בכל החשבון שלך לפי יום. הימים מוצגים בציר X. אתה מחליט להציג מספר ערכים:קליקים ומחיר לקליק, ציר Y מציג ערכים כספיים. ציר Y2 מציג את הערכים המספריים של מחיר לקליק. כל קו מייצג ערך שנבחר, צבע הערך תואם את הצבע של הקו בתרשים.

אפקט בריחוף עם העכבר

קריאה לאורך הצירים X, Y1 ו-Y2. אם תרחף עם העכבר מעל נקודת חיתוך בקו התרשים, תוצג בועה סטטיסטית עם מידע על הערכים שבחרת עבור אותה נקודת חיתוך בדוח והתאריך של הנקודה הזו על התרשים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?