Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Sự cố đăng ký

Các lỗi chung về đơn đăng ký

Các lỗi chính về đơn đăng ký:

  1. AdSense đưa tôi trở lại bước đầu mỗi khi tôi nhấp vào "Gửi"
  2. Email xác minh là gì và tôi phải làm gì nếu chưa nhận được email đó?
  3. Tôi đã gửi địa chỉ email sai trong đơn đăng ký của mình. Bây giờ tôi phải làm gì?
  4. Tôi nên làm gì nếu tên đầy đủ của tôi không vừa trong trang đăng ký?
AdSense đưa tôi trở lại bước đầu mỗi khi tôi nhấp vào "Gửi"

Nếu bạn bị đưa trở lại từ đầu đơn đăng ký AdSense mỗi khi cố gửi, bạn cần phải thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Vui lòng bật cookie và SSL 2.0xóa bộ nhớ cache của trình duyệt. Khi bạn đã làm xong, hãy thử gửi lại đơn đăng ký của mình. Lần này thì ổn.

Email xác minh là gì và tôi phải làm gì nếu chưa nhận được email đó?
Nếu bạn sử dụng một Tài khoản AdSense hiện có khi gửi đơn đăng ký cho AdSense, bạn không cần phải hoàn tất quy trình xác minh.

Nếu bạn chọn tạo Tài khoản Google mới khi bạn gửi đơn cho AdSense, bạn cần phải xác minh tài khoản này. Bạn sẽ không thể hoàn thành đơn đăng ký cho đến khi hoàn tất việc xác minh.

Xem ví dụ về biểu mẫu "Google AdSense: Tạo Tài khoản Google"
Create a Google Account form

Sau khi bạn đã cung cấp địa chỉ email và mật khẩu để sử dụng cho Tài khoản Google mới, bạn sẽ nhận được email yêu cầu bạn xác minh địa chỉ email của mình. Bạn phải nhấp vào liên kết trong email xác minh này để xác nhận địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn chưa nhận được email xác minh, nó có thể nằm trong thư mục Bulk/Spam của tài khoản email của bạn, do đó hãy kiểm tra ở đó trước khi yêu cầu một email thay thế.

Để yêu cầu gửi lại thông báo xác minh email:

  1. Truy cập vào trang chủ AdSense tại www.google.com.vn/adsense.
  2. Đăng nhập bằng cách sử dụng địa chỉ email và mật khẩu được cung cấp cùng đơn đăng ký của bạn.
  3. Nhấp vào nút Đăng nhập.
  4. Nhấp vào Xác minh bằng cách nhận liên kết qua email.
  5. Kiểm tra tài khoản email của bạn.

Khi bạn nhận được email đó, chỉ cần nhấp vào liên kết để xác nhận địa chỉ email của bạn. Làm như vậy sẽ gửi đơn đăng ký của bạn cho chúng tôi để được xem xét và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng email trong 2-3 ngày.

Tôi đã gửi địa chỉ email sai trong đơn đăng ký của mình. Bây giờ tôi phải làm gì?

Nếu địa chỉ e-mail bạn đã gửi trên đơn đăng ký chứa lỗi đánh máy hoặc bạn không còn muốn sử dụng địa chỉ đó cho AdSense, việc chỉnh sửa vấn đề này khác nhau tùy thuộc vào bạn đang ở đâu trong quá trình đăng ký.

Nếu bạn chưa xác minh địa chỉ e-mail hoặc đơn đăng ký của bạn đã được xem xét và không được chấp thuận, bạn có thể gửi đơn đăng ký mới bằng địa chỉ e-mail bạn muốn.

Nếu bạn đã xác minh địa chỉ e-mail, vui lòng đợi 2-3 ngày để đơn đăng ký của bạn được xem xét. Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, hãy thực hiện theo các bước để cập nhật thông tin đăng nhập của bạn.

Tôi nên làm gì nếu tên đầy đủ của tôi không vừa trong trang đăng ký?

Mục 'Tên người nhận thanh toán' trên đơn đăng ký AdSense được giới hạn trong 35 ký tự. Nếu tên người nhận thanh toán của bạn dài hơn 35 ký tự, vui lòng nhập tên viết tắt và họ đầy đủ của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?