Chính sách triển khai quảng cáo

Quảng cáo AdSense cho nội dung trên các trang chơi trò chơi

Nguyên tắc chung là người dùng không nói ngôn ngữ của trang của bạn vẫn có thể điều hướng từ trang chơi trò chơi đến trò chơi thực sự mà không phải nhấp vào quảng cáo một cách ngẫu nhiên. Chính sách này đặc biệt nhắm đến việc giải quyết hai hình thức triển khai AFC trên các trang trò chơi khiến người dùng nhầm lẫn và khuyến khích nhấp chuột ngẫu nhiên. Hãy xem chính sách chương trình AFG để biết thêm thông tin. Xin lưu ý rằng chính sách này cũng áp dụng cho việc triển khai quảng cáo bằng cách sử dụng Ad Exchange.

Việc không tuân thủ chính sách dưới đây sẽ dẫn đến hoạt động nhấp chuột không hợp lệ làm giảm doanh thu của nhà xuất bản. Hoạt động nhấp chuột không hợp lệ làm giảm tỷ lệ chuyển đổi của nhà quảng cáo, điều này lại làm giảm số tiền mà nhà quảng cáo sẵn sàng đặt giá thầu để quảng cáo của họ hiển thị trên trang của bạn. Điều này được gọi là đặt giá thông minh. Hoạt động không hợp lệ cũng sẽ dẫn đến việc suy giảm doanh thu ước tính vào cuối tháng.

Trang quảng cáo trung gian

Nút chơi trò chơi không được dẫn đến các trang trung bịcác đơn vị AdSense cho nội dung lấn át mà không có liên kết chơi trò chơi rõ ràng nào. Nói chung, các đường dẫn liên kết nhằm mục đích điều hướng người dùng đến trò chơi không được lừa người dùng nhấp vào quảng cáo AdSense. Tìm hiểu thêm về cách đặt quảng cáo AdSense trên các trang trung gian .

Nút chơi không dễ thấy

Nút chơi trò chơi phải nhấp vào được và đặt ở một vị trí rõ ràng. Việc có hình ảnh cũng như văn bản của trò chơi sẽ tối thiểu hóa sự nhầm lẫn của người dùng và các cú nhấp chuột ngẫu nhiên. Đơn vị quảng cáo không được bao quanh các đường dẫn liên kết chơi trò chơi trong phạm vi quá gần. Xem chính sách đầy đủ của chúng tôi liên quan đến việc triển khai AdSense lừa đảo.

Di chuyển đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung của bạn cách xa trò chơi.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đặt đơn vị quảng cáo Adsense cho nội dung cách trò chơi ít nhất 150 pixel hoặc xóa chúng hoàn toàn khỏi các trang chơi trò chơi. Nhiều trò chơi yêu cầu nhiều thao tác di chuyển chuột và nhấp chuột và người dùng có thể vô tình di chuyển con trỏ ra khỏi trò chơi vào quảng cáo liền kề. Di chuyển các đơn vị quảng cáo sẽ giúp giảm thiểu nhấp chuột tình cờ và hoạt động không hợp lệ. Vui lòng truy cập vào bài viết Giữ đúng khoảng cách trên blog Inside AdSense để biết thêm thông tin.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?